جملات شریعتی درباره ایمان
09_01_2010 . 23:00
#1
جملات شریعتی درباره ایماندوستان گرامی!
جهت تهیه آرشیوی برای دسته‌بندی موضوعی اندیشه‌های شریعتی، جملات شریعتی درباره ایمان را با ذکر شماره مجموعه آثار و صفحه مربوطه، در این بخش وارد نمائید.


ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_01_2010 . 23:02
#2
اوج ایمان
"... اگر تنهاترینِ تنها‌ها شوم، باز خدا هست،
او جانشینِ همه‌ی نداشتن‌هاست.
نفرین و آفرین‌ها بی‌ثمر است.
اگر تمامی‌ی خلق گرگ‌های هار شوند،
و از آسمان، هول و کینه بر سَرم بارد،
تو مهربانِ جاودانِ آسیب‌ناپذیرِ من هستی.
ای پناهگاهِ ابدی!
تو می‌توانی جانشینِ همه‌ی بی‌پناهی‌ها شوی..."


مجموعه آثار ۱ / با مخاطب‌های آشنا / ص ۰۰*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
10_01_2010 . 00:25
#3
خداشناسی
"... خدا،
به همان اندازه كه،
برای كسانی كه،
جز فهمیدن نمی‌دانند،
دیر‌یاب است،
به همان اندازه،
برای كسانی كه،
جز دوست داشتن، نمی‌فهمند،
به آسانی‌ی بوی یک گُل،
استشمام می‌شود..."


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
10_01_2010 . 00:39
#4
عشق به خدای
"... وقتی عشق فرمان می‌دهد،
محال سر تسلیم فرود می‌آورد.
به نیروی عشقی كه در نهان به خدا داشتم،
و به قدرت پارسایی‌هایی كه در خلوت خویش ورزیده‌ام،
و به اعجاز ایمانم به نور،
بر سر این قیامت انفجار‌های بی‌امان فریاد زدم :
آرام!...
شبم روز شد، و نارم ، نیروانا.
حریق نمرودی بر من گلستان ابراهیمی گشت.
هر گلوله‌ی آتشی، گل سرخی..."


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
10_01_2010 . 01:39
#5
نیاز به خدا
"... ای خدای بزرگ!
تو چه باشی و چه نباشی،
من اکنون سخت به تو نیازمندم.
تنها به این نیازمندم که تو باشی..."


مجموعه آثار ۳۰ / اسلام‌شناسی مشهد / ص ۷۲*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / تطبیق با متن
.
10_01_2010 . 01:49
#6
نام و نان
"... خدایا!
رحمتی کن تا ایمان، نام و نان برایم نیاورد.
قوتم بخش تا نان‌ام را و حتی نام‌ام را در خطر ایمانم افکنم،
تا از آنها باشم که پول دنیا را می‌گیرند و برای دین کار می‌کنند،
نه از آنها که پول دین می‌گیرند و برای دنیا کار می‌کنند!..."


مجموعه آثار ۸ / نیایش / ص ۰۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
10_01_2010 . 02:16
#7
جهان بی‌خدای
"... خدایا!
این آیه‌ای را،
كه بر زبان داستایوفسكی رانده‌ای،
بر دل‌های روشنفكران فرودآر، كه :
"اگر خدا نباشد،
همه چیز مجاز است".
جهان،
فاقدِ معنی،
و زندگی،
فاقدِ هدف،
و انسان،
پوچ است.
و انسانِ فاقدِ معنی،
فاقدِ مسئولیت نیز هست..."


مجموعه آثار ۸ / نیایش / ص ۱۰۱*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / تطبیق با متن
.
21_01_2010 . 17:09
#8
شک و یقین
"... خدایا
آتش مقدس "شک" را
آنچنان در من بیفروز
تا همه ی "یقین"هایی را که در من نقش کرده‌اند، بسوزد.
و آنگاه، از پس توده‌ی این خاکستر،
لبخند مهراوه بر لب‌های صبح یقینی،
شسته از هر غبار، طلوع کند..."


مجموعه آثار ۸ / نیایش / ص ۹۹
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
30_01_2010 . 01:42
#9
ایمان بی‌عشق
"... ایمان بی‌عشق،
اسارت در دیگران است،
و عشق بی‌ایمان،
اسارت در خود!..."


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
30_01_2010 . 01:49
#10
سلاح
"... تقوا،
تنها سلاح مجاهد،
و تهمت،
تنها سلاح منافق است..."


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
19_04_2010 . 23:14
#11
عالی‌ترین ایمان
"... عالی‌ترین، کامل‌ترین، عمیق‌ترین، و مطمئن‌ترین ایمان، ایمانی است که، در جانِ انسانی طلوع کرده است، که با آتشِ شک، آنچه را به نام دین، از گذشته، با خود داشته، و وراثت و محیط در او کاشته، پیش‌تر، سوزانده است..."


مجموعه آثار ۳۴ / نامه‌ها / ص ۰۰*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
30_04_2010 . 12:33
#12
مصون از هر خطری
"... ایمانی که، از خلاءِ بی‌مذهبی، عبور کرده باشد، و در تنورِ شک، گداخته باشد، و بوی حقیقت را، خود، استشمام کرده باشد، از هر خطری، مصون است..."


مجموعه آثار ۳۴ / نامه‌ها / ص ۰۰*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
15_07_2010 . 22:58
#13
چه قدر ایمان خوب است
"... چه قدر ایمان خوب است! چه بد می‌کنند که می‌کوشند تا انسان را از ایمان محروم کنند. چه ستم‌کار مردمی هستند این به ظاهر دوستان بشر! دروغ می‌گویند، دروغ، نمی‌فهمند و نمی‌خواهند، نمی‌توانند بخواهند..."


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
16_07_2010 . 01:09
#14
ایمان پس از شناخت
"... عشق و ايمان، پس از شناختن است كه روح می‌دهد و حركت می‌آورد و سازندگي..."


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
19_10_2011 . 15:57
#15
جملات شریعتی درباره ایمان
"...چه جهل زشتي است در اين شب قدر بودن و در زير اين باران ماندن و قطره‌اي از آن برپوست تن و پيشاني و لب وچشم خويش حس نكردن، خشك و غبار آلود زيستن و مردن!..."


مجموعه آثار 2/ خودسازی انقلابی / ص251
.
28_10_2011 . 13:11
#16
جملات شریعتی درباره ایمان
"...بسيار اندک‌اند آنها که در ظلمت شبهاي هولناک شکنجه‌گاهها و در آغوش مرگي خونين يک «لفظ» آلوده به ستايشي نگفته‌اند و يک «سطرِ» آغشته به خواهشي ننوشته‌اند..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص22
.
28_10_2011 . 13:11
#17
جملات شریعتی درباره ایمان
"...چه زشت است از قرباني‌هاي خويش در راه ايمان خويش سخن گفتن! چه زشت..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص22

.
07_11_2011 . 12:04
#18
جملات شریعتی درباره ایمان
"...چه لذت بزرگ و زلال و زيبايي! ايمانِ به خويشتن! "به خاطرِ حقيقت، و به خاطر ديگران، از نام و ننگ و نفرين و آفرينِ خلق گذشتن، و حيثيتِ خويش را فدا کردن، در مرحله‌اي است که، کساني که، جز تا بامِ کوتاهِ جان دادن، بالا نرفته‌اند، آن را نمي‌توانند احساس کنند"، و من، به اين مقام رسيده بودم، و چه ايماني! ايمان از عشق برتر است..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی ۱ / ص ۰۰*
.
09_11_2011 . 02:48
#19
جملات شریعتی درباره ایمان
"...«چه چشمهاي بيشعور و بي‌انصافي است چشمهايي که آن قطره را اشک چشمان منتظري مي‌پندارند! آن قطره جان من است که ذوب شده است، قلب من است که گداخته است، عمر من است، انديشه من است، ايمان من است، عشق من است، شعر من است، هستي مذاب من است..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص33

.
27_11_2011 . 01:13
#20
جملات شریعتی درباره ایمان
"...بايد به تن خويش عاشقي را و آوارگي را و تسليم اسماعيلي را و پريشاني ‌هاجري را و ايمان ابراهيمي را همچون آب داغ و جوشان، همچون نوازش گرم آفتاب، همچون سردي نسيم بهار، همچون... گرماي اين دستها نوشيد، جذب کرد، در زير پوست، بر ديواره رگ و در تپش نبض «يافت»..."

مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص499
.
27_11_2011 . 22:42
#21
جملات شریعتی درباره ایمان
"...براي کسي که شب‌ها تا آستانه سحر تنها در گوشه اتاقش بيدار مانده و همه هستيش را در ياد او محو کرده است و شبها و روزهاي پياپي، بي‌خواب و بي‌خوراک، بي‌گفت و شنود، دور از خويش و از ديگران همه، در خلوت آرام دردناکش با او در گفتگو بوده است و بدو مي‌انديشيده است و نجوا مي‌کرده است و زندگي را همه به او سپرده است و اندرونش را همه به او داده است و رنگ زردش از رنج درونش سخن مي‌گويد و سکوت دردناکش از غوغاي دلش خبر مي‌دهد و سردي آرام زندگيش سوز ناآرام روحش را حکايت مي‌کند، چه لذت بخش و اطمينان بخش و خوب است که به کوچه پا که مي‌نهد در چشم مردم بخواند که او را به بي‌دردي متهم مي‌کنند، در رفتار مردم ببيند که او را به کفر تهمت مي‌زنند و مرد دنيايش مي‌دانند و مرد خور و خواب و راحت ... اينچنين است که خلوص مطلق فرا مي‌رسد و ايمان از غبار ريا دور مي‌گردد و روح به عشقي زلال و دل به احساسي ناب و بي‌لک و بي‌رنگ دست مي‌يابد..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص561
.
30_11_2011 . 00:25
#22
جملات شریعتی درباره ایمان
"...ميان آنکه با نيرومندترين کلمات ايمان خويش را به کسي يا امري بيان کرده است و در بيان آن نيز اصرار دارد و براي اظهار آن از همه استعدادهاي روح و لفظ کمک گرفته است با آنکه نيرومندي ايمانش به کسي يا امري در کلماتش پيداست اما به کتمان آن اصرار دارد و براي پنهان کردن و انکار آن از همه استعداداهايي که در اراده و تصميم و گذشت و صبر خويش دارد کمک گرفته است فاصله‌اي است که حتي کساني که با زبان و دل آدمي آشنايند نيزاز آن غافل‌اند..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص580
.
04_12_2011 . 01:29
#23
جملات شریعتی درباره ایمان
"... ايمان،
هر چه پنهان‌تر است،
پاک‌تر است،
و عشق،
هر چه
در پناهِ کتمان
مخفي‌تر است،
زلال‌تر است..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی ۱ / ص ۰۰*
.
04_12_2011 . 01:30
#24
جملات شریعتی درباره ایمان
"... مگر نه بهشت پاداشِ دوزخي است که در زندگي داريم، و چه دوزخي، در زندگي، دردناک‌تر و گدازان‌تر از کتمانِ ايمان؟ و کتمانِ آتش، در عمقِ روح، در پرده‌هاي دل، در رشته‌هاي اعصاب، در راستين‌‌ترين و حقيقي‌ترين خودِ خويش..."

مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی ۱ / ص ۰۰*
.
05_12_2011 . 22:09
#25
جملات شریعتی درباره ایمان
"...ايمان بي‌عشق اسارت در ديگران است و عشق بي‌ايمان اسارت در خود..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص706

.
05_12_2011 . 22:10
#26
جملات شریعتی درباره ایمان
"...ايمان بي‌عشق تعصبي کور است و عشق بي‌ايمان کوري متعصب..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص706

.
05_12_2011 . 22:11
#27
جملات شریعتی درباره ایمان
"...عشق بي‌ايمان، آثارش عبارت است از زير ابرو برداشتن و قر و غمزه استعمال کردن و رنگ‌هاي مختلفه به خود ماليدن و پشت چشم نازک کردن و اخم‌هاي مکش مرگ ما در مواقع خاصي حواله کردن و غيره که همه متوجه اسافل اعضاء است و بس که قلمرو اين عشق ازين مرز نمي‌گذرد.و اما ايمان پس از عشق! چه بگويم ؟ همين ايمان بي‌عشق که موهوماتي زشت و بي‌روح و منجمد است و همين عشق بي‌ايمان که جوش و خروش و شر و شورهاي فصلي از زندگي است که با پيري يا ازدواج يا کم غذايي يا قرض يا پست اداري يا يک نامزد پولدار ديگري که پدري دارد حاجي و پا به مرگ منتفي مي‌شود و چه مي‌گويم ؟ حتي در اوج طغيانش اگر توي خيابان زهرابت گرفت و ناراحتت کرد آن را فراموش مي‌کني..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص707
.
06_12_2011 . 23:55
#28
جملات شریعتی درباره ایمان
"...عشق بي‌ايمان تا هنگامي هست که معشوق نيست و چون هست شد نيست مي‌گردد. اين عشق با وصال پايان مي‌گيرد و آن عشق با وصال آغاز..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص706
.
12_12_2011 . 03:05
#29
جملات شریعتی درباره ایمان
"... مسلمان تمام و کمال تنها و تنها در عقیده و جهاد ساخته می‌شود..."


مجموعه آثار 5 / ما و اقبال / ص 56
""""""""""""""""""""""""""""""""""

.
14_12_2011 . 11:03
#30
جملات شریعتی درباره ایمان
"... يک آبادي کوچک و گمنام و دورافتاده‌اي بر دامنه کوهي که در آن سر درِ فيروزه رنگ آرامگاه امام زاده شهيدي از دور نمايان است و مناره باريک و بلندي که از دل درختان سربهم داده‌اش سر بر کشيده و هر صبح و شام بانگ ملکوتي اذان را در زير سقف ساده و پر حشمت آسمان صحرا رها مي‌کند و طنين روح‌بخشش اشک در چشم و لرزه بر اندام و شعله بر جان تنها راهبي مي‌آورد که در اينجا از خلق گوشه گرفته است و از تنهايي سرد جمعيت شهر به جمعيت تنهايي گرم صومعه گريخته است هزار بار بهتر و بايسته‌تر و شايسته‌تر است از شهر ميليونها نفوس و هزاران آسمانخراشي که در آن چشم را آبي آسماني سر در معبدي و گوش را بانگ ملکوتي مناره‌اي نمي‌نوازد و زمزمه نيايشي و آه دردخيزي و ناله نيازمندي از دل شهر به آسمان برنمي‌آيد و فضايش را تراکم بخار نفس‌ها و گند دهان‌ها و دود مطبخ‌ها و گلخن‌ها و عربده‌ها و قهقهه‌ها و هياهوهاي گوشخراش تصادم آهن‌ها و آدم‌ها پر کرده است و آسمانش را‌تر و دم کرده و سنگين و خفقان‌آور ساخته است..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۸۱۴
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
14_12_2011 . 11:06
#31
جملات شریعتی درباره ایمان
"... چقدر ايمان خوب است! چه بد مي‌کنند که مي‌کوشند تا انسان را از ايمان محروم کنند! چه ستمکار مردمي هستند اين به ظاهر دوستداران بشر!..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۸۸۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
14_12_2011 . 11:08
#32
جملات شریعتی درباره ایمان
"... واي! که چه زشت و سرد است، روح عالمي که بي‌درد است، انديشه خردمندي که نمي‌پرستد، نسل جواني که ايمان ندارد!..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۸۸۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 03:27
#33
جملات شریعتی درباره ایمان
"... می‌گوئیم قبل از هر کاری و قبل از این‌که به هر چیزی ایمان بیاوریم، قبل از این‌که هر مکتبی را بپذیریم، باید به خویش برگردیم گفتم به خویش برگردیم، نه بدین معنی که گذشته‌گرا باشیم، نه این‌که امل بشویم یا قدیمی بشویم، یا خرافه‌پرست شویم، مرتجع بشویم یا به پیش برگردیم، نه این‌که نژادپرست باشیم، نه این‌که به برتری نژاد خودمان تفاخرهای بیهوده کنیم. به خویش برگردیم، یعنی خویش را کشف کنیم؛ به خویش برگردیم معنی آن این نیست که از انسانیت، از این اندام بشری می‌خواهیم برگردیم به حالت ارتجاعی قبیله‌ای محصور در قالب بومی خودمان، نه!..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۳۴۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان