جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
23_12_2009 . 15:00
#1
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتندوستان گرامی!
جهت تهیه آرشیوی برای دسته‌بندی موضوعی اندیشه‌های شریعتی، جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن را با ذکر شماره مجموعه آثار و صفحه مربوطه، در این بخش وارد نمائید.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
.
10_01_2010 . 01:31
#2
دوست داشتن
"... دوست داشتن از عشق برتر است.
و من، هرگز خود را،
تا سطح بلند‌ترین قله‌ی عشق‌های بلند،
پایین نخواهم آورد..."


مجموعه آثار ۰۰ / --- / ص ۰۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
10_01_2010 . 01:47
#3
عشق و پریشانی
"... بگذار تا شیطنت عشق،
چشمان تو را بر عریانی خویش بگشاید.
هرچند حاصل آن جز رنج و پریشانی نباشد.
اما کوری را هرگز بخاطر آرامش تحمل مکن..."


مجموعه آثار ۰۰ / --- / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
15_01_2010 . 14:52
#4
دوست داشتن از عشق برتر است
"... خدایا!
به هر کس که دوست می‌داری بیاموز که :
عشق از زندگی کردن بهتر است.
و به هر کس که دوست‌تر می‌داری بچشان که :
دوست داشتن از عشق برتر است!..."


مجموعه آثار ۰۰ / --- / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
04_03_2010 . 21:55
#5
عشق و دوست داشتن
"... دوست داشتن از عشق برتر است. عشق، یک جوشش کور است، و پیوندی از سر نابینایی، اما، دوست داشتن، پیوندی خودآگاه، و از روی بصیرت روشن و زلال. عشق، بیش‌تر از غریزه آب می‌خورد، و هر‌چه از غریزه سرزند، بی‌ارزش است، و دوست داشتن، از روح طلوع می‌کند، و‌ تا هر جا که یک روح ارتفاع دارد، دوست داشتن نیز، همگام با آن اوج، می‌یابد..."


مجموعه آثار ۱۳ / هبوط در کویر / ص ۲۹۷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
05_03_2010 . 18:57
#6
عشق با شناسنامه بي‌ارتباط نيست
"... عشق با شناسنامه بي‌ارتباط نيست و گذر فصل‌ها و عبور سال‌ها بر آن اثر مي‌گذارد. اما دوست داشتن در وراي سن و زمان و مزاج زندگي مي‌كند و بر آشيانه بلندش روز و روزگار را دستي نيست..."


مجموعه آثار ۱۳ / هبوط در کویر / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_03_2010 . 18:10
#7
عشق بی ایمان
"... عشق بی ایمان یک جوشش غریزی کور است و کشش نیازی که طبیعت بر ساختمان آدمی تحمیل کرده است . ایمان بی عشق ، اسارت در دیگران است و عشق بی ایمان ، اسارت در خود . ایمان بی عشق یک تعصب کور است و عشق بی ایمان کوری متعصب . عشق بی ایمان ، های و هویی است برای هیچ، و عطشی به سوی سراب، و شتابی دیوانه‌وار به سوی فریب و دروغی که آن را نمی‌شناسی، مگر به آن برسی، و چون به آن رسیدی، هم‌چون سایه‌ای محو می‌گردد و جز خاکستر یاس و بیزاری و نفرت چیزی بر جا نمی‌ماند. عشق بی ایمان تا هنگامی هست که معشوق نیست و چون هست شد، نیست می گردد. این عشق با وصال پایان می‌گیرد، و آن عشق با وصال آغاز، و..."


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
25_03_2010 . 18:18
#8
دوست داشتن برتر از عشق است !
"... عشق یک جوشش کور است، و ییوندی از سر نابینایی. اما دوست داشتن، پیوندی است خودآگاه و از روی بصیرت روشن و زلال. عشق بیش‌تر از غریزه آب می‌خورد، و هر چه از غریزه سر زند بی‌ارزش است، و دوست داشتن از روح طلوع می‌کند، و تا هر جا که یک روح ارتفاع دارد، دوست داشتن نیز همگام با آن اوج می‌یابد.

عشق در غالب دل‌ها، در شکل‌ها و رنگ‌های تقریباً مشابهی متجلی می‌شود، و دارای صفات و حالات و مظاهر مشترکی است، اما دوست داشتن در هر روحی جلوه‌ای خاص خویش را دارد، و از روح رنگ می‌گیرد، و چون روح‌ها، برخلاف غریزه‌ها، هر کدام رنگی و ارتفاعی و بعدی و طعم و عطری ویژه‌ی خویش دارد، می‌توان گفت که به شماره‌ی هر روحی، دوست داشتنی هست.

عشق با شناسنامه بی‌ارتباط نیست، و گذر فصل‌ها و عبور سال‌ها بر آن اثر می‌گذارد، اما دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می‌کند، و بر آشیانه‌ی بلندش روز و روزگار را دستی نیست..."


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
25_03_2010 . 18:25
#9
در پای عشق مردن
"... در روزگار جهل، شعور خود جرم است، و در جمع مستضعفان و زبونان ، بلندی روح و دلیری دل، و در سرزمین غدیرها، به تعبیر بودا، خود جزیره بودن گناهی نابخشودنی است. ای دوست، نه هر چه درست و صواب بود ، روا بود که بگویند و نباید بر بحری افکنیم خود را که ساحل‌اش پدید نبود و چیزها نویسیم بی‌خود که چون واخود آییم بر آن پشیمان باشیم و رنجور. به قول (شاندل) کسی می‌تواند در پای عشق بمیرد، که پیش از آن زندگی در پیش چشمهایش مرده باشد..."


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
04_05_2010 . 01:34
#10
عشق‌ تنها کار بی‌چرای‌ عالم‌ است
"... علی‌ گفته‌ است‌ که‌: "گروهی‌ بهشت‌ می‌جویند، اینان‌ سود‌جویان‌اند و طماع‌، گروهی‌ از دوزخ‌ بیم‌ دارند و اینان‌ عاجزند و ترسو، و گروهی‌ بی‌طمع‌ بهشت‌ و بی‌بیم‌ دوزخ‌اش‌ می‌خواهند عشق‌ بورزند، و اینان‌ آزادگان‌اند و آزاد". عشق‌ چرا؟ عشق‌ تنها کار بی‌چرای‌ عالم‌ است‌، چه‌، آفرینش‌ بدان‌ پایان‌ می‌گیرد، نقش‌ مقصود در کارگاه‌ هستی‌ اوست‌. او یک‌ فعل‌ بی‌برای‌ است‌. غایت‌ همه‌ غایات‌ عالم‌ "برای‌" نمی‌تواند داشت‌..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهائی / ص ۱۸
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
04_05_2010 . 03:02
#11
وای‌ که‌ چه‌ شورانگیز و عظیم‌ است‌ عشق‌ و ایمان‌!
"... آری‌، در این‌ بازار، سوداگری‌ را شیوه‌ای‌ دیگر است‌، و کسی‌ فهم‌ کند که‌ سودازده‌ باشد و گرفتار موج‌ سودا، که‌ همسایه‌ی‌ دیوار به‌ دیوار جنون‌ است‌! و چه‌ می‌گویم‌؟ جنون همسایه آرام و عاقل این دیوانه‌ی ناآرام خطرناک است که در کوه خاره می‌افتد و مثل موم‌ نرم‌اش‌ می‌کند، و در برج‌ پولاد می‌گیرد و شمع‌ بیزارش‌ می‌سازد. و وای‌ که‌ چه‌ شورانگیز و عظیم‌ است‌ عشق‌ و ایمان‌! و دریغ‌ که‌ فهم‌های‌ خو کرده‌ به‌ اندک‌ها و آلوده‌ به‌ پلیدی‌ها، آن‌ را به‌ زن‌ و هوس‌ و پستی‌ شهوت‌ و پلیدی‌ زر و دنائت‌ زور و… و بالاخره‌ به‌ دنیا و به‌ زندگی‌اش‌ آغشته‌اند! و دریغ‌! و دریغ‌ که‌ کسی‌ در همه‌‌ی عالم‌ نمی‌داند که چه می‌گویم؟ که این عشق که در من افتاده است نه از آنهاست که آدمیان می‌شناسند. که‌ آدمیان‌ عشق‌ خدا را می‌شناسند و عشق‌ زن‌ را و عشق‌ زر را و عشق‌ جاه‌ را و از این‌گونه‌… و آنچه با من است، نه، آنچه من‌ با اویم‌، با این‌ رنگ‌ها بیگانه‌ است‌، عشقی‌ است‌ به‌ معشوقی‌ که‌ از آدمیان‌ است‌… اما… افسوس‌ که‌… نیست‌!

معشوق‌ من‌ چنان‌ لطیف‌ است‌ که‌ خود را به‌ "بودن‌" نیالوده‌ است،‌ که‌ اگر جامه‌ی‌ وجود بر تن‌ می‌کرد، نه‌ معشوق‌ من‌ بود.

معشوق‌ من‌، رزاس من‌، موعود بکت‌، "گودو"‌ی بکت‌ است‌، منتظری‌ که‌ هیچ‌ گاه‌ نمی‌رسد! انتظاری‌ که‌ همواره‌ پس‌ از مرگ‌ پایان‌ می‌گیرد، چنان‌ که‌ این‌ عشق‌ نیز… هم‌!..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهائی / ص ۲۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
12_08_2010 . 17:32
#12
تقیه‌ی درد
"... در دردها دوست را خبر نكردن، خود یك عشق ورزیدن است. تقیه‌ی درد، زیباترین نمایش ایمان است. به محبت خلوصی می‌بخشد كه سخت شیرین است. رنج تلخ است، اما هنگامی كه تنها می كشیم،تا دوست را به یاری نخوانیم، برای او كاری می كنیم، و این خود دل را شكیبا می كند، طعم توفیقی می‌چشاند..."


مجموعه آثار ۱۳ / هبوط در کویر / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
05_07_2011 . 00:09
#13
عشق و ايمان در اوج پروازش
عشق و ايمان در اوج پروازش از سطح ستايشها ميگذرد و معشوق در انتهاي صعودش در چشم عاشق سراپا غرقه سرزنش ميشود و اين هنگامي است كه دوست استحقاق بخشوده شدنش را در چشم دوست از دست ميدهد.


مجموعه آثار ۲۱ / زن / ص ۱۴۹
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
05_07_2011 . 00:10
#14
شركت در رنج و غم دوست
دلي كه از شركت در رنج و غم دوست غذا مي‌گيرد عشقي مي‌پروراند كه از آنچه با خوشبختي و لذتي كه از دوست مي‌برد پديد مي‌آيد بسيار عميق‌تر و پر اخلاص‌تر است.


مجموعه آثار ۲۱ / زن / ص ۱۷۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
05_07_2011 . 00:11
#15
حرکت عشق
"... اگر عشق را بخواهند با حركت بيان كنند ، اين حركت چگونه است ؟ پروانه از ديرباز به ما آموخته است. كعبه،نقطه عشق است و تو يك نقطه پرگاري و در اين دايره سرگردان!..."


مجموعه آثار ۶ / حج / ص ۷۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
15_10_2011 . 10:56
#16
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...عشق نیرو و حرارتي است كه از كالري‌ها و پروتئيني كه وارد بدن من مي‌شود زائيده نمي‌شود. يك منبع نمي‌دانمي‌ دارد كه تمام وجود مرا ملتهب مي‌كند و مي‌گدازد و حتي به نفي خويش وادار مي‌كند..."


مجموعه آثار ۲/ خودسازی انقلابی / ص ۸۳
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
16_10_2011 . 21:43
#17
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...اگر عشق از انسان گرفته شود، وي به صورت يك موجود منفرد و منجمدي در مي‌آيد كه فقط به درد دستگاه‌هاي توليدي مي‌خورد..."


مجموعه آثار ۲/ خودسازی انقلابی / ص ۸۳
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
17_10_2011 . 11:20
#18
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...عشق، مرگ و شکست... در زیر این ضربات است که انسان گاه برای نخستین بار نگاههایش که همواره در غیرخود و بیرون از خود مشغول است به خود بازمی‌گردد..."


مجموعه آثار ۲/ خودسازی انقلابی / ص ۱۵۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
20_10_2011 . 16:13
#19
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...کسی که عشق را نفهمد اگر هم به میزانی قدرت علمی‌اش قوی بشود، که زندانبان طبیعت گردد و حتی طبیعت را اسیر خودش کند باز به اندازه یک حیوان اسیر خودش خواهد بود..."


مجموعه آثار ۸ / نیایش / ص ۱۵۴
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
21_10_2011 . 14:58
#20
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...مگر نه عشق تنها با اشک سخن می‌گوید ؟..."مجموعه آثار ۸ / نیایش / ص ۱۲۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
24_10_2011 . 11:32
#21
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...عشق چیست؟ صدها تعریف درباره‌ی عشق کرده‌اند، و می‌شود کرد، اما آنچه به نظر من بهترین و عمیق‌ترین تعریف از عشق است، این است که عشق زاییده تنهایی است و تنهایی نیز زاییده عشق است..."


مجموعه آثار ۸ / نیایش / ص ۱۳۳
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
25_10_2011 . 10:51
#22
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...عشق، حیرت و گریز و بی‌تابی یک دورافتاده است برای پیوستن، برای تجدید اتصال، ناله‌ی نی خشک و بریده و غریب در آرزوی بازگشت به نیستان..."


مجموعه آثار ۸ / نیایش / ص ۵۳
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
26_10_2011 . 10:43
#23
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...وقتی عشق فرمان می‌دهد، محال سر تسلیم فرو می‌آورد..."


مجموعه آثار ۸ / نیایش / ص ۸۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
07_11_2011 . 02:30
#24
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...دريغ که کسي در همه عالم نمي‌داند که چه مي‌گويم ؟ که اين عشق که در من افتاده است نه از آنهاست که آدميان مي‌شناسند که آدميان عشق خدا را مي‌شناسند و عشق زن را و عشق زر را و عشق جاه را و ازينگونه... و آنچه با من است، نه، آنچه من با اويم با اين رنگها بيگانه است، عشقي است به معشوقي که از آدميان است... اما... افسوس که... نيست! معشوق من چنان لطيف است که خود را به «بودن» نيالوده است که اگر جامه وجود بر تن مي‌کرد نه معشوق من بود. معشوق من، رزاس من، موعود بکت، «گودو»ي بکت است، منتظري که هيچگاه نمي‌رسد! انتظاري که همواره پس از مرگ پايان مي‌گيرد، چنانکه اين عشق نيز... هم..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۲۳
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
09_11_2011 . 02:49
#25
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...عشق تنها کار بي‌چراي عالم است..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۲۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
12_11_2011 . 02:32
#26
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...بي تو هيچ رنگي ديدني نيست، بي تو هيچ چهره‌اي نگاه کردني نيست، بي‌تو هيچ منظري تماشايي نيست، آنگاه که تو غايبي همه چيز بايد غايب شود. هرگاه تو نيستي اشياء، اشخاص، چه مي‌گويم ؟ هرگاه تو نيستي هستي، هرچه هست حق ندارد که باشد. در غيبت تو همه چيز بايد در سياهي پنهان شوند. بي‌تو ديدن طاقت‌فرسا است، بي‌تو نگاههاي من در اين عالم غريب مي‌شوند، از همه رنگها و شکل‌ها ميهراسند، مي‌گريزند و نمي‌خواهند ببينند..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۳۵۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
16_11_2011 . 03:00
#27
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...« خدايا! به من قدرت آن را عطا کن که بتوانم بدان اندازه که او را دوست مي‌دارم نياز دوست داشتنش را در خود خاموش سازم.»..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۲۰۵
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
17_11_2011 . 00:19
#28
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...در دنياي ما سايه‌اي، لکه‌اي وجود نداست، آفتاب همه جا را روشن کرده بود. انديشه او کتابي بود که من خود نوشته بودم، دل او ديواني بود که همه غزلهايش را خود سروده بودم..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۲۵۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
19_11_2011 . 04:12
#29
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...روح خسته‌ام را هرگاه که در زير فشار «بودن» بستوه مي‌آيد به گوشه مأنوس و مهربان اين صومعه سبز که مناره باريک و بلندش در خلوت ساکت و دورافتاده کوهستان تنهاييم برپا ايستاده است و چشمهايش را به دشت دوخته تا همراه نخستين لبخند مات صبحگاهان يا در دل سياه نيمه‌شبهاي سنگين، من خسته از زندگي، تشنه نوش چشمه‌هاي سبز و تافته از آتش بيتاب نيايش از راه برسم و فضاي سرد و مبهوت و ساکت تنهايي او را با آواي مناجاتم که از شور اخلاص و شراره عشق مي‌لرزد نوازش دهم..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۲۹۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
21_11_2011 . 02:20
#30
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...فضاي اطاقم پر از تو است، سرشار از تو است، همه جا تويي، در درون اين حصار آنکه همه جا را پر کرده است تويي، هوا را پراز تو مي‌يابم، آسمان را چشم تو ميبينم، تو، اي که هيچگاه نيستي، هيچگاه غيبت نمي‌کني، هر کجا ميروي، با هرکه سخن مي‌گويي، در هر حالي که باشي با من قدم مي‌زني، همراه مني، با من گفتگو داري، با مني و اين مرا بس است، با همين مي‌توان زندگي کرد، با همين مي‌توان آرام بود، مي‌توان گرم بود، مي‌توان سير بود، سيراب بود، زنده بود، بسنده بود..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۳۶۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
25_11_2011 . 02:07
#31
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...دوست داشتن گاه از يک «داشتن» در ميگذرد، يک صفت ذاتي مي‌شود، يک بعد جوهري، يک ماهيت مي‌گردد. مثل مثلاً شيريني در قند، سوزندگي در آتش، محبت و عاشقي در پروانه‌اش..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۴۷۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
26_11_2011 . 00:47
#32
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...«هيچ غمي تو را نبايد بيازارد، هيچ دلي تو را نبايد دوست بدارد، جز غم من، جز دل من، نه حتي غم خودت، نه حتي دل خودت»..."مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۴۸۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
27_11_2011 . 01:14
#33
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...تو در من بیشتر از آن خوبی که بدی های تو بتوانند چیزی از آن کم کنند..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۵۱۲
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
27_11_2011 . 01:17
#34
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...من گريان و بيقرار بر دستهاي مهربان تو بوسه مي‌زنم و انگشتان سردت را با التهاب نفس‌هاي داغم گرم مي‌کنم وسرم را و گيسوانم را در اين غوغاي سکوت، از درد طوفان غم و اشک و لذت و دوست داشتن اينچنين شگفت و دشوار، بر دست و زانوي تو ميغلتانم و تو در حاليکه سرت را بر روي گيسوانم مي‌نهي و به نرمي و غيظ چهره‌ات را بر آن ميفشري و رها مي‌کني و موهاي پريشان و مرطوبم را آهسته آنچنانکه ندانم بو مي‌کشي، با آهنگي بريده و فرو خورده و نمناک آهسته آنچنانکه نشنوم مي‌گويي:چه کنم؟... چه سخت است!آخر، چه جور مي‌توانم به تو بفهمانم که چه قدر تو را دوست دارم..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۵۲۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
30_11_2011 . 00:17
#35
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...بگردم به استحکام دل، حماسه اين است، حماسه دوست داشتن خوب است نه حماسه قارت و قورت‌هاي قروتي..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۵۴۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
30_11_2011 . 00:24
#36
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...دلي که عشق ندارد و به عشق نياز دارد، آدمي را همواره در پي گم شده‌اش ملتهبانه به هر سو مي‌کشاند، خدا، آزادي، هنر و دوست در بيابان طلب بر سر راهش منتظرند تا وي کوزه خالي خويش را از آب کدامين چشمه پر خواهد کرد..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص580
.
02_12_2011 . 16:45
#37
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...روح مي‌تواند خود را به هر پليدي بيالايد اما واي اگر با دوست داشتن آشنا باشد..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص634
.
05_12_2011 . 01:15
#38
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...صميمانه به من بگو که چه مي‌توانم کرد که تو را دوست نداشته باشم..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص606

.
05_12_2011 . 22:06
#39
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...دل يک انسان مي‌تواند مزبله دان هر کثافتي باشد اما واي اگر پاي عشق بدان برسد..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص634
.
09_12_2011 . 01:33
#40
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...عشق‌ها همه کار غريزه است و عشق زن و مرد و انسان و وطن و پدر و مادر و فرزند و حتي انسان و معبود زاده طبيعي ساختمان آدمي است و اقتضاي جبري سرشت ما که ساخته ديگري است و حالت‏هايي است همسنگ و هم‏ارز صفت‏هايي که درما است.و تنها يک عشق است که کار خود ما است، نه که بر ما تحميل شده باشد همچون که گرسنگي يا ترس يا صيانت ذات يا درازي و کوتاهي قد و رنگ پوست و لهجه و ... بلکه اين روح است که بي‌دخالت طبيعت و حتي گاه عليرغم خواست طبيعت آن را مي‌آفريند و تنها عشقي است که «به خود» است و «براي خود» است نه همچون آن ديگرها و همچون هر چه در اين عالم هست مقدمه‏اي و وسيله‏اي و طريقه‏اي براي نيل به مقصودي ديگر و کسب آنچه نه آن است و ديدم که اين عشق نيست گرچه به عشق مانند است و ديدم که در اين تاريخ بزرگ آنچه من دارم گاه به گاه پديد آمده است و ازين است که آن را نه عشق که دوست داشتن نام کردم..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص772

.
09_12_2011 . 01:33
#41
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"...دلهايي که عشق مي‌آفرينند و بزرگ و پرشکوه کم نيست اما روحهايي که معشوق باشند هيچ نيست و اين بسيار قابل تأمل است. چرا عشق راست و معشوق دروغ است..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص736

.
10_12_2011 . 21:19
#42
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"... زيباترين خاطرات زندگيم رنجها و دلهره‌ها و آزارها و تب وتاب‌ها و دردهايي بوده است که تو به جان من ‌مي‌ريختي، چقدر از تو ممنونم، آنها را بيشتر از نوازشهايت دوست مي‌دارم..."


مجموعه آثار 33 / گفتگوهای تنهایی / ص 658
---------------------------------------------------

.
10_12_2011 . 21:20
#43
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"... هر کسي چقدر نياز دارد که به تنها کسش بگويد که آنچه در دلم از تو احساس مي‌کنم چيست..."


مجموعه آثار 33 / گفتگوهای تنهایی / ص 668
----------------------------------------------------

.
12_12_2011 . 01:10
#44
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"... عشق در آغوش کشيدن است، در آغوش خفتن است، و در آنجا در آغوش سوختن است، در آغوش مردن است، جان دادن است و زنده گشتن است..."


مجموعه آثار 33 / گفتگوهای تنهایی / ص 887
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

.
12_12_2011 . 03:12
#45
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"... تنها «عشق» قدرت و لياقت آنرا دارد که آدمي را از اسارت خود نجات دهد، از زندان درون رها کند! خود را فداي ديگران کردن، دعوتي است که جز از زبان عشق نمي‌توان شنيد. «آنجا که عشق فرمان مي‌دهد، محال سر تسليم فرود مي‌آورد»!..."


مجموعه آثار 33 / گفتگوهای تنهایی / ص 1029
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


.
13_12_2011 . 22:53
#46
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"... و آنگاه خود را کلمه‌اي مي‌يابي که معنايت منم و مرا صدفي که مرواريدم تويي و خود را اندامي که روحت منم و مرا سينه‌اي که دلم تويي و خود را معبدي که راهبش منم و مرا قلبي که عشقش تويي و خود را شبي که مهتابش منم و مرا قندي که شيرينيش تويي و خود را طفلي که پدرش منم و مرا شمعي که پروانه‌اش تويي و خود را انتظاري که موعودش منم و مرا التهابي که آغوشش تويي و خود را هراسي که پنهانش منم و مرا تنهايي که انيسش تويي..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۶۵۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
13_12_2011 . 23:04
#47
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"... کساني‌اند که خلوص دوستي پس از يک دشمني، شور آشتي پس از يک قهر، استواري پيوستني را پس از يک گسستن، صميميت يک نزديکي پس از يک دوري، استحکام يک بستن پس از يک بريدن، تجديد آشنايي پس از يک بيگانگي، عشق پس از يک کينه، نشئه اميد پس از يک نااميدي، شوق بازيافتن پس از يک گم کردن، زيبايي رام کننده و افسونگر لبخندي پس از يک گريه، لذت تصنيف پس از نصيحت و بالاخره اعجاز شگفت‌آور نوازش پس از يک تنبيه را نمي‌شناسند، احساس نکرده‏اند ... اينها هيچ چيز را نمي‌شناسند، هيچ چيز را احساس نمي‌کنند..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۸۵۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.
14_12_2011 . 11:01
#48
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"... آن دل کوچک و معصومي که اعصابش همچون سيمهاي نازک چنگي بايد با اشاره نرم سرانگشت کوچک اخمي يا لبخندي به ناله آيد چگونه آن همه دردهاي وحشي و خشن را و آن همه حرفهاي ابلهانه سنگين و زشتي را که از غارهاي سياه و متعفن دهن‌هاي آن آدم‌هاي بد در آن ريختند و تو همه را در آن محراب کوچک و عزيزي که جايگاه من است و گنجينه من و من همه آرزوها و خواستن‌هاي خوب پنهانيم را در آن نهاده‌ام جا دادي و هيچ نگفتي و براي من صبر کردي و ... واي که نمي‌داني که من اين کوزه زرين و گرمي را که در سينه آويخته‌اي چقدر دوست دارم؟..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۶۶۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
14_12_2011 . 11:07
#49
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"... اگر عشق نباشد زندگي را چه آتشي گرم کند ؟ اگر نيايش نباشد زندگي را به چه کار شايسته‌اي صرف توان کرد ؟ اگر انتظار مسيحي، امام قائمي، موعودي در دل نباشد ماندن براي چيست ؟ اگر ميعادي نباشد رفتن چرا ؟ اگر ديداري نباشد ديدن چه سود ؟ و اگر بهشت نباشد صبر بر رنج و تحمل زندگي دوزخ چرا ؟ اگر ساحل آن رود مقدس نباشد بردباري در عطش از بهر چه؟..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۸۸۵
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 02:35
#50
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"... عشق پیوند و نزدیکی ناخودآگاه و کور دو روح است و بینایی و خودآگاهی آن را ضعیف و حقیر می‌سازد در صورتی‌که ادغام دو روح در اوج خودآگاهی عمیق و بینایی باز و وسیع شکل می‌گیرد و هم‌آگاهی و هم‌بینی آن را ریشه‌دارتر و پرجلال‌تر می‌کند..."

مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۴۲۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 02:37
#51
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"... عشق پس از گذشتن از مراحل ابتداییش پوک‌تر و سبک‌تر و سطحی‌تر می‌شود تا جایی که در آخرین مرحله، که نزدیکترین مرز دو روح است ناپدید می‌گردد و از ورای آن چهره سرد و زشت ناخویشاوندی و ناهم‌رنگی پدیدار می‌گردد، در حالی‌که این مسیر درست در مورد حلول دو روح خویشاوند معکوس است..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۴۲۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 02:54
#52
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"... عشق عبارتست از: همه چیز را برای یک هدف دادن و به پاداشش هیچ چیز نخواستن..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۱۶۴
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 02:55
#53
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"... عشق عبارتست از نیروئی که مرا، علی‌رغم منافع و مصالحی که زندگیم بر آن بنا شده، به فدا کردن همه منافع، همه مصالح و حتی زندگیم و «بودن» خودم، برای بودن دیگری، برای بودن دیگران و برای ایده‌آلی که به آن عشق می‌ورزم، ولو خودم نباشم، دعوت می‌کند. و من به آن عمل می‌کنم و به این ندا پاسخ می‌دهم..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۱۶۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 04:05
#54
جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
"... چگونه می‌شود که ما هر دو در هم بنگریم و با هم آشنایی ندهیم، نگاههامان در هم افتد و دلهامان خبردار نشود، چشمهامان تصویر یکدیگر را در خود ببیند و گونه‌هامان به رنگ شرم نگردد، ناگهان در برابر هم قرار گیریم و نبضمان، بی‌تفاوت، ضربان همیشگی خود را تعقیب کند!مگر می‌شود؟..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۴۰۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان