جملات شریعتی درباره انسان
23_12_2009 . 15:02
#1
جملات شریعتی درباره انساندوستان گرامی!
جهت تهیه آرشیوی برای دسته‌بندی موضوعی اندیشه‌های شریعتی، جملات شریعتی درباره انسان را با ذکر شماره مجموعه آثار و صفحه مربوطه، در این بخش وارد نمائید.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
.
10_01_2010 . 01:44
#2
پلیدی، پاکی، پوچی
"... به هر حال، سه ره پیداست:
"پلیدی"، "پاکی"، و "پوچی"
این، سه راهی است که، پیشِ پای هر انسانی گشوده است،
و تو، یک کلمه‌ی نامفهومی،
و "وجود"ی بی‌"ماهیت"ی، و هیچ‌ای،
که بر سرِ این سه راه، ایستاده‌ای،
تا ایستاده‌ای، هیچی، چون ایستاده‌ای، هیچی.
یکی را انتخاب می‌کنی، براه می‌افتی،
و با انتخابِ راهِ "رفتن"ات، "خود"ت را انتخاب می‌کنی،
معنی می‌شوی..."


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون متن
.
15_01_2010 . 10:59
#3
چهار گروه انسان‌ها از دید شریعتی

۱. آنانی که وقتی هستند هستند, وقتی که نیستند هم نیستند.

عمده آدم ها.

حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آن‌هاست که قابل‌فهم می‌شوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.


۲. آنانی که وقتی هستند نیستند، وقتی که نیستند هم نیستند.

مردگان‌ی متحرک در جهان.

خود فروختگان‌ی که هویت‌شان را به ازای چیزی فانی واگذاشته‌اند. بی شخصیت‌اند و بی‌اعتبار، هرگز به چشم نمی‌آیند، مرده و زنده‌شان یکی است.


۳. آنانی که وقتی هستند هستند، وقتی که نیستند هم هستند.

آدم های معتبر و با شخصیت.

کسانی که در بودن‌شان سرشار از حضورند و در نبودن‌شان هم تاثیرشان را می‌گذارند.. کسانی که همواره در خاطر ما می‌مانند. دوست‌شان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم.


۴. آنانی که وقتی هستند نیستند، وقتی که نیستند هستند.

شگفت انگیز ترین آدم ها.

در زمان بودن‌شان چنان قدرتمند و با شکوه‌اند که ما نمی‌توانیم حضورشان را دریابیم. اما وقتی که از پیش ما میروند نرم نرم، آهسته آهسته درک می‌کنیم. باز می‌شناسیم. می‌فهمیم که آنان چه بودند، چه می گفتند، و چه می‌خواستند. ما همیشه عاشق این آدم‌ها هستیم . هزار حرف داریم برایشان. اما وقتی در برابرشان قرار می‌گیریم، قفل بر زبان‌مان می‌زنند. اختیار از ما سلب می‌شود. سکوت می‌کنیم و غرقه در حضور آنان مست می‌شویم و درست در زمانی که می‌روند یادمان می آید که چه حرف ها داشتیم و نگفتیم. شاید تعداد این‌ها، در زندگی هر کدام از ما، به تعداد انگشتان دست هم نرسد.


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
26_01_2010 . 00:33
#4
انسان بودن
"... فرزندم! تو مي‌تواني هرگونه "بودن" را، که بخواهي باشي، انتخاب کني. اما، آزادی‌ی انتخاب تو، در چارچوبِ حدودِ انسان بودن محصور است. با هر انتخابي، بايد انسان بودن نيز همراه باشد، و گرنه، ديگر از آزادي و انتخاب سخن گفتن بي‌معني است، که اين کلمات، ويژه‌ی خداست و انسان، و ديگر هيچ‌کس، هيچ‌چيز.

انسان يعني چه؟ انسان موجودي است که آگاهي دارد (به خود و جهان)، و مي‌آفريند (خود را و جهان را)، و تعصب مي‌ورزد، و مي‌پرستد، و انتظار مي‌کشد، و هميشه جوياي مطلق است، جوياي مطلق. اين خيلي معني دارد. رفاه، خوشبختي، موفقيت‌هاي روزمره‌ی زندگي، و خيلي چيزهاي ديگر، به آن صدمه مي‌زند. اگر اين صفات را، جزء ذات آدمي بدانيم، چه وحشتناک است که مي‌بينيم، در اين زندگی‌ی مصرفي، و اين تمدنِ رقابت و حرص و برخورداري، "همه" دارد پايمال مي‌شود. انسان، در زيرِ بارِ سنگينِ موفقيت‌هايش، دارد مسخ مي‌شود. علمِ امروز، انسان را دارد به يک حيوانِ قدرت‌مند بدل مي‌کند. تو، هر چه مي‌خواهي باشی، باش، اما... آدم باش!..."


مجموعه آثار ۱ / با مخاطب‌های آشنا / ص ۲۴۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون متن
.
30_01_2010 . 01:44
#5
جهل
"... مگر نمی‌دانی،
بزرگ‌ترین دشمنِ آدمی،
فهم اوست؟
پس،
تا می‌توانی خر باش،
تا خوش باشی!!..."


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون متن
.
30_01_2010 . 01:54
#6
خلوت انسان با خود
"... آدم‌هایی که هیچ‌وقت احتیاج به تنهایی ندارند، آدم‌های کم‌مایه‌ای هستند..."


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون متن
.
05_03_2010 . 15:33
#7
بار امانت
"... از "امانت" تعابیر مختلفی شده است.

تصوف می‌گوید "عشق" است . مولوی می‌گوید "اراده" است . جمعی از علما "علم" دانسته‌اند و بعضی "ولایت" ، گروهی هم معتقدند که منظور از امانت شخص "حضرت علی" است.

اما چرا قرآن خود این کلمه را مشخص بیان نکرده است ؟

چون این ویژگی زبان معجزه‌آسای قرآن است که کلمه‌ای انتخاب می‌کند که می‌توان معانی گوناگونی را از ابعاد مختلف آن استخراج کرد که در عین اینکه هیچ‌کدام (به تنهایی) درست نیست، همه درست هم هست.

چرا که امانت همه امکاناتی است که در خداوند است نه در سطح او و همه امکاناتی که در موجودات دیگر نیست و خاص انسان است و دلیل برتری و فضیلت او .

امانت مجموعه همه اینهاست ....که به انسان سپرده شده‌اند.

امانت عبارت از آن ماده است که در وجود آدمی وارد شده و می‌تواند او را به سر حد عالی و مطلق تکامل قابل تصور در جهان برساند.

پس اراده ، اختیار ، آگاهی و شعور ، قدرت خلاقیت ، عشق ، معرفت ، حکمت و همه این‌ها و بسیاری چیزهای دیگر که ما هنوز نمی‌شناسیم و در انسان آینده می‌تواند تحقق و تجلی پیدا کند، جزو "امانت" است..."


مجموعه آثار ۱۴ / تاریخ و شناخت ادیان ۱ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون متن
.
06_12_2010 . 23:27
#8
چه شگفت مخلوقی!
"... این موجودِ انسانی،
چه شگفت مخلوقی است!
گاهی،
در پَستی،
چنان می شود،
که هیچ جانورِ کثیفی به او نمی‌رسد،
و گاه،
در عظمت،
تا آنجا اوج می‌گیرد،
که در خیال نیز نمی‌گنجد..."


مجموعه آثار ۱۳ / هبوط در کویر / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون متن
.
06_12_2010 . 23:29
#9
جملات شریعتی درباره انسان
"... هر موجودی در طبیعت "آن‌چنان است که باید باشد"، و تنها انسان است که، هرگز آن‌چنان که باید باشد، نیست. آدمی هرچه روح می‌گیرد، و هرچه از آن که "هست" فاصله می‌یابد، از آن‌که "باید باشد" نیز دورتر می‌شود، و این است که هرکه متعالی‌تر است، از وحشت ابتذال هراسناک‌تر است، و از بودن خویش ناخوشنودتر، و این است فرق میان انسان و حیوان..."


مجموعه آثار ۱۳ / هبوط در کویر / ص ۱۷۵
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون متن
.
06_12_2010 . 23:30
#10
جملات شریعتی درباره انسان
"... چه پست‌اند آنها که فاصله‌ی میان "آنچه هست"شان، با، "آنچه باید باشد"شان، نزدیک است، و حتی در برخی، هر دو بر هم منطبق! حیوان و درخت است که این دو "بودن"شان یکی است..."


مجموعه آثار ۱۳ / هبوط در کویر / ص ۱۷۵
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون متن
.
24_12_2010 . 23:05
#11
آزادی یعنی امکان سرپیچی از جبر حاکم و گریز از زنجیر علیت
"... انسان، برخلاف معنی اصطلاحی آن در علم، که بر هر بی‌شاخ و دمی که پیشانی و کف دست‌اش مو نداشته باشد و راست راست راه برود اطلاق می‌گردد، به بشری گفته می‌شود که "آگاهی" در او "اراده‌ای" پدید آورده است، که به وی "آزادی" می‌بخشد، و آزادی یعنی امکان سرپیچی از جبر حاکم و گریز از زنجیر علیت، که جهان را و جان را می‌آفریند، و به حرکت در می‌آورد، و به نظم می‌کشد، و اراده می‌کند..."


مجموعه آثار ۲۴ / انسان / ص ۱۹
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون متن
.
25_12_2010 . 02:11
#12
جملات شریعتی درباره انسان
"... با همه چیز درآمیز،
و با هیچ چیز آمیخته مشو!
که در "انزوا" پاک ماندن،
نه دشوار است،
و نه با ارزش!..."


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون متن
.
25_12_2010 . 18:39
#13
اراده
"... در این بحث، سخن از ارزش انسانی است، یعنی آنچه که در انسان ملاک ارزش و تعیین ارزش چیست؟ در یک کلمه: "اراده"! فقط و فقط. تفکر هم نیست، خلاقیت هم نیست، چه، این دو، ‌بی‌ "اراده"، کار یک ماشین حساب پیچیده است، کار یک کارخانه است..."


مجموعه آثار ۲۴ / انسان / ص ۲۷۹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین/ تطبیق با متن
.
25_12_2010 . 18:57
#14
انتخاب
"... مقصود از انسان، نه آن نوع حیوان ناطقی است که علوم طبیعی و بیولوژی از آن سخن می‌گویند، بلکه مقصود آن خودآگاهی، آگاهی، و اراده‌ی آزادی است که: تصمیم می‌گیرد، انتخاب می‌کند. انسان همواره در انتخاب کردن است..."


مجموعه آثار ۱ / با مخاطب‌های آشنا / ص ۲۰۲
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین/ تطبیق با متن
.
25_12_2010 . 20:01
#15
به مرزهای میان انسان‌ها هم اعتقادی ندارم
"... من همان‌طور که به مرزهای میان کشورها معتقد نیستم، به مرزهای میان انسان‌ها هم اعتقادی ندارم. ملت در نظر من گروهی از مردم‌اند که فقط دارای درد مشترکی هستند، و تیپی که هم که به آن اصالت قائل‌ام، تیپی است که به معانی اخلاقی و انسانی مطلق، حتی از یک مذهب خاص متکی هستند یا نیستند. بنابراین، تنها دو ملت وجود دارد: یکی آنها که درد مشترکی دارند، و دیگر آن‌ها که ‌بیدردند. و دو تیپ وجود دارد: یکی، آنها که در مرز انسانیت و احساس عرفانی و اخلاقی زندگی می‌کنند، و دیگر، آنکه خارج از این مرز است. از این نظر است که واقعا امروز همان اندازه که به ابوذر غفاری صحابی پیغمبر مومن‌ام و از تصور او لذت می‌برم، چارلی چاپلین هم که درست در همین مرز او زندگی‌ی هنری و کمیک خود را تمام می‌کند، محبوب من است. او هم یار دلسوز بشر است. او هم همه‌ی عمر به معانی‌ی مطلق انسانی، به جامعه‌ی بشری، و به سرنوشت انسان وفادار مانده است. من مدت‌ها است در روح خودم تمرین کرده‌ام تا این حالت به صورت طبیعی‌ی من در آید، تا دیوارهای محکم محیط محدود کم‌عمق خودم را بشکنم، تا در تعقیب افکار از این زیرزمین به آن زیرزمین نخزم، و بر روی بالکن بلندی بیایم و دنیا را ببینم..."


مجموعه آثار ۳۴ / نامه‌ها / ص ۶۸
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین/ تطبیق با متن
.
08_10_2011 . 22:39
#16
جملات شریعتی درباره انسان
"... انسان، درختی است که از خاک فرهنگِ خویش تغذیه می‌کند، و با تاریخِ خویش رشد می‌نماید..."


مجموعه آثار ۱ / با مخاطب‌های آشنا / ص ۶۴
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون متن
.
08_10_2011 . 22:40
#17
جملات شریعتی درباره انسان
"... انسان تا کجا قالب‌ریخته و دست‌کاری‌شده‌ی جبری و جهلی محیط است، و تا کجا خویشتن‌ساز آزاد و خودآگاه؟..."


مجموعه آثار ۱ / با مخاطب‌های آشنا / ص ۶۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون متن
.
08_10_2011 . 22:41
#18
جملات شریعتی درباره انسان
"... آدم بی‌سواد،
سیاست‌اش،
قیل‌و‌قال‌های بی‌ریشه است،
و خدمت‌اش،
پوچ و حقیر،
و زندگی‌اش و لذت‌اش،
گَند، سطحی، عامیانه، و بی‌ارزش.
ارزش و عمق و اصالتِ هر کاری،
به میزانِ خودآگاهی،
رشدِ شخصیت،
و سرمایه و غنای فرهنگ و فکرِ آدمی وابسته است..."


مجموعه آثار ۱ / با مخاطب‌های آشنا / ص ۷۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون متن
.
08_10_2011 . 22:42
#19
جملات شریعتی درباره انسان
"... "یک زبان، یک انسان است". هر کس یک زبان خارجی می‌داند، دو تا انسان است..."مجموعه آثار ۱ / با مخاطب‌های آشنا / ص ۸۹
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون متن
.
10_10_2011 . 20:05
#20
جملات شریعتی درباره انسان
"... انسان،
نهالی است که،
در زیرِ نورِ ایمان،
و هوای فرهنگ،
و بر روی خاکِ ملیتِ خویش،
می‌روید،
و ریشه در عمقِ تاریخ می‌دواند،
و از ذخائرِ تجربه‌ها، عاطفه‌ها، ارزش‌ها،
عشق‌ها و ایمان‌ها،
شکست‌ها و پیروزی‌ها،
و خلاصه،
ساخته‌ها و اندوخته‌های عقلی و علمی،
و احساسی و هنری و ادبی،
و آرمانِ نسل‌ها و عصرهای مستمری،
که تا آن سوی تاریخ می‌رود،
و به خلقتِ نوعی‌ی خویش می‌پیوندد،
تغذیه می‌کند..."


مجموعه آثار ۱ / با مخاطب‌های آشنا / ص ۱۵۲
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون کنترل متن
.
12_10_2011 . 22:56
#21
جملات شریعتی درباره انسان
"... چه نعمتی از این بهتر که آدم در زندگی کاری کند که ضریب پیدا کند..."مجموعه آثار ۱ / با مخاطب‌های آشنا / ص ۹۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون متن
.
14_10_2011 . 03:54
#22
جملات شریعتی درباره انسان
"... تو، هر چه می‌خواهی باشی، باش، اما، آدم باش..."


مجموعه آثار ۱ / با مخاطب‌های آشنا / ص ۲۳۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون متن
.
14_10_2011 . 22:26
#23
جملات شریعتی درباره انسان
"...انسان،
این خداگونه ی آزاد و آگاه و آفریننده،
که فرشتگان،
همه،
در پایش به سجود افتاده‌اند،
و زمین و آسمان،
و هرچه در این میانه است،
مسخّر اویند..."

مجموعه آثار ۰۰ / --- / ص ..
ویرایش : یک بار / شروین / بدون کنترل متن
.
18_10_2011 . 20:02
#24
جملات شریعتی درباره انسان
"...به ميزاني كه انسان، انسان مي‌شود نيازهايي را احساس مي‌كند كه ديگر طبيعت نمي‌تواند آن نيازها را برآورد..."


مجموعه آثار ۲ / خودسازی انقلابی / ص ۶۷
.
18_10_2011 . 20:03
#25
جملات شریعتی درباره انسان
"...به نظرِ من،
آنچه كه واقعاً انسان را از همه‌ی حيوانات جدا مي‌كند،
آن دغدغه‌ی در برابرِ "غيب" است.
يعنی،
آن نارسایی‌ی طبيعت،
نسبت به وجود و نيازِ او،
و گريزِ وی،
از "آن چه که هست"،
به سوی "آن چه كه بايد باشد"..."


مجموعه آثار ۲ / خودسازی انقلابی / ص ۷۹
ویرایش : یک بار / شروین / با کنترل متن
.
19_10_2011 . 15:55
#26
جملات شریعتی درباره انسان
"...بسیارند حیواناتی که حتی از انسان اجتماعی‌ترند،همچون زنبور عسل..."


مجموعه آثار 2/ خودسازی انقلابی / ص174
.
20_10_2011 . 02:21
#27
جملات شریعتی درباره انسان
"...گاه،یک تن،یک جهان است،و گاه،یک فرد،یک جامعه..."


مجموعه آثار 3/ ابوذر /ص191
.
24_10_2011 . 11:42
#28
انسان‌های بزرگ، نیازهای بزرگ
"... انسان، به میزانِ برخورداری‌هایی که در زندگی دارد، انسان نیست، بلکه، درست یه اندازه‌ی نیازهایی که در خویش احساس می کند، انسان است. سطحِ تعالی و درجه‌ی کمالِ هر انسانی را، با درجه‌ی تعالی، و کمالِ نیازهایی که دارد، و کمبودهایی که در خود احساس می‌کند، دقیقاً می‌توان اندازه‌گیری کرد. یعنی، هر انسانی، به میزانی انسان‌تر است، که نیازهای کامل‌تر، متعالی‌تر، و متکامل‌تر دارد. آدم‌های اندک، نیازهای اندک دارند، و انسان‌های بزرگ، نیازهای بزرگ..."


مجموعه آثار ۸ / نیایش / ص ۴۹
ویرایش : یک بار / شروین / با کنترل متن
.
24_10_2011 . 11:45
#29
جملات شریعتی درباره انسان
"...آن انسان شگفتی که سینه‌اش انبوه فشرده‌ای از آگاهی‌ها است و اندیشه‌اش به راه‌های آسمان آشناتر است از راه‌های زمین او است که ناگهان از بستر نرمِ خانه، نیمه‌های شب می‌گریزد و سینه‌اش خفقان می‌گیرد و به نخلستان‌های حومه‌ی شهر پناه می‌برد و در دل شب، از درد و حیرت و هراس در برابر ملکوت، عظمت وجود و جمال و جاذبه‌ی خدا و حقارت و نیاز خویش، ناله برمی‌دارد و از هوش می‌رود..."


مجموعه آثار 8 / نیایش / ص51
.
24_10_2011 . 17:08
#30
خودخواهی
راست می‌گوید برتراند راسل،
که: ریشه‌ی همه‌ی غرایضِ آدمی،
خودخواهی است.
باور می‌کنم.

نه سخنِ مارکس درست است، که می‌گوید: اقتصاد است،
و نه سخنِ فروید، که می‌گوید: عشق است.
نه،
خودخواهی است، خودخواهی!

گویی، همین سخنِ راسل است که،
در روایتِ پیغمبر می‌خوانیم، که:
آخرین چیزی که از قلبِ راستان (صدیقین) بیرون رود،
جاه‌طلبی است"..."

مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی‌ ۱ / ص ۷۶
ویرایش : یک بار / شروین / بدون کنترل متن
.
24_10_2011 . 22:48
#31
جملات شریعتی درباره انسان
"...انسان به میزان برخورداری‌هایی که در زندگی دارد، انسان نیست، بلکه درست به اندازه نیازهایی که در خویش احساس می‌کند انسان است..."

مجموعه آثار ۸ / نیایش / ص ۴۹
.
16_11_2011 . 03:04
#32
جملات شریعتی درباره انسان
"...همچون تخته‌پاره‌اي از يک کشتي شکسته اسير طوفاني خواهم بود که به هر کجا خواهد مرا خواهد برد، چه هراس‌انگيز است که انسان احساس کند که ديگر هيچ تدبيري به کار نمي‌آيد..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص244

.
02_12_2011 . 16:47
#33
جملات شریعتی درباره انسان
"...سوزن! چه اسم خوبي يادم آمد! سوزن، باريک، بلند، ظريف، کوچک، پولادين، تيز، تند، قشنگ، خوش تراش ... کارش چيست ؟ پيوند، التيام، اما ... گاه دست آدم را خوني مي‌کند، بدجور مي‌گزد! اما باشد، اما ... گاهي به چشم آدم مي‌خورد، به تخم چشم! آدم کور مي‌شود، دردش طاقت‌فرسا است ... اما باشد!هر چه گسيخته شود، پاره شود سوزن مي‌دوزد ... اگر سوزن خودش پاره کرد، گسيخت ؟ بايد به خودش پناهنده شد، از خودش خواست بدوزد! چه بدند آدمهايي که انگشتوانه به انگشتان مي‌کنند! نامردي است..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص756
.
04_12_2011 . 01:31
#34
انسان، سروده‌ای در سراپرده‌ی ملکوت
"...انسان،
آهنگی است که،
خدا سروده است،
روح،
نغمه‌ای است که،
در سراپرده‌ی ملکوت نواخته‌اند،
و بقيه،
هر چه جز آن است،
تفاله است و،
رسوبِ خاک‌آلود..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۵۹۴

ویرایش : یک بار / شروین / بدون کنترل متن
.
04_12_2011 . 01:36
#35
جملات شریعتی درباره انسان
"...چه تنگنای سختي است. يک انسان يا بايد بماند يا برود و اين هر دو اکنون برايم از معني تهي شده است و دريغ که راه سومي هم نيست..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص683
.
05_12_2011 . 22:05
#36
جملات شریعتی درباره انسان
"...تنها از «رنج» لذت بردن و يا از «درد» تغذيه کردن، مکتب انساني است که چون نتوانسته است به خوشبختي رسد فيلسوف شده است، و گرسنه‌اي که در خشکسالي عام مرگبارش غذاي ديگري نيافته است..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص511
.
06_12_2011 . 23:58
#37
جملات شریعتی درباره انسان
"...انسان نمي‌تواند به آسمان نينديشد! چگونه مي‌تواند ؟ مگر انسان‌هايي که عمر را، بي‌چرا، به چريدن مشغولند و سر به زمين فرو برده‌اند و پوزه در خاک دارند و غرقه در آب و علف‌اند؛ اينها که گوسفندان دوپايند..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص723

.
06_12_2011 . 23:58
#38
انسان، این نظاره‌گرِ آسمان
"...انسان،
چرا برخلافِ همه‌ی جانوران،
بر روی دو پای‌اش ايستاده است؟
ايستاده است تا،
به آسمان بنگرد..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی ۲ / ص ۷۲۳
ویرایش : یک بار / شروین / بدون کنترل متن
.
06_12_2011 . 23:59
#39
انسان، و خیالی شورانگیز
"...انسان، يک حيوانِ ايستاده است، يک حيوانِ برخاسته از زمين است. اين دست‌ها و کفِ دست‌ها و انگشت‌های انسان را نگاه کنيد! اين‌ها را برای راه رفتن بر روی زمين نساخته‌اند، اين‌ها را براي گرفتنِ دستي، و چنگ زدن بر دامنی ساخته‌اند. چرا شگفت‌ترين و شورانگيزترين آرزو و خيالِ انسان، هميشه، پرواز بوده است؟ چرا هرگز هوسِ فرو رفتن ندارد؟ فرو رفتن در زمین را، مرگ و دفن و زوال و پستي احساس مي‌کند، و فرا رفتن و پريدن و صعود را، حياتِ جاويدان و وصال و تعالي و کمال مي‌يافته است. داستان‌ها و قصه‌ها را نگاه کنيد! قارونِ پليدِ پول‌پرست، به زمين فرو مي‌رود، و مسيحِ پاکِ عشق‌پرست، به آسمان صعود مي‌کند..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی ۱ / ص ۵۷۳
ویرایش : یک بار / شروین / بدون کنترل متن
.
08_12_2011 . 02:44
#40
جملات شریعتی درباره انسان
"...انسان بيش از زندگي است، «آنجا که هستي پايان مي‌يابد او ادامه مي‌يابد»..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص860
.
09_12_2011 . 01:29
#41
جملات شریعتی درباره انسان
"...کساني که خودبسيارند نيازي به هموطن ندارند، کساني که خودآزادند از زندان بستوه نمي‌آيند..."


مجموعه آثار33 / گفتگوهای تنهایی / ص821
.
10_12_2011 . 00:31
#42
جملات شریعتی درباره انسان
"... آدم‌هاي اندکند که به ازدحام محتاجند، کساني که خود هيچند مي‌کوشند تا در ديگران، در شلوغي غرق شوند، در آنجا است که پوچي خود را احساس نمي‌کنند، هرگاه تنها مي‌مانند به وحشت مي‌افتند چون حتي يک نفر را احساس نمي‌کنند، خلاء محض..."


مجموعه آثار 33 / گفتگوهای تنهایی / ص 821
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


.
10_12_2011 . 00:32
#43
جملات شریعتی درباره انسان
"... بسيار کم‌اند از آدمي‌زادگان که «انسان»اند يا انسان شوند.آدميزاد هر چه انسان‌تر مي‌شود چشم به راه‌تر مي‌شود. اين يک حقيقت زيبايي است که همواره مي‌درخشد..."


مجموعه آثار 33 / گفتگوهای تنهایی / ص 874
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
.
11_12_2011 . 22:10
#44
جملات شریعتی درباره انسان
"... هنگامی که یک انسانِ بزرگ را می‌شناسیم،
که در زندگی موفق زیسته است،
روحِ او را در کالبدِ خویش می‌دمیم،
و با او زندگی می‌کنیم،
و این،
ما را حیاتی دوباره می‌بخشد..."

مجموعه آثار ۵ / ما و اقبال / ص ۳۳
ویرایش : یک بار / شروین / بدون کنترل متن
.
12_12_2011 . 03:00
#45
جملات شریعتی درباره انسان
"... انسان، هرچه خودآگاه‌تر می‌شود، تمایل به رفاه، خو گرفتن با روزمرگی و لذت زندگی و آرامش خوشبختی و رضایت از سیری و پری خویش را از دست می‌دهد و «نی»ای می‌شود بر لبهای زندگی نالان، از «خالی وجود» خویش آگاه، هستی‌اش «غم اینجا ماندن» ناله دردآلود غربت و «عشق پیمودن راه خونینی که به نیستان خویش می‌پیوندد»..."


مجموعه آثار 5 / ما و اقبال / ص 180
"""""""""""""""""""""""""""""""""""
.
12_12_2011 . 03:14
#46
میوه‌های مجاز / میوه‌ی ممنوع
"... آدمی‌زاده‌های سرزمينِ ما،
هنوز،
از اکثر ميوه‌های باغ محروم‌اند،
و ميوه‌های "مجاز"،
برای‌شان "ممنوع" شده است.

ابتدا بايد در اين باغ،
دارای حقوقِ آدميت شوند،
از همه‌ی ميوه‌های اين باغ برخوردار شوند،
در بهشت، آدم شوند،
"ميوه‌های مجاز" را بدست آرند،
بچشند،
آنگاه،
نوبت به "ميوه‌ی ممنوع" خواهد رسيد!..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۱۰۱۷
ویرایش : یک بار / شروین / بدون کنترل متن
.
14_12_2011 . 11:04
#47
رهایی، وسوسه‌گر روح انسانی
"... رها!
اين کلمه‌ی شورانگيزی،
که همواره،
روح انسان را،
وسوسه مي‌کرده است..."

مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۸۷۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین / بدون کنترل متن
.
14_12_2011 . 11:05
#48
جملات شریعتی درباره انسان
"... چه پست و زبونند روح‌هايي که چشم به گذشت و فداکاري ديگران دارند، اين کثيف‌ترين نوع گدايي است..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۸۸۲
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
14_12_2011 . 22:12
#49
جملات شریعتی درباره انسان
"... اگر روزي ازين حصار رها شدم به کوهستان قفقاز سفر خواهم کرد و آنجا به آن خداي در زنجير، رب النوع آتش خواهم گفت و جهاني را که آدمي در درون جهان زشت خدا ساخته است نشانش خواهم داد اما، در اينجا، اينجا که از همه سو چشم‌هاي کينه‌توز خدايان، آنان که پرومته را در زنجير کشيده‌اند به روي انسان باز است سخن از آتش چگونه مي‌توان گفت ؟ سخن از جهاني که انسان به ياري آتش ساخته است چگونه مي‌توان گفت؟..."

مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۹۵۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
14_12_2011 . 22:13
#50
جملات شریعتی درباره انسان
"... براي انسان چه دردي کشنده‌تر از «بي خبري» است ؟..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۷۲۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 02:38
#51
جملات شریعتی درباره انسان
"... انسان «حیوان» آزاد است؛ یعنی اختیار و اراده دارد و این اختیار و اراده است که او را با طبیعت بیگانه می‌کند و از حیوانات جدا می‌سازد و به خدا، اراده مطلق آفرینش، «همانند»..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 02:39
#52
جملات شریعتی درباره انسان
"... انسان در گرسنگی ناقص است، انسان در استثمار شدن ناقص است، انسان در محروم از سواد بودن ناقص است، انسان در محروم ماندن از نعماتی که خداوند بر سر سفره طبیعت نهاده است ناقص است، اما «انسان» است اما انسانی که از «آزادی» محروم است، انسان نیست..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 02:40
#53
جملات شریعتی درباره انسان
"... آدمی یعنی آزادی و رشد، یعنی تنوع و درگیری. اگر آزادی و تنوع و درگیری و تضاد را از زندگی برداریم، نه تکاملی خواهیم داشت و نه معنی بودن و زندگی کردن که ویژه آدمی است..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۳۶۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 02:41
#54
جملات شریعتی درباره انسان
"... به انسانی که گرسنه است، از معنویت سخن گفتن و از کمال ارزش‌های اخلاقی دم زدن، فریب و فاجعه است..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۳۵۹
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 02:42
#55
جملات شریعتی درباره انسان
"... انسان، آئینه‌ای که تاریخش را در خود منعکس می‌کند، خمیره بی‌شکل و بی‌صفت و بی‌رنگی است که تاریخ شکل و صفت و رنگ بدان داده است و ظرفی [است] خالی که تاریخ آن را پر کرده..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۳۴۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 02:43
#56
جملات شریعتی درباره انسان
"... فرد کتابی است که تاریخ خویش را در خود نوشته دارد..."

مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۳۴۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 02:44
#57
جملات شریعتی درباره انسان
"... از «ژرژ پولیت سر» می‌پرسند: تو که ماتریالیست هستی چگونه می‌گوئی انسان باید برای هدایت و آزادی بشریت فداکاری کنی ؟ او جوابی می‌دهد که خیلی خوشمزه است و آن اینست که می‌گوید: ما در فلسفه، ماتریالیست هستیم، و در اخلاق، ایده‌آلیست!این جواب، مرا به یاد آن آقائی می‌اندازد که در پاریس زندگی می‌کرد و لباس و ریش و عصائی داشت، که دو بعدی بود: روزهای جمعه به درد روحانیت می‌خورد، و روزهای دیگر هم به درد کاباره‌ها! چطور می‌شود که در اخلاق، ایده‌آلیست باشد و در اعتقاد فلسفی و[در] جهان‌بینی، ضد ایده‌آلیست ؟ مگر عمل جدا از عقیده، و رفتار جدا از جهان‌بینی، و اخلاق جدا از واقعیت ممکن است وجود داشته باشد؟..."

مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۳۱۵
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 02:45
#58
جملات شریعتی درباره انسان
"... «سارتر» برای انسان تعریفی می‌کند که غیر از همه پدیده‌های مادی است: او می‌گوید «انسان، اول وجودش ساخته می‌شود و بعد ماهیتش را خودش می‌سازد؛ در صورتی‌که همه پدیده‌های دیگر مادی اول ماهیتشان در ذهن خدا یا طبیعت ساخته می‌شود و بعد وجود پیدا می‌کنند.» خوب چرا سارتری که خداپرست نیست و به متافیزیک عقیده ندارد، انسان را در خلقت از همه مخلوقات دیگر جدا می‌کند ؟ برای این‌که اگر انسان اعتقاد خود را به برتری ذاتی و آفرینش از دست بدهد، اعتقاد خودش را به انسانیت از دست می‌دهد؛ زیرا اعتقاد به انسانیت، اعتقاد به این است که انسانیت اساساً یک وجود استثنائی در طبیعت است و برای همین هم هست که مسئولیت استثنائی دارد و از ارزش‌های متعالی که طبیعت فاقد آن است برخوردار می‌باشد و برای همین هم هست که انسان نیازهائی را احساس می‌کند که طبیعت از برآوردنش عاجز است؛ چه، ما می‌بینیم که او برای کمبود طبیعت و پاسخ گفتن به نیازهای ماوراء طبیعی‌اش دست به هنر می‌زند، دست به خلق شعر می‌زند، به ادبیات و عرفان و مذهب می‌پردازد..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۳۱۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 02:47
#59
جملات شریعتی درباره انسان
"... خوشبینی انسان در تاریخ زاییده جهلش نسبت به خویش است..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۳۰۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 02:49
#60
جملات شریعتی درباره انسان
"... آدم (انسان) در اسلام مساوی است با لجن به اضافه روح خداوند..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۲۴۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 02:54
#61
جملات شریعتی درباره انسان
"... انسان یک « شدن » است..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۱۷۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 03:02
#62
جملات شریعتی درباره انسان
ا"... نسان همواره در حال «شدن» است، همواره در تکامل دائمی و ابدی به طرف بی‌نهایت است.«انا لله و انا الیه راجعون»، یک فلسفه انسان‌شناسی است.«الیه راجعون» یعنی انسان به طرف خداوند برمی‌گردد. این کلمه «الیه» بحث مرا نشان می‌دهد. برخلاف تصوف که می‌گوید انسان به خدا می‌رسد و- [مثلاً]- حلاج به خدا رسید (خدا را یک جای ثابت می‌گیرد که وقتی انسان به آنجا رسید دیگر انسان در خدا متوقف می‌شود)، «الیه» یعنی به سوی او، نه در او، نه به او، بلکه به سوی او. او کیست ؟ خدا. به سوی خدا یعنی چه ؟ خدا که در یک جای ثابت نیست که انسان آنجا که رسید، نهایت حرکتش باشد و آنجا متوقف بشود. خدا عبارتست از بی‌نهایت، ابدیت و مطلق. بنابراین حرکت انسان به سوی خدا، در یک معنای دیگر و در یک تعبیر دیگر، حرکت انسان، به طور ابدی و همیشگی و غیرقابل توقف، به طرف تکامل بی‌نهایت و به طرف تعالی بی‌نهایت است، هرگز توقف نیست. این،معنای شدن و معنای انسان است..."

مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۱۳۵
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 03:03
#63
جملات شریعتی درباره انسان
"... بشر یک بودن است در صورتیکه انسان یک شدن است..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۱۳۲
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 03:04
#64
جملات شریعتی درباره انسان
"... اگر ما نفهمیم که انسان چیست و چه باید باشد، یعنی اعتقاد روشن و مورد اتفاق، برای حقیقت انسان نداشته باشیم، همه تلاش‌های ما برای اصلاح فرهنگ، اصلاح آموزش، پرورش، اخلاق و روابط اجتماعی عبث و بیهوده است. باغبانی را می‌مانیم که تکنیک پیوند زدن، وجین کردن، باغداری و گیاهشناسی را به حد اعلای علم امروز می‌شناسد، اما به نوع درختی که غرس می‌کند نمی‌اندیشد و این موضوع را که جامعه او نیازمند چه میوه‌ای است، در نظر نمی‌گیرد..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۱۲۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 03:11
#65
جملات شریعتی درباره انسان
"... آه! که خدا چه رنجی می‌برد! چه رنجی! که اکنون می‌بیند این همه کرده است به این امید که آدم، این کالبدی را که از آن زمین است و روح خود را در او نهاده است او را بشناسد، این گنج مخفی و مجهول را او بشناسد و اکنون پس از آن همه داستانها می‌بیند که انسان او قرآن را عزیز می‌دارد، پیام او را و کتاب او را گرامی می‌دارد، همواره به یاد او می‌خوابد و برمی‌خیزد و قلبش روشن و گرم از ایمان او است اما... اما زبان او را خوب درنمی‌یابد!..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۴۰۳
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 03:13
#66
جملات شریعتی درباره انسان
"... روح آدمی، هرچند نرمش بسیار داشته باشد و نیرومند و چندگونه باشد، اگر هر روز در قالب شخصیتی حلول کند و هیچگاه خودش نباشد و همواره در دیگران خود را بیابد و همواره بکوشد تا از ابعاد طبیعی خویش بدر آید و اشکال ناسازگار روح‌های دیگر را به خود بگیرد خسته می‌شود، ضعیف می‌شود، حوصله و تحمل و صبر و قدرت و تسلطش را از دست می‌دهد و یونگ در پایان کار چنین شد..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۳۷۹
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 03:54
#67
جملات شریعتی درباره انسان
"... یکی از چیزهائی که در ثواب غسل میگویند این است که:کسی که غسل میکند،وقتی از توی خزینه بیرون می آید(همین برکت هم از بین ما رفته!) در تمام قطرات آبی که از بدنش میریزد در هر قطره اش یک فرشته او را ستایش میکند!میخواهم ببینید که در اسلام چقدر مقام فرشته پایین و مبتذل است و ما که با آن بینش منحط خودمان،امام و پیغمبر را به مرحله فرشته بالا میبریم چقدر آنها را کوچک میکنیم.ارزش آنها در انسان بودنشان میباشد نه در فرشته شدنشان.امامی که از در بسته داخل میشود!خوب اشعه ایکس هم داخل میشود!این اصلا چه ارزشی برای او دارد؟در انسان بودن ارزشهای متعالی نهفته است و این انسان است که در خود اسلام،مسجود تمام انسان فرشتگان بزرگ و کوچک عالم شد.منتهی هنوز با بینش مذهبی کهنه پیش از اسلامی مان مسائل اسلامی را بررسی میکنیم و بعد رهبرانی را که باید اطاعت و تقلید از آنها و تشبیه به آنها سازندگی و حرکت و رهبری بیاموزیم،میبریم و در طاغچه متافیزیک میگذاریمشان که دست هیچ کداممان هم به آنها نمیرسد و هیچ اثری هم روی ما نمیتوانند داشته باشند،چون اصلا نمیشود از آنها تقلید کرد..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / پاورقی / ص ۱۳۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 03:59
#68
جملات شریعتی درباره انسان
"... رنج جانکاهی است گنج بودن و مجهول ماندن! گنج بودن و در ویرانه‌ها فراموش ماندن! رنج بزرگی است علم بودن و عالم نداشتن! علم بودن و عالم نیافتن! زیبا بودن و نادیده ماندن، فریاد بودن و ناشنیده ماندن، نور بودن و روشن نکردن، آتش بودن و گرم نساختن، عشق بودن و دلی نیافتن، روح بودن وکالبدی نبودن، چشمه بودن و تشنه‌ای ندیدن، پیام بودن و پیامبر بودن و کسی نداشتن، مثنوی بودن و خواننده‌ای ندیدن، چنگ بودن و پنجه نوازنده‌ای نبودن... چه بگویم ؟ خدا بودن و انسان نداشتن!..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۴۰۵
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
08_12_2012 . 13:24
#69
جملات شریعتی درباره انسان
"... انسان حیوانی است اوتوپیست، متعصب، سیاسی، عصیان‌کننده، آفریننده، تفنن‌جو، و منتظر..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۹
______________________________
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
22_06_2013 . 11:18
#70
جملات شریعتی درباره انسان
خوشبخت, بدبختی است که آدم بودن خویش را پاک از یاد برده است؛
اما بدبخت - آنکه هنوز سرگذشت خویش را به یاد می آورد- خوشبختی است که "رنج بودن" را همچنان حس میتواند کرد؛ چه هنوز آدمی است و هرکسی "آدم" است, اگر هنوز فراموش نکرده باشد...

مجموعه آثار 13 / کویر
.
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  جملات شریعتی درباره انسان ایده‌آل shervin 6 4,950 27_12_2011 . 15:29
آخرین ارسال: ایمان
  جملات شریعتی درباره چهار زندان انسان shervin 7 5,310 18_12_2011 . 03:50
آخرین ارسال: shandell

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان