جملات شریعتی درباره زر و زور و تزویر
23_12_2009 . 16:22
#1
جملات شریعتی درباره زر و زور و تزویردوستان گرامی!
جهت تهیه آرشیوی برای دسته‌بندی موضوعی اندیشه‌های شریعتی، جملات شریعتی درباره زر و زور و تزویر را با ذکر شماره مجموعه آثار و صفحه مربوطه، در این بخش وارد نمائید.


.
09_01_2010 . 22:53
#2
زور در جامه تقوا
"... وقتی زور جامه تقوا می‌پوشد،
فجیع‌ترین شکل تاریخ بوجود می‌آید..."


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
08_03_2010 . 01:44
#3
سه لایه طبقه حاکم
"... در تاريخ، طبقاتِ قدرت‌مندِ حاکم، عبارت بودند از، سه لايه‌ای که، يک طبقه‌ی حاکم را می‌ساختند: طبقه‌ی زورمند، طبقه‌ی زرمند، و طبقه‌ی روحانی، که هم قدرتِ سياسی، و هم قدرتِ اقتصادی، و هم قدرتِ ايمانی‌ی خلق را، در دست خود داشتند، و چه با هم هم‌ساز بودند، و چه مخالف، به هر حال، سازش يا عدمِ سازشِ آنها، بر سرِ حکومتِ بر خلق بوده است، و نه برای خلق..."


مجموعه آثار ۱۹ / حسین وارث آدم / ص ۱۲۸*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : شروین یک بار
.
07_11_2011 . 12:07
#4
جملات شریعتی درباره زر و زور و تزویر
"...خاک سمبل ضعف و پستی و زبونی و نفلگی...؛خوک سمبل شهوت چرانی های لش و کثیف جانوری؛خیک سمبل پول پرستی،شکم چرانی،غبغبداری و حرص و نشست و چهارمی هم که حالش معلوم است و مصداق هایش فراوان.این توضیح!را برای آن عرض کردم که خواننده عزیز نپندارد که من با پول پرستی و مال دوستی مخالفم و نفرت دارم اما احساسم نسبت به زراندوزی و پنهان کردن طلا-گرچه مخالفم و سخت آزرده میشوم اما احساسم با پول پرستی فرق دارد زیرا از نظر اقتصادی بین پول و زر..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی /پاورقی/ ص89

.
23_11_2011 . 03:44
#5
جملات شریعتی درباره زر و زور و تزویر
"...چقدر«مال دنيا» در چشم «اهل دنيا» عزيز است! اگر اين مالدوستي نمي‌بود که آن همه سرگرداني و گرفتاري و ناراحتي‌هاي متعاقب آن و...پيش نمي‌آمد! چه‌ها که نکشيدم از دست اين حرص و عشق جنون‌آميز مردم به ثروت! حال معني آيه انجيل را مي‌فهمم که «اگر طناب‌هاي ضخيم کشتي از سوراخ سوزن بگذرند ممکن است زراندوزي هم بر بهشت بگذرد»..."

مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص433

.
29_11_2011 . 01:16
#6
جز تکرار این سه...
"... یکی از متفکرین بزرگ معاصر، از من انتقاد می‌کرد که: بعضی از مسائل را، شرح و بسط زیاده از اندازه می‌دهی، و یا چندین جا تکرار کرده‌ای. این، از لطفِ سخن می‌کاهد.گفتم: راست است. من هم از هنرِ نویسندگی، و ارزشِ ادبی‌ی سخن، بیش و کم، آگاهم، و هم، به درستی‌ی انتقادِ شما درباره‌ی خودم، معترف. ولی، من نمی‌خواهم یک نویسنده‌ی هنرمند باشم، و به ارزشِ ادبی‌ی نوشته‌هایم بیندیشم. من، تمامِ تلاش‌ام این است که، حرف‌ام را بزنم، و همه‌ی ترسم این که، آن را بد بفهمند. این است که، آن همه شرح و بسط می‌دهم، و باز هم، خیلی‌ها، بد می‌فهمند. و اما، در آنجاها که می‌بینید مساله‌ای را چند بار تکرار کرده‌ام، می‌خواهم بگویم که: من جز این، هیچ حرفِ دیگری ندارم، بقیه همه حاشیه است. مثلاً "زر و زور و تزویر"، هر جا که، جز تکرارِ این سه، حرفِ دیگری زده‌ام، پشیمانم..."


مجموعه آثار ۵ / ما و اقبال / ص ۱۸۸*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : شروین یک بار
.
18_12_2011 . 03:37
#7
جملات شریعتی درباره زر و زور و تزویر
"...انسان‌ها قربانی توجیه مذهبی و مذهب می‌شوند، و همواره زورپرستی و زرپرستی و فریب‌کاری به نام دین توجیه می‌شده و توده‌ها به نام دین به ذلت خوانده می‌شدند..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۳۱۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان