خبرهای مربوط به سوسن شریعتی
14_02_2010 . 02:21
#1
خبرهای مربوط به سوسن شریعتی
سوسن شریعتی

دوستان گرامی!
منتظر دریافت اطلاعات شما در این مورد هستیم.ــــــــــــــــــــــــــــــ
.
22_02_2010 . 20:52
#2
خبر اول
ماهنامه مهرنامه در زمینه علوم انسانی از اسفند ماه شروع به فعالیت کرده است.

در اولین شماره این ماهنامه از دکتر سوسن شریعتی مقاله‌ای درباره تاریخ با عنوان ملعبه‌ای به نام تاریخ آمده است.

مطالعه مقاله در همین تالار

ویرایش : یک بار / شروین
.
24_04_2010 . 20:15
#3
خبردوم
شماره دوم ماهنامه مهرنامه امروز ۴ اردیبهشت ماه منتشر شد.

در این شماره مقاله‌ای از دکتر سوسن شریعتی درباره تاریخ با عنوان در چنبره حافظه یا تخیل آمده است.

مطالعه مقاله در همین تالار

ویرایش : یک بار / شروین
.
01_05_2010 . 20:04
#4
خبر سوم
شماره ۳۳ مجله نگاره (نشریه اجتماعی، فرهنگی در زمینه گردش‌گری) منتشر شد.

در این شماره گفت‌وگویی با دکتر سوسن شریعتی درباره کویر با عنوان اگر دنبال تشنگی هستید با خودتان آب نبرید آمده است.

مطالعه مقاله در همین تالار

ویرایش : یک بار / شروین
.
08_06_2010 . 21:15
#5
خبر چهارم
شماره سوم ماهنامه مهرنامه امروز ۱۸ خرداد ماه منتشر شد.

در این شماره مباحثه‌ی دکتر سوسن شریعتی با محمد صنعتی در باب علی شریعتی و نگاه او به فروید و روان‌کاوی آمده است.

مطالعه مقاله در همین تالار

ویرایش : یک بار / شروین
.
27_06_2010 . 19:25
#6
اطلاعات کتاب دن کیشوتی در شهر
به تازگی آخرین اثر مکتوب خانم دکتر سوسن شریعتی ، هم‌زمان با برپایی نمایشگاه کتاب تهران امسال، راهی بازار شد. این اثر که مجموعه‌ای است از آخرین دست‌نوشته‌ها و مقالات و تحلیل‌های خانم دکتر شریعتی، با عنوان "دن کیشوتی در شهر"، هم اکنون در دسترس عزیزان می‌باشد. در این کتاب، بسیاری از مقالات و تحلیل‌ها و دل‌نوشته‌های ایشان، که در روزنامه‌ها و نشریات کشور منتشر و منعکس شده است، نیز موجود می‌باشد، و در اصل یک گزارش نسبتاً جامعی است از روند فعالیت‌های فکری و اجتماعی ایشان طی سال‌های گذشته.


اطلاعات دریافت این اثر :

انتشارات "رسش" در اهواز / ایمیل : raseshpub@gmail.com
پخش تهران نشر گزیده / تلفن : ۶۶۴۹۲۹۶۲ - ۰۲۱
گسترش فرهنگ و مطالعات / تلفن : ۸۸۶۶۰۸۳۴ ـ ۰۲۱

ویرایش : یک بار / شروین
.
15_07_2010 . 19:10
#7
خبر پنجم
امروز پنجشنبه ۲۴ تیرماه، روزنامه شرق در بخش گفت‌وگوی ویژه، مصاحبه‌ای با سوسن شریعتی منتشر کرد.

این مصاحبه با عنوان روشنفکران، مواجهه یا مصالحه با قدرت آمده است.

مطالعه مقاله در همین تالار

ویرایش : یک بار / شروین
.
04_11_2010 . 12:41
#8
خبر ششم
امروز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه، روزنامه شرق در بخش گفت‌وگوی ویژه، مصاحبه‌ای با سوسن شریعتی منتشر کرد.

این مصاحبه با عنوان تا همین دیروز ۲۰ ساله بودم آمده است.

مطالعه مقاله در همین تالار

ویرایش : یک بار / شروین
.
15_12_2010 . 14:15
#9
خبر هفتم
در شماره‌ی ۶۴ دوماه‌نامه‌ی سیاسی ـ راهبردی چشم‌انداز ایران، گفت‌وگویی از سوسن شریعتی با تقی رحمانی منتشر شده است.

این مصاحبه در بخش نخست با عنوان پروتستانتیسم و فهم شریعتی از آن آمده است.

مطالعه مقاله در همین تالار

ویرایش : یک بار / شروین
.
18_12_2010 . 19:27
#10
خبر هشتم
امروز شنبه ۲۷ آذر ماه، روزنامه شرق در بخش گفت‌وگوی ویژه، مصاحبه‌ای با سوسن شریعتی منتشر کرد.

این مصاحبه با عنوان اشک با شناخت آمده است.

مطالعه مقاله در همین تالار

ویرایش : یک بار / شروین
.
21_12_2010 . 20:59
#11
خبر نهم
کاریکاتور، سند تاریخی است

امروز سه شنبه ۳۰ آذر ماه، روزنامه شرق در بخش کارتون‌لند، میزگردی با حضور سوسن شریعتی و جواد علیزاده منتشر کرد.

این میزگرد حول کالبد‌شکافی مفهوم و تاثیر کاریکاتور می‌باشد.

مطالعه مقاله در همین تالار

ویرایش : یک بار / شروین
.
07_02_2011 . 12:27
#12
خبر دهم
در شماره‌ی ۶۵ دوماه‌نامه‌ی سیاسی ـ راهبردی چشم‌انداز ایران، گفت‌وگویی از سوسن شریعتی با تقی رحمانی منتشر شده است.

این مصاحبه در بخش پایانی با عنوان پروتستانتیسم و فهم شریعتی از آن آمده است.


ویرایش : یک بار / شروین
.
07_06_2011 . 20:32
#13
خبر یازدهم
شماره دوازدهم ماهنامه مهرنامه، ویژه خرداد ماه ۱۳۹۰، منتشر شد.

در این شماره، مقاله‌ای از سوسن شریعتی، با عنوان "سرحدات سیاست‌ورزی، به احترام سحابی"، آمده است.


ویرایش : یک بار / شروین
.
30_07_2011 . 20:09
#14
خبر دوازدهم
شماره پنجم هفته‌نامه "شهروند امروز"، شنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۰، منتشر شد.

در این شماره، سوسن شریعتی در مصاحبه‌ای با عنوان "حافظه داریم، اما فاقد کیفیت!"، به پرسش‌هایی درباره‌ی نسبت تاریخ و حافظه پاسخ داده است.


ویرایش : یک بار / شروین
.
06_08_2011 . 20:18
#15
خبر سیزدهم
شماره ششم هفته‌نامه "شهروند امروز" شنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۰ منتشر شد.

در این شماره، مقاله‌ای از سوسن شریعتی، در حاشیه‌ی گذشت آمنه بهرامی از قصاص جوانی که اسید بر صورت‌اش پاشیده بود، با عنوان "دیالکتیک اعتراف و بخشش" آمده است.


ویرایش : یک بار / شروین
.
02_11_2011 . 20:51
#16
خبر چهاردهم
شماره شانزدهم ماهنامه "مهرنامه"، ویژه آبان‌ماه ۱۳۹۰، منتشر شد.

در این شماره یادداشتی از دکتر سوسن شریعتی، با عنوان "روزها هم‌چون ساندویچ"، درباره‌ی یک روز از زندگی، به قلم خود ایشان آمده است.


ویرایش : یک بار / شروین
.
21_01_2012 . 17:08
#17
خبر پانزدهم
شماره هجدهم ماهنامه "مهرنامه"، ویژه دی ماه ۱۳۹۰، منتشر شد.

در این شماره گفت‌وگویی از سوسن شریعتی با احسان شریعتی درباره کلیسای کاتولیک و رفرماسیون مسیحی آمده است.
.
13_01_2013 . 16:55
#18
خبر شانزدهم
شماره پنجم ماهنامه "اندیشه پویا"، ویژه دی و بهمن ‌ماه ۱۳۹۱ منتشر شد.

در این شماره یادداشتی از دکتر سوسن شریعتی، با عنوان "دست‌های دراز و شانه‌های کوچک"، درباره‌ی کشته شدن سه دانش‌آموز در دبستان روستای شین‌آباد آمده است.
.
09_03_2013 . 15:02
#19
خبر هفدهم
شماره ششم ماهنامه "اندیشه پویا"، ویژه اسفند ‌ماه ۱۳۹۱ منتشر شد.

در این شماره یادداشتی از دکتر سوسن شریعتی، با عنوان "راستی، شما امیدوار بودید؟"، که نامه‌ای به دکتر علی شریعتی می‌باشد آمده است.
.
07_12_2013 . 15:14
#20
خبر هجدهم
شماره چهل و ششم ماهنامه "نسیم بیداری"، ویژه آذر ‌ماه ۱۳۹۲ منتشر شد.

در این شماره یادداشتی از دکتر سوسن شریعتی، با عنوان "فقیهی که صدای دیگران بود"، که درباره‌ی آیت‌الله منتظری می‌باشد آمده است.
.
25_01_2014 . 14:25
#21
خبر نوزدهم
شماره سیزدهم ماهنامه "اندیشه پویا"، ویژه اسفند ‌ماه ۱۳۹۲ منتشر شد.

در این شماره یادداشتی از دکتر سوسن شریعتی، با عنوان "مهندس بازرگان!"، که درباره‌ی مهندس مهدی بازرگان می‌باشد آمده است.
.
07_05_2014 . 11:34
#22
خبر بیستم
شماره پانزدهم ماهنامه "اندیشه پویا" منتشر شد.

در این شماره یادداشتی از دکتر سوسن شریعتی، درباره‌ی مبارزات مسلحانه در دهه ۴۰ و ۵۰ منتشر شده است.
.
02_06_2014 . 21:13
#23
خبر بیست و یکم
اولین شماره ماهنامه "زنان" منتشر شد.

در این شماره یادداشتی از دکتر سوسن شریعتی، درباره‌ی گالری عکاسی آزاده اخلاقی منتشر شده است.
.
21_06_2014 . 20:10
#24
خبر بیست و دوم
در شماره امروز روزنامه اعتماد گفتگویی با دکتر سوسن شریعتی صورت گرفته است.

این گفتگو با عنوان "اندیشه شریعتی یک پازل ناتمام است" چاپ گردید.
.
13_07_2014 . 18:55
#25
خبر بیست و سوم
شماره هفدهم ماهنامه "اندیشه پویا" منتشر شد.

در این شماره یادداشتی از دکتر سوسن شریعتی، درباره‌ی مرگ منتشر شده است.
.
13_07_2014 . 18:56
#26
خبر بیست و چهارم
شماره دوم ماهنامه "ایران فردا" منتشر شد.

در این شماره یادداشتی از دکتر سوسن شریعتی، درباره‌ی دکتر علی شریعتی منتشر شده است.
.
24_11_2014 . 19:00
#27
خبر بیست و پنجم
شماره بیست و یکم ماهنامه "اندیشه پویا" منتشر شد.

در این شماره یادداشتی از دکتر سوسن شریعتی، درباره‌ی پول منتشر شده است.
.
28_01_2015 . 18:42
#28
خبر بیست و ششم
شماره بیست و یکم هفته نامه "صدا" منتشر شد.

در این شماره یادداشتی از دکتر سوسن شریعتی، درباره‌ی آرمان منتشر شده است.
.
14_02_2015 . 21:18
#29
خبر بیست و هفتم
شماره بیست و سوم ماهنامه "اندیشه پویا" منتشر شد.

در این شماره یادداشتی از دکتر سوسن شریعتی، درباره‌ی زندگی روزمره در عصر انقلاب منتشر شده است.
.
20_10_2016 . 23:30
#30
خبر بیست و هشتم
در شماره ۲۴ مجله "کرگدن" یادداشتی از سوسن شریعتی با عنوان «بانو ابلوموف خراسانی» حول نگاهی به مجموعه داستان عادت‌های صبحگاهی از آسیه نظام شهیدی منتشر شده است.
.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان