جملات شریعتی درباره شعر
30_04_2010 . 13:59
#1
جملات شریعتی درباره شعر
دوستان گرامی!
جهت تهیه آرشیوی برای دسته‌بندی موضوعی اندیشه‌های شریعتی، جملات شریعتی درباره شعر را با ذکر شماره مجموعه آثار و صفحه مربوطه، در این بخش وارد نمائید.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
.
30_04_2010 . 22:43
#2
پرورش احساس
"... اصولاً نصیحت کردن کار بیهوده‌ای است، به‌خصوص به شاعر پند دادن که چنین بگو و چنان بگو، بسیار ابلهانه است! شاعری که چنین می‌اندیشد، نمی‌تواند چنان بگوید. اما این هست که شاعر می‌تواند احساس خود را پرورش دهد، عوض کند و هدایت نماید..."


مجموعه آثار ۳۴ / نامه‌ها / ص ۳۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
30_04_2010 . 22:49
#3
گسترش نگاه زیبا شناختی
"... شک نیست که در نهضت‌ها، انقلاب‌ها، در آزادی، عدالت، مردم، انتقام، ایمان، عشق به دیگران، انسانیت، جهاد، و فداکاری، لااقل همان اندازه زیبایی و طراوت هست که در عشق و یاس و ناز و هجران و رقیب و کمان ابرو و سایر اعضاء طرف مقابل!..."


مجموعه آثار ۳۴ / نامه‌ها / ص ۳۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
30_04_2010 . 23:02
#4
شعر اجتماعی
"... وحشت گروهی در این مورد که شعر اگر مبین مسائل اجتماعی باشد، خشک و کم احساس می‌شود، بیهوده است! زیرا آنان خیال می‌کنند در این صورت، شاعر همیشه باید شعارهای سیاسی بدهد، و حرف‌های روزمره حزبی و روزنامه‌ای را به نظم درآورد، یا به پند و اندرز بپردازد! در صورتی‌که به عکس، هر شاعری که می‌کوشد تا سرزمینی تازه و بینشی تازه به مردم بدهد، می‌کوشد تا انسان را در سیر خویش به سوی کمال و عظمت روح و اندیشه و احساس ببرد..."


مجموعه آثار ۳۴ / نامه‌ها / ص ۳۷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
30_04_2010 . 23:31
#5
فردوسی
"... در چنین روزگاری است که ناگاه فریاد بلند و بی‌باکِ مردی تنها، از گوشه روستایی در خراسان، زمان را به لرزه می‌افکند و والیان مسلط بر زمان را به وحشت که:

ز ترک و ز ایران و از تازیان
نژادی پدید آمد اندر میان
نه ترک و، نه ایران، نه تازی بود
سخن‌ها به کردار بازی بود
زیان کسان از پی سود خویش
بجویند و دین اندر آرند پیش!

پیداست که این نامه رستم فرخزاد به برادرش نیست، اعلامیه‌ی فردوسی است که از روستای باژ به دربار غزنه و دارالخلافه‌ی خلیفه می‌فرستد و جامعه‌ای را که ساخته‌اند به رسوایی می‌کشاند و نقاب دین را از چهره‌های کفرشان بر می‌کشد..."


مجموعه آثار ۲۷ / بازشناسی هویت ایرانی ـ اسلامی / ص ۲۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
01_05_2010 . 23:18
#6
مثنوی معنوی
"... من تعجب می‌کنم کسانی که زبان‌شان فارسی است با بودن کتابی چون مثنوی، چگونه از افسون سرنوشت و تیرگی و تلخی حیات و رنج و غم، وحشت دارند..."


مجموعه آثار ۳۴ / نامه‌ها / ص ۳۲
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
01_05_2010 . 23:32
#7
تردد میان منوچهری و نیما
"... اگر شاعری به جای معاشرت با شعرای دیگر، رفت و آمد به محافل شعری و ادبی، و رفت و برگشت فاصله میان منوچهری و نیما، بتواند با مردم جامعه خودش انس بگیرد، به قهوه‌خانه ها، تکیه‌ها، مجلس های روضه‌خوانی، سرگذرها، توی کارخانه‌ها و سر خرمن‌ها برود و با زبان و احساس و دردهای آنها آشنا شود، اصلاح می‌شود، احساسی تازه می‌گیرد، و شعرش آن‌وقت دیگر، یک اثر منفی نیست، بلکه یک عامل و نیروی مثبت معنوی و اجتماعی می‌شود..."


مجموعه آثار ۳۴ / نامه‌ها / ص ۳۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
15_10_2011 . 19:50
#8
جملات شریعتی درباره شعر
"...متأسفانه اساس فرهنگ ما شعر است و شعر ما یا به تصوف گرایش یافته است- که خود در عین حال که روشنگری‌های بزرگ و آموزشهای نفیس را به همراه دارد از مسمومیت، ضعف و زبونی خالی نیست- و یا شعر غیرعرفانی است، که یا مدح است و یا غزل و در این دو، انسان همواره سگ می‌شود! در مدح، "سگ ممدوح" است و در غزل، "سگ معشوق"..."


مجموعه آثار ۲ / خودسازی انقلابی / ص ۱۸۳
.
17_10_2011 . 01:49
#9
جملات شریعتی درباره شعر
"... من هيچ وقت نمي‌توانم خود را واقعاً از ارادت و ايمان و اعتقاد به مردي مثل شمس تبريزي و مولوي دور نگه دارم. وقتي در برابر اين‌ها قرار مي‌گيرم، مانند اين است كه در برابر يك خورشيد قرار گرفته‌ام، يك چنين عظمتي دارند..."


مجموعه آثار ۲ / خودسازی انقلابی / ص ۸۵
.
20_10_2011 . 02:18
#10
جملات شریعتی درباره شعر
"... شعری که تاروپودش را شکنجه و افتخار یک شاعر مغرور در پای دیوارهای بلند زندان و در زیر نگاه‌های وحشی دژخیم بافته است زیبایی و شرفی داراست که اشعاری که معمولاً در پای منقل وافور و پشت میز یک مشروب فروشی نطفه‌اش بسته می‌شود همواره از آن محروم است..."


مجموعه آثار ۳ / ابوذر / ص ۱۸
.
20_10_2011 . 02:19
#11
جملات شریعتی درباره شعر
"... همواره، در شعری که از عقاب مغرور کوهستان‌ها و گل‌های وحشی خشن صحراهای دور الهام گرفته است، هنر و هیجان بیشتری احساس کرده‌ام تا شعری که قناری خوش خط‌ وخال و رنگینی را که در قفس آواز می‌خواند و یا گل نازی را که در گلخانه‌ای پرورش یافته ستایش کرده است..."


مجموعه آثار ۳ / ابوذر / ص ۱۷
.
10_12_2011 . 00:03
#12
جملات شریعتی درباره شعر
"... بزرگ‌ترين شاعر، نه، بزرگ‌ترين شاعر مولوي است و حافظ مريد کوچک او، شاگرد او است اما مولوي جدي‌تر و عظيم‌تر از آن است که بشود با او رفيق بود، مأنوس بود، معاشرت کرد، بايد به خدمتش رسيد و به او ارادت ورزيد و از آن کوره عظيم آفتاب گرما و نور گرفت ..."


مجموعه آثار 33 / گفتگوهای تنهایی / ص 738
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
.
10_12_2011 . 00:05
#13
جملات شریعتی درباره شعر
"... فردوسي که متعصب است، به او احترام مي‌گذارم اما او رفيق رستم است نه رفيق من و من و رستم خيلي با هم فرق داريم! من ستايشگر سقراطم و بودا و علي و مسيح و محمد ... و او ستايشگر رستم و گيو و گودرز و اشکبوس و کيکاووس و ديگر پادشاهان لوس دنيايش دنياي افتخارات هارت پورتي است. من اهل اين هارت و پورت‌ها نيستم، هستم اما هارت و پروت‌هايم از رنگ ديگري است ..."


مجموعه آثار 33 / گفتگوهای تنهایی / ص 738
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
.
11_12_2011 . 21:53
#14
جملات شریعتی درباره شعر
"... شاعر بودن یعنی چه ؟ ! یعنی هنر یک نوع سخن گفتن را داشتن، بنابراین ارزش هر شاعری به این است که از چه سخن می‌گوید و چگونه از این هنر برای گفتن آن چه نثر از انتقال و تأثیر آن عاجز است کار می‌گیرد..."


مجموعه آثار 5 / ما و اقبال / ص 116
"""""""""""""""""""""""""""""""""""

.
11_12_2011 . 21:59
#15
جملات شریعتی درباره شعر
"... شاعر بودن یعنی چه ؟ ! یعنی هنر یک نوع سخن گفتن را داشتن، بنابراین ارزش هر شاعری به این است که از چه سخن می‌گوید و چگونه از این هنر برای گفتن آن چه نثر از انتقال و تأثیر آن عاجز است کار می‌گیرد..."


مجموعه آثار 5 / ما و اقبال / ص 116
"""""""""""""""""""""""""""""""""""


.
11_12_2011 . 22:01
#16
جملات شریعتی درباره شعر
"... شعر زبان روح گرفتار و شکسته‌ايست که از پس ديوار با نيمه ديگرش که در آن سوي ديوار چشم به راه او است سخن مي‌گويد..."


مجموعه آثار 33 / گفتگوهای تنهایی / ص 871
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان