جلسه هشتم
8_5_1396 . 23:37
#1
جلسه هشتم
فهرست کلی

فهرست سوالات :

بازگشتِ به خویش
اگر شریعتی امروز بود!
معلمِ انقلاب / معلمِ نظام
فیلسوفان، پفیوزان تاریخند!
بررسیِ عرفان_برابری_آزادی
عللِ عدمِ موفقیتِ خطِ شریعتی
.
8_5_1396 . 23:44
#2
سوال اول
اگر شریعتی امروز بود!

پاسخ از : نگاهِ نو
سوال از : جنابِ بهمن
جلسه هشتم _ سوال ۱


پرسش :

اگر دکتر شریعتی امروز زنده بود، در کدام طیفِ سیاسی قرار داشت؟


پاسخ :

شنیدن فایل صوتی :دریافت فایل صوتی


.
8_5_1396 . 23:51
#3
سوال دوم
بازگشتِ به خویش

پاسخ از : نگاهِ نو
سوال از : جنابِ مهر
جلسه هشتم _ سوال ۲


پرسش :

دکتر شریعتی، چطور تونست، در کتابِ بازگشتِ به خویشتن، برای این که، اسلام رو عاملِ پیشرفت بدونه، تاریخِ باستانِ ایران رو، با اون همه آثار و بقایا، زیرِ سوال ببرد؟ آیا اگر دین، در این حد، عاملِ پیشرفته، پس این همه کشفیاتِ دانشمندانِ یهودی و مسیحی رو، باید به پای قدرتِ مسیحیت و یهود بنویسیم؟!


پاسخ :

شنیدن فایل صوتی :دریافت فایل صوتی


.
9_5_1396 . 00:09
#4
سوال سوم
فیلسوفان، پفیوزان تاریخند!

پاسخ از : نگاهِ نو
سوال از : جنابِ مهر
جلسه هشتم _ سوال ۳


پرسش :

دکتر شریعتی متنی دارند با این مضمون که: فیلسوفان، پفیوزان تاریخند! سوال من اینه که، آیا از نگاهِ ایشان، هگل و دکارت و....، چون ایدئولوژی نداشتند، و مبارزه سیاسی نکردند، پفیوزند؟!


پاسخ :

شنیدن فایل صوتی :دریافت فایل صوتی


.
9_5_1396 . 00:27
#5
سوال چهارم
معلمِ انقلاب / معلمِ نظام

پاسخ از : نگاهِ نو
سوال از : جنابِ آرش
جلسه هشتم _ سوال ۴


پرسش :

نگاه عزیز! می‌گویند: شریعتی، "معلمِ انقلاب" بود و نمادِ "اسلامِ انقلابی"، و مطهری، "معلمِ نظام" بود و نمادِ "انقلابِ اسلامی" و "حکومت اسلامی". اما، چرا ناقدینِ انقلابِ اسلامی، و حکومتِ اسلامی، جهتِ آسیب‌شناسیِ انقلاب، همواره، نوکِ تیزِ حملاتِ خود را، متوجهِ شریعتی می‌کنند.

آیا این رویکردهای نقادانه‌ی غیرِ واقع‌بینانه، منجر به آن نمی‌شود که، انقلاب و تحولاتِ بنیادین، و نیز اسلامِ انقلابی، به مراتب، بیش‌تر از انقلابِ اسلامی و حکومتِ اسلامی، موردِ نقد و ارزیابی قرار گیرد؟!پاسخ :

شنیدن فایل صوتی :دریافت فایل صوتی


.
9_5_1396 . 00:31
#6
سوال پنجم
بررسیِ عرفان_برابری_آزادی

پاسخ از : نگاهِ نو
سوال از : جنابِ سینا
جلسه هشتم _ سوال ۵


پرسش :

تفاوتِ بینِ دو مولفه‌ی عرفان و آزادی، در آرمانِ "عرفان _ برابری _ آزادی" چیست، و چرا شریعتی اگزیستانسیالیسم را در کادرِ مولفه‌ی "آزادی"، و اومانیسم را در کادرِ مولفه‌ی "عرفان" مطرح می‌کند؟


پاسخ :

شنیدن فایل صوتی :دریافت فایل صوتی


.
9_5_1396 . 00:59
#7
سوال ششم
عللِ عدمِ موفقیتِ خطِ شریعتی

پاسخ از : نگاهِ نو
سوال از : جنابِ سیلاوی
جلسه هشتم _ سوال ۶


پرسش :

چرا بعد از۴۰ سال از وقوعِ انقلاب، تا به حال، نهضت و جریانی قدرتمند، به نامِ شریعتی، در بینِ طبقه‌ی روشنفکرِ جامعه، شکل نگرفته است. در حالی که، جنبشِ سبز و اصلاح‌طلبان، با این عمرِ کوتاه‌شان، هوادارانِ زیادی در اقشارِ مختلفِ جامعه، برای خود، جمع کرده‌اند؟


پاسخ :

شنیدن فایل صوتی :دریافت فایل صوتی


.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

.