جلسه هفتم
8_5_1396 . 23:35
#1
جلسه هفتم
فهرست کلی

فهرست سوالات :

نظریه‌ی انقلابِ دائمی
پیروانِ شریعتی و انقلاب
نقشِ عرفان، در تثلیثِ شریعتی
چرا این همه هراس از شریعتی؟!
نظرِ شریعتی درباره ارزشِ اضافی
خطِ سیدجمال _ اقبال _ شریعتی
.
9_5_1396 . 01:15
#2
سوال اول
پیروانِ شریعتی و انقلاب

پاسخ از : نگاهِ نو
سوال از : جنابِ تی ان
جلسه هفتم _ سوال ۱


پرسش :

نقشِ شریعتی در سقوطِ نظام قبلی، به صورتِ آشکار و تاثیرگذار چه بوده است؟ و این که، کسانی که همفکر و پیرو شریعتی بودند، در چه مقطعی متوجه رویدادی که، بعد از انقلاب‌ها، پیش می‌آید، و شریعتی همیشه هشدار آن را می‌داد، شدند؟


پاسخ :

شنیدن فایل صوتی :دریافت فایل صوتی


.
9_5_1396 . 01:19
#3
سوال دوم
نظریه‌ی انقلابِ دائمی

پاسخ از : نگاهِ نو
سوال از : جنابِ امید
جلسه هفتم _ سوال ۲


پرسش :

نظرِ شریعتی درباره‌ی نظریه‌ی "انقلاب در انقلاب"، و به تعبیرِ خودش، "انقلابِ دائمی" چه بوده است، و آن را چگونه صورت‌بندی کرده است؟


پاسخ :

شنیدن فایل صوتی :دریافت فایل صوتی


.
9_5_1396 . 01:22
#4
سوال سوم
نقشِ عرفان، در تثلیثِ شریعتی

پاسخ از : نگاهِ نو
سوال از : جنابِ سینا
جلسه هفتم _ سوال ۳


پرسش :

در صورتِ امکان، کمی درباره‌ی نقشِ عرفانِ شریعتی در آرمانِ سه‌گانه‌ی "عرفان _ برابری _ آزادی"، و ارتباطِ آن با اومانیسمِ موردِ قبولِ او، و اگزیستانسیالیسمِ موردِ قبولِ او، و سوسیالیسمِ موردِ قبولِ او، توضیح دهید. و چرا عرفان در کنارِ آزادی و برابری قرار گرفته است؟


پاسخ :

شنیدن فایل صوتی :دریافت فایل صوتی


.
9_5_1396 . 01:24
#5
سوال چهارم
خطِ سیدجمال _ اقبال _ شریعتی

پاسخ از : نگاهِ نو
سوال از : جنابِ علی
جلسه هفتم _ سوال ۴


پرسش :

وجوهِ اشتراکِ سیدجمال اسدآبادی، و اقبال لاهوری، با دکتر شریعتی، در چیست؟ و چرا پیروانِ شریعتی خود را الهام‌گیرندگانِ از "خطِ سیدجمال _ اقبال _ شریعتی" می‌دانند؟ و این سه فرد، و این خط را، به عنوانِ "تبارِ فکری _ حرکتی"ی خود تعریف می‌کنند؟


پاسخ :

شنیدن فایل صوتی :دریافت فایل صوتی


.
9_5_1396 . 01:26
#6
سوال پنجم
چرا این همه هراس از شریعتی؟!

پاسخ از : نگاهِ نو
سوال از : جنابِ ونوس
جلسه هفتم _ سوال ۵


پرسش :

در صورتِ امکان، کمی درباره‌ی نقشِ شریعتی در انقلاب بگویید! تا بدانیم و روشن شویم که، چرا جریانات مختلف، تا این حد، از اندیشه‌ی شریعتی، گریزانند، و می‌ترسند؟!


پاسخ :

شنیدن فایل صوتی :دریافت فایل صوتی


.
9_5_1396 . 01:29
#7
سوال ششم
نظرِ شریعتی درباره ارزشِ اضافی

پاسخ از : نگاهِ نو
سوال از : جنابِ علی
جلسه هفتم _ سوال ۶


پرسش :

شریعتی استدلال می‌کند که، ارزشِ اضافی، چون حاصلِ تولیدِ کارِ جمعی است پس، منافع آن هم، از آن جامعه است. لطفاً این مساله رو کمی بازتر کنید!


پاسخ :

شنیدن فایل صوتی :دریافت فایل صوتی


.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

.