مقالات علیجانی درباره شریعتی
23_12_2009 . 13:58
#1
مقالات علیجانی درباره شریعتی
فهرست علیجانی

فهرست مقالات :

کدام شریعتی؟
شریعتی و غرب ۱
شریعتی و غرب ۲
نوشریعتی‌ها از راه می‌رسند
دروازه‌های گوناگون شهرِ یوسف
سه شریعتی در آیینه‌ی ذهنِ ما
بسطِ دو سویه‌ی اندیشه‌ی شریعتی
مغلوبِ گفتمانِ غالب نبود: شریعتی و مارکسیسم
یک اصلِ طلایی و چهار نقشِ مذهب در پروژه‌ی شریعتی
شریعتی، در بسترِ جامعه‌ی سنتی گذشته و جامعه‌ی متکثرِ کنونی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
04_03_2013 . 10:05
#2
شریعتی‌شناسی / کتاب رندخام
کتاب رند خام

نویسنده : رضا علیجانی


فصل‌های کتاب

جامعه‌شناسی معرفت / دوران شریعتی
روان‌شناسی معرفت / زندگی شریعتی
دیالکتیک جادوئی واقعیت و آرمان / آرمان شریعتی
مدل، برنامه، روش / مدل سوسیال دموکراسی شریعتی
پرسش و پاسخ کتاب رند خام


ـــــــــــــــــــــــــــــــدریافت نسخه PDF

فصل‌های کتاب

جامعه‌شناسی معرفت ـ دوران شریعتی
روان‌شناسی معرفت ـ زندگی شریعتی
دیالکتیک جادوئی واقعیت و آرمان ـ آرمان شریعتی
مدل، برنامه، روش ـ مدل سوسیال دموکراسی شریعتی
پرسش و پاسخ کتاب رند خام


ــــــــــــــــــــ

دریافت کل کتاب

کل کتاب رند خام، که در یک فایل PDF، بر اساس سیستم جدید شرکت ادوبی، بنام “پرت‌فیلیو”، جاسازی شده است.


دوستان گرامی! برای بهتر خواندن این فایل، به ادوبی ریدر ورژن ۹، یا جدیدتر، نیاز می‌باشد، که در صورت نیاز، می‌توانید آن را از این آدرس دانلود نمائید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
04_03_2013 . 10:06
#3
شریعتی‌شناسی / کتاب اصلاح انقلابی
کتاب اصلاح انقلابی

نویسنده : رضا علیجانی


فصل‌های کتاب :

استراتژی آگاهی‌بخش _ آزادی‌بخش
نسبت کار فکری و کار سیاسی در استراتژی شریعتی
نسبت روشنفکران و قدرت در اندیشه شریعتی
جایگاه شریعتی / مصلح اجتماعی انسان‌گرا
پرسش و پاسخ کتاب اصلاح انقلابی


ـــــــــــــــــــــــــــــــدریافت نسخه PDF

فصل‌های کتاب

استراتژی آگاهی‌بخش _ آزادی‌بخش
نسبت کار فکری و کار سیاسی در استراتژی شریعتی
نسبت روشنفکران و قدرت در اندیشه شریعتی
جایگاه شریعتی (مصلح اجتماعی انسان‌گرا)
پرسش و پاسخ کتاب اصلاح انقلابی


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دریافت کل کتاب

کل کتاب اصلاح انقلابی، که در یک فایل PDF، بر اساس سیستم جدید شرکت ادوبی، بنام “پرت‌فیلیو”، جاسازی شده است.


دوستان گرامی! برای بهتر خواندن این فایل، به ادوبی ریدر ورژن ۹، یا جدیدتر، نیاز می‌باشد، که در صورت نیاز، می‌توانید آن را از این آدرس دانلود نمائید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
04_03_2013 . 10:08
#4
شریعتی‌شناسی / کتاب باز صف‌ها اشتباه نشود
باز صف‌ها اشتباه نشود

نویسنده : رضا علیجانی


فصل‌های کتاب :

گونه‌شناسیِ پارادایم‌های اسلام‌شناسیِ معاصر ۱
گونه‌شناسیِ پارادایم‌های اسلام‌شناسیِ معاصر ۲
گونه‌شناسیِ پارادایم‌های اسلام‌شناسیِ معاصر ۳
گونه‌شناسیِ پارادایم‌های اسلام‌شناسیِ معاصر ۴
گونه‌شناسیِ پارادایم‌های اسلام‌شناسیِ معاصر ۵


ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
04_03_2013 . 10:09
#5
شریعتی‌شناسی / کتاب شریعتی، راه یا بی‌راهه
شریعتی، راه یا بی‌راهه

نویسنده : رضا علیجانی


فصل‌های کتاب :

بخش اول : شریعتی، امروز

پیش‌نیاز
تشیعِ سرخ یا تشیعِ سه رنگِ ایرانی؟
نیازِ زمانه : رنسانس‌ِ فکری‌ یا رنسانس‌ِ ایدئولوژیک‌؟
شریعتی، راه‌ یا بی‌راهه‌؟
تغییرِ جایگاهِ "مذهب" در ایرانِ کنونی

ـــــــــــــــ

بخش دوم : شریعتی، دیروز

شریعتی و نقادی‌ی سنت
استراتژی، متدلوژی، و ایدئولوژی‌ی شریعتی
هویتِ ملی _ مذهبی
دموکراسی‌ی متعهد، فلسفه‌ی سیاسی یا نظریه‌ی سیاسی؟
دموکراسی‌ی متعهد، پاورقی یا متن؟
داستانِ کسی که می‌خواست سخنرانی‌ی شریعتی را بر هم بزند

ـــــــــــــــ

بخش سوم : یک تجربه، یک راه : نوگرائی‌ی دینی

نهضتِ بیداری‌ی زنان در ایران
نقدِ دکتر ابراهیم یزدی به مقاله‌ی "نهضتِ بیداری‌ی زنان"، و پاسخ آن
زنان در ستمی مضاعفـــــــــــــــــــــــــــــــ
.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان