مراسم سالگرد شریعتی / سال ۸۶
01_04_2010 . 14:48
#1
مراسم سالگرد شریعتی / سال ۸۶
سمينار "شريعتي : ديروز، امروز، فردا"

دوستان گرامی!
منتظر دریافت اطلاعات شما در این مورد هستیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
03_04_2010 . 19:53
#2
روز دوم سمینار
سخنرانان : حسین مصباحیان / محمود درگاهی / غلامرضا کاشی

موضوع : ــــــ

مناسبت : سمینار "شریعتی : دیروز, امروز، فردا"

گزارشگر : خبرگزاری ایلنا


حسین مصباحیان

در روز دوم سمینار "شریعتی؛ دیروز, امروز، فردا"، حسین مصباحیان، استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران با بیان اینکه در عصر ما مفهوم اصلی ایدئولوژی به حاشیه رانده شده است، گفت: ایدئولوژی به مفهوم رایج آن، نظامی از عقاید با ویژگی‌‏هایی هم‌چون عدم قابلیت اثبات و ابطال و صحت و سقم است که مردم را به سمت هدفی خاص راهنمایی می‌‏کند و هواداران سرسپرده می‌‏سازد. اما این مفهوم ایدئولوژی با معنای اولیه‌ی آن در تناقض بنیادی است.

وی، معنای اولیه ایدئولوژی را بحث و گفت‌‏وگو درباره عقاید ذکر کرد و گفت: سنت علمی و فلسفی شناخت، نقد عقاید سلطه‌‏یافته و ارایه بدیل‌‏های نسبی برای نظم حاکم، از ویژگی‌‏های اولیه ایدئولوژی است.

مصباحیان تصریح کرد : در چارچوب درک رایج از ایدئولوژی نمی‌‏توان هیچ بحثی را در مخالفت یا موافقت با ایدئولوژی سامان داد، در حالی که ماهیت اصلی‌ی ایدئولوژی در گیج شدن با ایده‌‏های حاکم است و ایدئولوژی نوعی معرفت است که باید درباره‌ی موانع و امکانات احیای مجدد آن اندیشید.

وی با اشاره به دیدگاه شریعتی درباره ایدئولوژی، گفت: شریعتی جهان‌‏بینی را بخشی از ایدئولوژی می‌‏داند و در واقع ایدئولوژی در اندیشه شریعتی از سه رکن به هم‌‏پیوسته سنت علمی، فلسفی شناخت که تلقی انسان را از جهان و زندگی سامان می‌‏دهد و هم‌چنین نقد عقاید سلطه‌‏یافته و ارایه بدیل‌‏های نسبی که در پیوند با آن شناخت و آن نقد حاصل می‌‏شود، برخوردار است.

مصباحیان با بیان اینکه دفاع شریعتی از ایدئولوژی، دفاع از یک کلمه خنثی نیست، گفت: شریعتی معتقد است که درگیری با عقاید سلطه‌‏یافته، در طبیعت ایدئولوژی است، و در طبیعتِ سایر معارف وجود ندارد. به نظر شریعتی، ایدئولوژی را نمی‌‏توان از جایی و منطقه‌‏ای به جایی یا منطقه‌‏ای دیگر دیکته کرد.

وی ادامه داد : از نظر شریعتی، نقد هر عقیده‌‏ای به صورت بنیادی، به تاسیس مکتبی دیگر نمی‌‏انجامد، بلکه به نوعی روش منجر می‌‏شود که به طور نسبی عهده‌‏دار ایجاد تحول است، بنابراین ایدئولوژی حقیقی واجد خصوصیتی ذاتی است که مانع به اتمام رسیدن فرایند انتقاد نمی‌‏شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: تحولات تاریخی جز از طریق نقد عقاید سلطه‌‏یافته، با کمک آخرین دستاوردهای معرفتی بشر، صورت نمی‌‏گیرد، بنابراین همه‌ی کسانی که به وضع بهتر فکر می‌‏کنند، باید به منطق و هدفی که شریعتی تعریف می‌‏کند، بازگردند.


محمود درگاهی

هم‌چنین محمود درگاهی، استاد دانشگاه زنجان با انتقاد از کسانی که شریعتی را به پوپولیسم متهم می‌‏کنند، گفت: در میان انتقاداتی که به شریعتی شده است، سخنی بی‌‏معنی‌‏تر از این ندیده‌‏ام. این سخن تحلیل نیست، بلکه نوعی زورگویی است.

آقای درگاهی به مفهوم پوپولیسم اشاره کرد و گفت: پوپولیسم رویه‌‏های روشن دارد، یعنی مردم را می‌‏بیند و آنها را تحقیر نمی‌‏کند و درعین‌حال لایه‌‏های تاریکی دارد که خواست توده‌‏ها را عین حق و عدالت می‌‏داند.

وی با بیان این‌که شریعتی مردم را نادیده نمی‌‏گرفت و تحقیر نمی‌‏کرد و حتی از آنها توصیفات شگفتی ارایه می‌‏داد، گفت: درعین‌حال شریعتی با مردم تعارف ندارد و آن‌ها را در جایگاه خود می‌شناسد.

درگاهی گفت : دوری از عوام‌‏زدگی سنت رایج در تاریخ اندیشه‌ی ایران است و شریعتی با استفاده از تجربیات تاریخی آن را صورت‌‏بندی می‌‏کند.

وی با اشاره به تعریف شریعتی از انقلاب‌‏ها، این تعریف را متفاوت از تعریف پوپولیستی انقلاب خواند و گفت:

پوپولیست‌‏ها تصور می‌‏کردند انقلاب چیزی نیست جز به حرکت درآمدن توده‌‏ها، در نتیجه آنها به وضعیت پس از انقلاب و پیامدهای ناخواسته‌ی آن نمی‌‏اندیشند. چنین تعریفی از انقلاب سیاسی غالباً انقلاب‌‏ها را سطحی، شتاب‌‏زده، و تاثیر آنها را در جامعه ناپایدار یا خسارت‌‏بار می‌‏کرد. اما شریعتی پس از تاملی بر انقلاب‌‏های صورت‌‏گرفته، آنها را حوادثی شتاب‌‏زده، پرهیاهو، و بی‌‏نتیجه یافت و در نتیجه بیش از تغییرات سیاسی که غالباً تغییرات سطحی و گمراه‌‏کننده بودند، به تغییر فرهنگی و تغییر در اعماق و ریشه‌‏ها می‌‏اندیشید، و دوره‌ی تمهید انقلاب را دوره‌ی تلاش‌‏های درازمدت فرهنگی، فکری، و اعتقادی می‌‏دانست که با تفکرات پوپولیستی سازگاری نداشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به دموکراسی متعهد در اندیشه دکتر شریعتی، گفت: شریعتی از دموکراسی متعهد به عنوان یک مدل سیاسی سخن گفته است، نه امت و امامت. در واقع شریعتی امت و امامت را تمام‌‏شده در دوره‌ی ۱۲ معصوم می‌‏داند و آن را به عنوان یک مدل سیاسی منسوخ می‌‏کند.

محمود درگاهی تصریح کرد : دموکراسی متعهد یک تدبیر اظطراری و موقتی بود و شریعتی آن را در وضعیتی طراحی کرد که دموکراسی اصیل ناممکن بود. ضمن اینکه هیج جا دیده نشده است که شریعتی مدل دموکراسی متعهد را برای ایران نیز طراحی کرده باشد.

وی با بیان اینکه شریعتی دموکراسی اصیل را اسلامی‌‏ترین و انسانی‌‏ترین مدل حکومت می‌‏دانست، گفت: دموکراسی آرمان روشنفکری بود و سنت روشنفکری آن را پدید آورد، اما بعدها بازیگر آن توده‌‏های مردم شدند، در حالی که شریعتی به این شکل بازیگری اعتقاد نداشت و آن را اصیل نمی‌‏دانست، و به همین دلیل یک چاره موقت و دموکراسی متعهد را پایه‌‏ریزی کرد.


غلامرضا کاشی

هم‌چنین غلامرضا کاشی در این سمینار شریعتی را یک خطیب خواند و گفت: تاکنون سه مفهوم از خطیبان در تاریخ فلسفه ارایه شده است. در مفهوم اول خطیبان را دروغ‌‏پرداز و مزدور بنگاه‌‏های قدرت می‌‏خوانند که رویاروی فیلسوفان قرار می‌‏گرفتند. در مفهوم دوم، خطیبان کارگزار فیلسوفان بودند، و در معنای سوم، خطیبان رقیب فیلسوفان بودند و آفرینش‌گر حقیقت، اما حقیقتی متفاوت از حقیقتی که فیلسوفان دنبال می‌‏کردند.

کاشی گفت: فیلسوفان مدعی‌‏اند حقیقت موجود است و آنها گزارشگران صادق آن هستند، اما خطیب معتقد است حقیقت مفهوم خواندنی نیست، بلکه نوشتنی است، و خلق می‌‏شود. حقیقت در خدمت آرمان خطیب است و مولف این حقیقت خلق‌‏شدنی، خطیب نیست.

وی با بیان اینکه تقدم امر سیاسی و باور به این‌که حقیقت صرفاً در عرصه‌ی سیاست و عرصه‌ی عمومی پدیدار می‌‏شود، ویژگی دیگر خطیب است، گفت: بدون شک بزرگ‌‏ترین سمبل ایرانی دنیای جدید، خطابه‌ی دکتر شریعتی است و جامعه‌ی ما نیازمند حقیقتی است که از دل مفهوم سوم خطابه استخراج می‌‏شود.


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
03_04_2010 . 19:58
#3
مراسم سالگرد شریعتی / سال ۸۶/ روز دوم
موضوع : گزارش خبرگزاری ایلنا از میزگرد مقصود فراست‌‏خواه و علي محمودي در روز دوم سمينار "شريعتي: ديروز، امروز، فردا"

فراستخواه : شريعتي نماد بازشناسي دين در ايران است.


در روز دوم سمينار "شريعتي: ديروز، امروز، فردا"، مقصود فراست‌‏خواه، عضو هيات علمي‌ی موسسه‌ی پژوهش و برنامه‌‏ريزي آموزش عالي، گفت: روشنفكري‌ی ديني وجوه جديد تاريخي در عرصه‌ی تحولات ايران معاصر است كه با سه رويكرد معرفت‌‏شناختي اعم از رويكرد اثباتي و رويكرد توضيحي براي بررسي آن وجود دارد.

وي روشنفكری‌ی ديني را يك پروژه‌ی چند بعدي ذكر كرد و گفت: حيات روشنفكری‌ی ديني درعين‌حال كه درگيري‌‏هاي ذهني دارد، اهداف عملي نيز دارد. روشنفكری‌ی ديني يك برنامه‌ی صرفاً پژوهشي نيست، بلكه يك طرح عملي است.

فراست‌‏خواه با بيان اين‌كه پروژه‌ی روشنفكری‌ی ديني پروژه‌‏اي خاص و محلي و درعين‌حال عام و جهاني است، گفت: روشنفكری‌ی ديني از طريق سهم منطق تجربه‌‏هاي انضمامی‌ی روشنفكري و شركت در تجربه‌‏هاي جهانی‌ی مدرنيته به تناسب و از افق يك موقعيت خاص محلي قابل توضيح است.

وي با بيان اين‌كه پروژه‌ی روشنفكری‌ی ديني در ايران معاصر مثل هر پروژه‌ی ديگر محدوديت‌‏هاي موقعيتي دارد، گفت: روشنفكری‌ی ديني طيفي از نگرش‌‏ها را در بر مي‌‏گيرد.

اين استاد دانشگاه مهم‌ترين ويژگی‌ی روشنفكری‌ی ديني را بازتوليد معنا در نهضت شناساگرانه يا تفهمي با امر ديني ذكر كرد و گفت: اين ويژگي باعث به وجود آمدن شش تيپ شخصيتي در ميان روشنفكران ديني شده است كه مي‌‏توان با عناوين "بازخواني دينی" كه نماد آن مهندس بازرگان است، "بازشناسی‌ی دينی" كه نماد آن دكتر شريعتي است، "تاويل دين" كه نماد آن مجتهد شبستري است، "نقد معرفت دينی" كه نماد آن دكتر سروش است و "تاويل دين به معنويت" كه نماد آن دكتر مصطفي ملكيان است و "نسبت وجودي با دين" كه نماد آن نوع شريعتي‌‏ها هستند، تقسيم‌‏بندي كرد.

وي توضيح پارادايم‌‏هاي غالب بر اين شخصيت‌‏ها و سنخ‌‏شناسي آنها را از ويژگي‌‏هاي اصلي بررسي روشنفكران ديني دانست.


علی محمودی

بر اساس اين گزارش، علي محمودي، استاد علوم سياسي درباره اخلاق در ديدگاه شريعتي گفت: از نظر شريعتي دين شالوده اخلاق است و اخلاق مبتني بر وظيفه‌‏گرايي است.

وي با بيان اين‌كه هر نظريه‌ی دولتي و هر طرح سياسي‌ی مبتني بر يك دكترين اخلاقي است، گفت: در رساله‌ی امت و امامت، شريعتي دو مفهوم سياست و پلتيك را از هم جدا مي‌‏كند، و معتقد است پلتيك خواسته‌‏هاي مردم را مورد توجه قرار مي‌‏دهد و مبتني بر حكومت دموكراتيك غربي است، اما سياست، مكتب اخلاقي را هدف قرار مي‌‏دهد و در واقع اين سياست است كه مورد حمايت شريعتي است.

محمودي با بيان اينكه طرح ايده‌‏آل شريعتي جامعه‌‏اي بر اساس رهبري امام در ميان امت است، گفت: امام راه پيشرفت را تعيين مي‌‏كند و عدم رضايت مردم در اين رهبري ملاك نيست. پسند عوام نمي‌‏تواند مبناي اراده جامعه باشد. امام داراي يك حق ذاتي است، چه مردم او را انتخاب كنند و چه نكنند.

وي با تاكيد بر اين‌كه شريعتي استبداد را رد مي‌‏كند، گفت: از نظر شريعتي دموكراسي به معناي راي مردم نيست و نظر اكثريت نمي‌‏تواند ملاك يك حركت انقلابي باشد، بلكه دموكراسي متعهد و هدايت‌‏شده الگوي مورد نظر شريعتي است. در اين نوع دموكراسي، از آنجا كه اكثريت به خودآگاهي لازم نرسيده‌‏اند، گروه انقلابي بايد مسير را معين كند.

محمودي گفت : به نظر شريعتي اين نوع دموكراسي به شدت به رهبري‌ی خودكامه متمايل است و ممكن است افراد را به سمت اقتدارگرايي سوق دهد. اما رهبري انقلابي مستقيم‌‏ترين راه، بيشترين سرعت، و صحيح‌‏ترين حركت را براي اداره جامعه انتخاب مي‌‏كند.

وي افزود: شريعتي براي اين طرح سياسی‌ی خود شالوده‌ی اخلاقی‌ی معيني فراهم نمي‌‏كند و ميان اين طرح با اخلاق مبتني بر وظيفه و دين و دموكراسی‌ی هدايت‌‏شده سازگاري وجود ندارد و به نظر مي‌‏رسد مشكل شريعتي اين است كه با داده‌‏هاي تاريخي و جامعه‌‏شناختي در پي تاسيس طرحی سياسی است كه نمي‌‏توان آن را با مواد تاريخي شكل داد.


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
03_04_2010 . 19:59
#4
مراسم سالگرد شریعتی / سال ۸۶ / روز دوم
موضوع : گزارش خبرگزاری ایلنا از سخنان هاشم آقاجري در دومين روز از سمينار "شريعتي : ديروز, امروز, فردا"

هاشم آقاجري: "ديكتاتوري پرولتاريا" و "ديكتاتوري صالح" در طرح سياسي و اجتماعي شريعتي جايي نداشت.


هاشم آقاجري در دومين روز از سمينار "شريعتي : ديروز, امروز, فردا" در سخناني با عنوان "دكتر شريعتي و پارادوكس عدالت و آزادي"، گفت: يكي از پارادوكس‌‏هاي محل منازعه در دوره‌ی مدرن، پارادوكس عدالت و آزادي است. چه، پيش از اين، و در گفتمان‌‏هاي پيشين، چنين پارادوكسي وجود نداشت، زيرا اصل بر عدالت بود. به گزارش خبرگزاری کار ایران وي گفت: در گفتمان مدرن با طرح اصل آزادي و سپس دموكراسي، اصل عدالت به مثابه برابري به حاشيه رانده شد، هرچند در انقلاب بورژوازي در انقلاب فرانسه، شعار آزادي و برابري سر داده بود، اما نظام سرمايه‌‏داري در عصر ليبراليسم، پارادوكس آزادي و عدالت و برابري را به سود آزادي و به زيان برابري رفع كرد.

وي با اشاره به رفع پارادوكس مذكور به زيان آزادي و دموكراسي در نظام‌‏هاي كمونيستي و سوسياليستي شوروي و بلوك شرق، گفت: شريعتي در اواخر دهه‌ی ۶۰ و در نيمه‌ی اول دهه ۷۰ قرن ۲۰ و در چنان موقعيت گفتماني، به طرح ديدگاه‌‏هاي خود پرداخت و تلاش كرد تا با گذشت از پارادوكس مذكور، به ارايه طرح بديلي بپردازد كه ناسازگاري آزادي و برابري، سوسياليسم و دموكراسي را حل كند.

آقاجري ادامه داد : براي فهم انديشه‌ی شريعتي بايد با توجه به ضرورت اتخاذ روش‌‏شناسي علمي و معتبر و موجه، ملاحظات متدلوژيك از جمله "فهم هرمونوتيكي متن‌‏محور و زمينه‌‏گرا"، "اجتناب از مغالطه‌‏هاي معرفت‌‏شناسي، منطقي، و روش‌‏شناختي از قبيل قرائت خارج از متن در هر دو معناي بيروني و دروني بافت و زمينه، خوانش مقطع، جزگرايانه و غفلت از روح در جهت كلي حاكم بر انديشه"، "توجه به مباني هستي‌‏شناختي و معرفت‌‏شناختي شريعتي و هم‌چنين جهان‌‏بيني و انسان‌‏شناسي و تاريخ‌‏شناسي و جامعه‌‏شناسي كه او خود ارايه كرده است" و "توجه به متدولوژي خود شريعتي در شناخت و تفهم اسلام و انسان، تاريخ و جامعه در فهم دين به عنوان منبع موثر در شكل‌‏گيري انديشه شريعتي و روش ديالكتيكي تاريخي در شناخت او از انسان و جامعه‌ی بشري" را در نظر گرفت.

آقاجري با بيان اين‌كه ديدگاه‌‏هاي شريعتي را مي‌‏توان با دو معيار عقلي و انديشه‌ی اسلامي نقد كرد، گفت: رهيافت شريعتي به عدالت مولفه‌‏هاي خاصي دارد كه از جمله مي‌‏توان به "تفكيك عدالت از قسط در متون اسلامي و طرح عدالت به مثابه برابري"، "طرح برابري بر مبناي برادري"، "تفكيك برابري‌ی حقوقي از برابري‌ی حقيقي و ابتناي اولي بر دومي"، "نظريه‌ی مالكيت، كار، ارزش و نفی استثمار و جامعه طبقاتي"، "برابري‌ی هستي‌‏شناختي و انساني"، "نقد اليناسيون و پديده‌ی شي‌‏وارگي و كالايي شدن انسان و روابط انساني در مناسبات اقتصادي و سياسي در نظام سرمايه‌‏داري و بوروكراسي ـ تكنوكراسي كمونيستي"، "پيوستگی‌ی اقتصاد با بينش و فلسفه‌ی اقتصادی" و هم‌چنين "پيوستگي‌ی اقتصاد با اخلاق و حقوق نقد جدا افتادگي‌ی اخلاق از اقتصاد" اشاره كرد.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد : رهيافت شريعتي به آزادي با حل تضاد فردگرايي و جمع‌‏گرايي، تاكيد بر اومانيسم خاص خود، آزادي‌ی وجودي و انساني، ويژگي‌‏هاي خودآگاهي، تصميم، انتخاب‌‏گري و خودمختاري، آفرينندگي و خلاقيت افراد انساني كه جامعه و تاريخ و نظام سياسي، اجتماعي, اقتصادي بايد همنواي آن باشد، پراكسيس انساني و اجتماعي، نقد انواع نظام‌‏هاي ضدآزادي اعم از حكومت‌‏هاي مذهبي پاپيستي و نظام‌‏هاي فاشيستي و استالينيستي و دموكراسي‌‏هاي توده‌‏اي، پوپوليستي و ليبرال، بورژوايي و بالاخره پيوند آزادي و دموكراسي در جهت كنش‌‏گري، فعال شدن فرد و جامعه در مسير رهايي و تكامل انساني خصلت‌‏بندي مي‌‏شود.

وي با بيان اينكه آزادي‌ی بدون دموكراسي اصيل و حقيقي، و هم‌چنين دموكراسي‌ی بدون آزادي، با طرح مورد نظر شريعتي سازگاري نداشت، گفت: شريعتي بر اساس سه اصل و آرمان "عرفان، برابري، آزادي" و با تكيه بر سه گفتمان فلسفي، سياسي، و اقتصادي اگزيستانسياليزم، سوسياليسم، و دموكراسي بر پايه‌ی اسلام و جهان‌‏بيني معنوي ديني طرحي را ارايه داد، كه به سوي رهايي فرد و جامعه سمت‌‏گيري مي‌‏كند، و الگوي مدينه‌‏اي را ترسيم كرد كه در آن: رشد و تكامل جامعه، شرط تكامل فرد، و رشد و تكامل فرد، شرط تكامل جامعه است.

آقاجري ادامه داد : برخلاف مدعاي برخي از مخالفان و نيز طرفداران مصلحتي ـ موردي شريعتي، وي از كلام شيعي براي ارايه و توجيه نوعي استراتژي يا مدل دموكراسي انقلابي ـ ارشادي و متعهد استفاده نكرده است، بلكه برعكس، مطالعه‌ی بي‌‏غرضانه و روش‌‏مند متن‌‏نوشته‌‏ها و گفته‌‏هاي او نشان مي‌‏دهد كه وي كوشيده است تا در دفاع و توجيه اصل امامت در كلام شيعي از مدل دموكراسي متعهد انقلابي زمان خود سود جويد و به تبيين اصل امامت و وصايت شيعي، كه نه انتصاب است و نه انتخاب، در مورد امام علي پس از پيامبر بپردازد.

وي با بيان اينكه راست اقتدارگرا به منظور بهره‌‏برداري خاص سياسي و ابزاري، شريعتي را طرفدار نظريه و نظام ولايت مطلقه فقيه وانمود مي‌‏كند، گفت: راست ليبرال و مدافعان دموكراسي بورژوايي كه بحث امت و امامت او را به عنوان محكم‌‏ترين گواه و دليل براي اثبات مدعاي خود مبني بر مخالفت شريعتي با دموكراسي عرضه مي‌‏دارند، متن را از زمينه خارج مي‌‏كنند و چيزي را به شريعتي نسبت مي‌‏دهند كه اساساً در دوره‌ی شريعتي به مثابه‌ی يك گفتمان مطرح نبود و حتي با توجه به زمان ارايه بحث امت و امامت و طرح ولايت فقيه مي‌‏توان گفت كه وي كوچك‌‏ترين اطلاعي از اين نظريه نداشته است و آن بحث در خدمت اين طرح نبوده است، بلكه برعكس، نظريه‌ی دموكراسي انقلابي و متعهد را خاص امام معصوم و دوره‌ی حضور مي‌‏دانست و دوره‌ی غيبت و از جمله عصر خود ما را دوره‌ی شورا تلقي مي‌‏كرد، زيرا امام معصوم حاضر نبود و نيز طبق اصل وصايت حق اعمال نوعي حاكميت متعهد از بالا را داشته باشد.

وي با تاكيد بر اين‌كه نظريه‌ی "ديكتاتوري پرولتاريا"، دموكراسي متعهد و از بالا و "ديكتاتوري صالح" در طرح سياسي و اجتماعي شريعتي جايي نداشت، گفت: شريعتي طرح‌‏واره‌‏اي ارايه كرده است كه بر اساس سه اصل "عرفان، برابري، و آزادي" مي‌‏توان ابعاد آن را با عرفان وجودي (اگزيستانسياليسم)، عدالت به مثابه برابري (سوسياليست)، و آزادي فردي و اجتماعي (دموكراسي) بازخواني و خصلت‌‏بندي كرد، هر چند خود او فرصت نيافت كه اين طرح‌‏واره را به يك مدل منسجم و سيستم مشخص تبديل كند، اما روشنفكري ديني و مذهبي با توجه به ضرورت و نياز زمان مي‌‏تواند و بايد كه مدل بالقوه در طرح او را به مثابه‌ی نوعي سوسياليسم دموكراتيك انساني، معنوي، و اخلاقي استخراج و ارايه دهد، و با غلبه بر پارادوكس آزادي و برابري، دموكراسي و سوسياليست، رهايي‌ی انسان را در همه‌ی ساحت‌‏هاي وجودي، اجتماعي، حقوقي، و اقتصادي به يك پروژه‌ی سياست و برنامه‌ی زندگي مبدل سازد.


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
09_07_2010 . 12:44
#5
سالگرد ۸۶ / تصویر ۱
یاران و همراهان شریعتی

تقدیر از یاران و هم‌راهان شریعتی، از چپ : پوران شریعتی رضوی، طاهر احمدزاده، ناصر میناچی، یوسفی اشکوری، و خسرو آذربایجانی


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_07_2010 . 13:04
#6
سالگرد ۸۶ / تصویر ۲
همسر شریعتی

همسر گرامی دکتر شریعتی، خانم دکتر پوران شریعت‌رضوی


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_07_2010 . 13:06
#7
سالگرد ۸۶ / تصویر ۳
همسر شریعتی

همسر گرامی دکتر شریعتی، خانم دکتر پوران شریعت‌رضوی


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_07_2010 . 13:06
#8
سالگرد ۸۶ / تصویر ۴
همسر شریعتی

همسر گرامی دکتر شریعتی، خانم دکتر پوران شریعت‌رضوی


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_07_2010 . 13:18
#9
سالگرد ۸۶ / تصویر ۵
مدیر همیشگی حسینیه ارشاد

یکی از یاران دکتر شریعتی، آقای ناصر میناچی


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_07_2010 . 13:26
#10
سالگرد ۸۶ / تصویر ۶
یار شریعتی

یار گرامی دکتر شریعتی، آقای طاهر احمدزاده


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_07_2010 . 13:27
#11
سالگرد ۸۶ / تصویر ۷
یار شریعتی

یار گرامی دکتر شریعتی، آقای طاهر احمدزاده


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_07_2010 . 13:28
#12
سالگرد ۸۶ / تصویر ۸
یار شریعتی

یار گرامی دکتر شریعتی، آقای طاهر احمدزاده


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_07_2010 . 13:34
#13
سالگرد ۸۶ / تصویر ۹
پیرو شریعتی

متفکر پیرو دکتر شریعتی، آقای حسن یوسفی اشکوری


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_07_2010 . 13:40
#14
سالگرد ۸۶ / تصویر ۱۰
پیرو شریعتی

متفکر پیرو دکتر شریعتی، آقای امیر رضائی


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_07_2010 . 13:48
#15
سالگرد ۸۶ / تصویر ۱۱
تصاویری از حاضران در سمینار

تصاویر دیگر سالگرد سال ۸۶


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_07_2010 . 13:50
#16
سالگرد ۸۶ / تصویر ۱۲
تصاویری از حاضران در سمینار

تصاویر دیگر سالگرد سال ۸۶


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_07_2010 . 13:50
#17
سالگرد ۸۶ / تصویر ۱۳
تصاویری از حاضران در سمینار

تصاویر دیگر سالگرد سال ۸۶


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_07_2010 . 13:51
#18
سالگرد ۸۶ / تصویر ۱۴
تصاویری از حاضران در سمینار

تصاویر دیگر سالگرد سال ۸۶


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_07_2010 . 13:52
#19
سالگرد ۸۶ / تصویر ۱۵
تصاویری از حاضران در سمینار

تصاویر دیگر سالگرد سال ۸۶


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_07_2010 . 14:17
#20
سالگرد ۸۶ / تقدیر از یاران و همراهان
در ادامه‌ی سمینار "شریعتی : دیروز، امروز، فردا"، از نمادهای سه نسل دوران مبارزه و ابلاغ در زمان شریعتی و پس از او تقدیر شد. در این مراسم طاهر احمدزاده، ناصر میناچی (رییس هیات مدیره‌ی حسینیه‌ی ارشاد) و پوران شریعت‌رضوی لوح یادبود خود را از دست حسن یوسفی اشکوری دریافت کردند. طاهر احمدزاده، پدر سه شهید آزادی‌خواه و مبارز، که خود نیز سال‌ها سابقه‌ی زندان و شکنجه دارد، به هنگام حضور در سن ارشاد، به شدت متاثر شده بود. هم‌چنین از امیر رضایی عضو دفتر تنظیم آثار دکتر علی شریعتی دعوت شد تا لوح تقدیر شهید مجید شریف را دریافت کند. مجید شریف از سال ۱۳۵۸ در بنیادی که توسط پوران شریعت‌رضوی تاسیس شد، همراه با امیر رضایی مسئولیت تنظیم آثار شریعتی را تحت نظارت همسر وی بر عهده گرفت. این دفتر‌ها تاکنون به ۳۶ جلد رسیده است، که آخرین آن‌ها "آثار جوانی" نام دارد.

در ادامه‌ی مراسم، پوران شریعت رضوی همسر دکتر شریعتی در سخنان کوتاهی از تمامی یاران و پیروان شریعتی که وی را در این سی سال یاری کرده‌‏اند، تشکر کرد. وی گفت : درست است که من همسر علی بودم، ولی من تنها نبودم. حسینیه‌ی ارشاد در مرحله اول کمک بزرگ شریعتی بود و در این سی سال پشتیبان ما بود. پوران شریعت‌رضوی با اشاره به این‌که ناشران در شرایط خفقان کتاب‌‏های شریعتی را چاپ کردند و به دست همه رساندند، تاکید کرد: اگرچه کتاب‌‏ها پر از غلط بودند، اما هر چه بود، اصل مطلب بود که به دست جوان‌‏ها رسید. باید از تمام خوانندگان، ناشران، و دوست‌داران تشکر کرد، چراکه به قول خود دکتر "نویسنده را هیچ قدرتی نمی‌‏تواند خاموش کند، مگر خواننده‌‏اش."

آخرین روز از سمینار "شریعتی : دیروز, امروز, فردا"، با استقبال بسیار زیاد علاقه‌‏مندان و دوستداران شریعتی روبرو شد، به طوری که جمعیت زیادی پشت درهای حسینیه‌ی ارشاد ماندند.


منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
.
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مراسم سالگرد شریعتی / سال ۸۷ shervin 12 5,965 09_07_2011 . 21:14
آخرین ارسال: shervin
  مراسم سالگرد شریعتی / سال ۹۰ shervin 4 2,802 22_06_2011 . 00:38
آخرین ارسال: solange
  مراسم سالگرد شریعتی / سال ۸۲ shervin 2 2,386 21_04_2011 . 01:12
آخرین ارسال: shariati.group
  مراسم سالگرد شریعتی / سال ۸۴ shervin 4 2,501 06_08_2010 . 16:22
آخرین ارسال: ehsan
  مراسم سالگرد شریعتی / سال ۸۵ shervin 4 2,634 05_08_2010 . 10:08
آخرین ارسال: ehsan
  مراسم سالگرد شریعتی / سال ۸۹ shervin 2 2,380 23_06_2010 . 21:42
آخرین ارسال: shariati.group

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان