حزب و حقوق زنان
07_06_2010 . 02:43
#1
حزب و حقوق زنان
گامی فراپیش

دوستان گرامی!
حقوق زنان در حزبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
07_06_2010 . 19:43
#2
حق طلاق
یکی از اصول حزب در بخش خانواده :

حق بی‌ قید و شرط جدایی (طلاق) زنان و مردان از هم. بدون ارائه‌ی دلیلی برای جدائی. بدون دادن حق ویژه‌ای به مردان.

در جهان‌بینی‌ی توحیدی، هدف از زندگی‌ی این‌جهانی عبارت است از "خداگونه شدن"، نه تلاش برای ادامه‌ی رابطه‌ی زناشوئی‌ای که مانع از رهائی و شدن انسانی است. و در نتیجه، هر زمان که انسان احساس کند که هر نوع رابطه‌ای (چه رابطه‌ی دوستی، چه رابطه‌ی زناشوئی، چه رابطه‌ی کاری، و...) مانع رشد انسانی‌ی وی می‌گردد، باید در مسیر گسستن آن رابطه گام بردارد.

شرایط اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی‌ی امروز جهان، زمینه‌ی این رهائی آدمی را تا حد زیادی فراهم آورده است.


تاریخ انتشار : ۱۷ / خرداد / ۱۳۸۹
ویرایش : یک بار / شروین
.
07_06_2010 . 20:00
#3
لغو قانون مهریه
یکی از اصول حزب در بخش خانواده :

لغو قانون مهریه و بی‌ارزش اعلام کردن هرگونه قراردادی که در این مورد بسته شده است. و لغو محکومیت مردانی که به علت عدم پرداخت مهریه به زندان محکوم شده‌اند.

پرداخت مهریه نشانی از شی‌وارگی‌ی زنان در طول تاریخ است. شی‌ای که باید خریده شود، اما به قیمت‌های مختلف. شی‌ای قابل خریداری، هم‌چون کنیزان.

نظام مردسالار با سوء‌‌استفاده از مقوله‌ی پرداخت مهریه، حق مالکیت زنان بر نیمی از اموال مشترک بین زن و مرد را سلب کرده است.


تاریخ انتشار : ۱۷ / خرداد / ۱۳۸۹
ویرایش : یک بار / شروین
.
13_06_2010 . 20:42
#4
حزب و حقوق زنان
نظام کشور ایران جمهوری اسلامی است. پس در آن نمی‌توان خواستار اتفاقاتی بود که مغایر با اسلام آنان باشد. و اگر حزبی بخواهد به‌طور قانونی در ایران فعالیت کند، باید این اصول را پذیرا باشد. پس نمی‌توان مهریه را به‌طور کامل حذف کرد، اما می‌توان کاهش مقدار یا تعیین حداکثر آن را قانونی کرد.


تاریخ انتشار : ۲۳ / خرداد / ۱۳۸۹
ویرایش : یک بار / شروین
.
01_12_2010 . 04:53
#5
حزب و حقوق زنان
ضمن سپاس از دوست عزیزمان، باید عرض کنم:

۱. برخلاف نظر مهراوه که : "شرایط اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی‌ی امروز جهان، زمینه‌ی این رهائی آدمی را تا حد زیادی فراهم آورده است"، بنده بر این باورم که با نگاهی دیگر و از زاویه‌ای دیگر، اتفاقاً نظامات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی حاکم بر عصر امروز، به‌صورت بنیادین، بسیاری بندهای پیشین را به گونه‌ای دگر متحکم کرده‌اند، و سبب استمرار عوامل انحطاط گشته‌اند(اگر معیار جهان‌بینی توحیدی باشد).

۲. در مورد این نظر بهرام که : "نظام کشور ایران جمهوری اسلامی است. پس در آن نمی‌توان خواستار اتفاقاتی بود که مغایر با اسلام آن باشد. و اگر حزبی بخواهد به‌طور قانونی در ایران فعالیت کند، باید این اصول را پذیرا باشد. پس نمی‌توان مهریه را به‌طور کامل حذف کرد، اما می‌توان کاهش مقدار یا تعیین حداکثر آن را قانونی کرد."، باید بگویم:

دوست عزیز! اگر معیار ما جهان‌بینی توحیدی است، پس دیگر موارد شرک است و نفاق! هنوز مشخص نشده که این حزب، اساساً قرار است در این دوران پا به عرصه‌ي وجود بگذارد یا در آینده، و در فردایی پس از رژیم حاکم! بنابراین قبول قیود حاکم بر این جامعه امری نادرست و غیراصولی می‌نماید. اگر قرار است که این حزب نیز هم‌چون ده‌ها حزب بی‌خاصیت و بی‌هویت و بی‌اصالت دیگر طی طریق کند، نبودن‌اش از بودن‌اش به مراتب جالب‌تر و لازم‌تر است، علی‌الخصوص که قرار است براساس خط فکری شریعتی مطرح شود، و با عنوان او نیز مزین گردد.


تاریخ انتشار : ۱۰ / آذر / ۱۳۸۹
ویرایش : یک بار / شروین
.
22_12_2010 . 18:44
#6
حق بی‌قید و شرط طلاق
پیشنهاد من برای حقوق زنان در مرامنامه‌ی حزب پیرو شریعتی :

حق طلاق، بدون هیچ قید و شرط، برای زنان و مردان. با قرار دادن یک مهلت یک ماهه، جهت امکان پشیمانی احتمالی فرد خواهان طلاق، پیش از اعلام نهائی طلاق. ازدواج و طلاق یک پیمان دو نفره بوده و دولت و مراجع قضائی حق دخالت در ادامه یا پایان بخشیدن به یک رابطه را ندارند.

در جهان‌بینی‌ی توحیدی، هدف از زندگی‌ی این‌جهانی عبارت است از "خداگونه شدن"، نه تلاش برای ادامه‌ی رابطه‌ی زناشوئی‌ای که مانع از رهائی و شدن انسانی است. و در نتیجه، هر زمان که انسان احساس کند که هر نوع رابطه‌ای (چه رابطه‌ی دوستی، چه رابطه‌ی زناشوئی، چه رابطه‌ی کاری، و...) مانع رشد انسانی‌ی وی می‌گردد، باید در مسیر گسستن آن رابطه گام بردارد.

شرایط اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی‌ی امروز جهان، زمینه‌ی این رهائی آدمی را تا حد زیادی فراهم آورده است.


تاریخ انتشار : ۱ / دی / ۱۳۸۹
ویرایش : یک بار / شروین
.
22_12_2010 . 18:49
#7
حق حضانت کودکان
پیشنهاد من برای حقوق زنان در مرامنامه‌ی حزب پیرو شریعتی :

حق برابر و بدون قید و شرط زن و مرد در حضانت کودکان. برخورداری از تمکن مالی هیچ حق ویژه‌ای برای فرد ایجاد نخواهد کرد. ضمن پذیرش اولویت حضانت کودکان تا سن ۷ سالگی از سوی زنان.


تاریخ انتشار : ۱ / دی / ۱۳۸۹
ویرایش : یک بار / شروین
.
22_12_2010 . 18:52
#8
آزادی پوشش زنان
پیشنهاد من برای حقوق زنان در مرامنامه‌ی حزب پیرو شریعتی :

آزادی پوشش زنان، و ممنوعیت و جرم محسوب شدن هرگونه دخالت و اعمال فشار از سوی دولت، پدر، برادر، شوهر، و... در تعیین نوع پوشش زنان. و ممنوعیت اعمال پوشش اجباری در ادارات و مراکز آموزشی، و ممنوعیت در اولویت قرار دادن نوع خاصی از پوشش در استخدام اداری یا هرگونه گزینش تحصیلی.


تاریخ انتشار : ۱ / دی / ۱۳۸۹
ویرایش : یک بار / شروین
.
22_12_2010 . 18:54
#9
سن ازدواج
پیشنهاد من برای حقوق زنان در مرامنامه‌ی حزب پیرو شریعتی :

ممنوعیت و جرم محسوب شدن ازدواج قبل از سن ۱۸ سال برای زن و مرد. و مجرم شمردن پدر، مادر، و هر فردی که افراد زیر ۱۸ سال را به عقد دیگری در آورد. و مجرم شمردن هر یک از طرفین ازدواج که با فردی کمتر از ۱۸ سال ازدواج کند.


تاریخ انتشار : ۱ / دی / ۱۳۸۹
ویرایش : یک بار / شروین
.
22_12_2010 . 18:55
#10
نمایندگان مجلس ملی
پیشنهاد من برای حقوق زنان در مرامنامه‌ی حزب پیرو شریعتی :

با توجه به واقعیت عینی‌ی موجود، که موید عقب‌ماندگی‌ی زنان در تقریباً تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی، مالکیت، و...است، که خود زائیده‌ی عقب‌ماندگی تاریخی‌ی زنان و وجود نظام مردسالار بوده است، و مانع رقابت برابر بین زن و مرد در انتخاب برای پست‌های سیاسی و فرهنگی خواهد شد، خواهان اجرای سیاست "اجباری بودن" سهمیه‌ی حداقل ۳۰ درصدی زنان در "مجلس ملی" هستیم، تا سیکل معیوب کنونی، به تکرار تاریخی ـ مردسالارانه‌ی خود ادامه نداده، و در مسیر توحیدی خویش، که حضور برابر نمایندگان زن و مرد در تعیین سرنوشت جامعه است، قرار گیرد.


تاریخ انتشار : ۱ / دی / ۱۳۸۹
ویرایش : یک بار / شروین
.
22_12_2010 . 19:16
#11
پرداخت مهریه
پیشنهاد من برای حقوق زنان در مرامنامه‌ی حزب پیرو شریعتی :

لغو قانون مهریه و بی‌ارزش اعلام کردن هرگونه قراردادی که در این مورد بسته شده است. و لغو محکومیت مردانی که به علت عدم پرداخت مهریه به زندان محکوم شده‌اند. پرداخت مهریه نشانی از شی‌وارگی‌ی زنان در طول تاریخ است. شی‌ای که باید خریده شود، اما به قیمت‌های مختلف. شی‌ای قابل خریداری هم‌چون کنیزان. نظام مردسالار با سوء‌‌استفاده از مقوله‌ی پرداخت مهریه، حق مالکیت زنان بر نیمی از اموال مشترک بین زن و مرد را سلب کرده است.


تاریخ انتشار : ۱ / دی / ۱۳۸۹
ویرایش : یک بار / شروین
.
23_12_2010 . 08:41
#12
حزب و حقوق زنان
با سلام به دوستان
به نظر بنده حجاب يك امر باطني است نه ظاهري . پوشش مناسب حرمت جامعه و مجموعه اشخاص آن جامعه است و در پوشش آن نيز نبايد غير متعارف و بر هم زننده ريتم منطقي زيستي يك جامعه باشد . اجبار شكل پوشش ديكته شده و كليشه اي موجود هيچ توفيري براي هيچ كس و هيچ نهاد مذهبي و حكومتي ندارد . اجبار بادكنك باد شده اي است كه اگر يك سمت آن را فشار دهي در سمت دير دمل خواهد كرد . واين تا زماني كه بدكنك بتركد ادامه خواهد داشت . كرباس پوشي انقلاب كبير فرانسه منجر به جشن هنر پاريس شد . موقع اسلام در هر زمينه اي جلو گيري از هر گونه افراط و تفريط ميباشد . نه به آن شوري كه خواهان بي نمكي شوند ( قانون ديلكتيك . هر چيزي ضد خودش را پرورش ميدهد و در آن هيچ شكي نيست ).به نظر بنده اجبار پوشش زنان برازنده جزب برگرفته از انديشه هاي شريعتي نيست . حجاب پوشش مناسبي است كه هر جامعه اي در فرا خور فرهنگ خود آن را رعايت ميكند . در هيچ جاي دنيا هم كسي عريان در انظار عمومي ظاهر نميشود . چه رسد به جوامعع اسلامي كه براي شخصيت و ارزش هاي انساني آن توجهات زيادي شده . بلاخص در چكونگي آفرينش آدم و حوا و داستان ارج و قرب و مورد سجده شدن انسان توسط فرشتگان ......... بنا براين اجبار پوشش و شكل كليشه آن در زمان حال قبح خود را دارد . در مورد سهميه نمايندگي 30 درصدي پيشنهادي مهراوه هم بايد عرض كنم خواهشنا از سيستم كپني و سهميه اي ابتكاري نظام حاكم فعلي كه تبديل به جهان بيني رايج جامعه شده خارج شويد . زن و مرد در حقوق اجتماعي برابرند و پلكان طريقي براي هركدام برابر .لطفا شما محدود و مقيد نفرماييد . طلاق هم تا زماني كه شيرازه هاي جامعه به هم نريزد مجاز است هر چند كه در هر طلاق عرش خداوندي ميلرزد ....
.
23_12_2010 . 09:00
#13
حزب و حقوق زنان
اضافه كنم كه اگر به پذيريم كه حجاب يك امر قدسي و باطني است كه در ضمير و نهاد بشر به وديعه گذاشته شده . در اين صورت پوشش چادر و روسري حجاب نيست كه اگر كسي نداشته باشد بي حجابي تلقي شود
.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان