فهرست مقالات رضا علیجانی
16_11_2012 . 17:57
#1
فهرست مقالات رضا علیجانی
کلیه مقالات

دوستان گرامی!
در این صفحه، فهرست کامل مقالات و مصاحبه‌های موجود رضا علیجانی، در تالار را، با دسته‌بندی دقیق، مشاهده خواهید کرد.ــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 15:25
#2
فهرست مقالات رضا علیجانی / درباره شریعتی
درباره شریعتی

فهرست مقالات :

کدام شریعتی؟
شریعتی و غرب ۱
شریعتی و غرب ۲
نوشریعتی‌ها از راه می‌رسند
دروازه‌های گوناگون شهرِ یوسف
سه شریعتی در آیینه‌ی ذهنِ ما
بسطِ دو سویه‌ی اندیشه‌ی شریعتی
مغلوبِ گفتمانِ غالب نبود : شریعتی و مارکسیسم
یک اصلِ طلایی و چهار نقشِ مذهب در پروژه‌ی شریعتی
شریعتی، در بسترِ جامعه‌ی سنتی گذشته و جامعه‌ی متکثرِ کنونی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 15:26
#3
فهرست مقالات رضا علیجانی / سال ۹۲
مقالات سال ۹۲

فهرست مقالات :

هر شب ستاره‌ای به زمین می‌کشند و باز
دو رئیس جمهور، تحتِ فشارِ نیروهای مخالف
بازی‌ی خشونتِ بینِ حکومت و مخالفان را نمی‌توان مساوی درآورد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفایلهای صوتی سال ۹۲
فهرست فایلهای صوتی :

نگاهی به اظهارات اخیر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و تهدید مخالفان و منتقدان حکومت
عملیات خونین اردوگاه اشرف چگونه و با چه اهدافی انجام گرفت؟ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 15:27
#4
فهرست مقالات رضا علیجانی / سال ۹۱
مقالات سال ۹۱

فهرست مقالات :

مدلِ کشتی‌ی نوح جواب نمی‌دهد!
نواندیشانِ دینی، حکومتِ قانونی و حقوقِ بشر
هولوکاستِ ایرانی، دادخواهی و وجدانِ معذبِ جمعی
سیاست‌های رهبرِ جمهوری اسلامی شطرنجِ انتخابات را ساده نکرده است؟


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 15:37
#5
فهرست مقالات رضا علیجانی / سال ۹۰
مقالات سال ۹۰

فهرست مقالات :

پیکر هاله سند ماست
ماجرای وارونه‌ی روندی
اختلاف؛ تقلب و بصیرت
میراث مهندس سحابی
اقتصاد ایران به زبان ساده!
پرونده‌هایی که نام و نانی ندارند
زندان و شکنجه ؛افشاء و تزریق!؟
بسط دو سویه‌ی اندیشه‌ی شریعتی
حکومت "وقاحت"، نه حکومت "ولایت"
آخرین نفس های سحابی نزدیک اوین
"ایران فردا" فرزند مهندس سحابی بود
شکافِ جناحِ حاکم ریشه‌ی تئوریک ندارد
ملی ـ مذهبی‌ها بعد از عزت‌الله سحابی
بررسی‌ی تحریم‌های اخیرِ غرب علیهِ ایران
صبوری مادران و مقاومت فرزندان سرزمین من
اعدام‌های ۶۷ از سالِ قبل برنامه‌ریزی شده بود
تاملی در اندیشه و زندگی فکری آیت‌الله مطهری
آسیب‌شناسی نیروهای اپوزیسیون خارج از ایران
ما دیگر حکومت "ولایت" نداریم، حکومت "وقاحت" داریم
مهندس سحابی به لحاظ دینی ولایت فقیه را شرک می دانست


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 15:39
#6
فهرست مقالات رضا علیجانی / سال ۸۹
مقالات سال ۸۹

فهرست مقالات :

جنبشِ سبز، اصلاحِ اصلاحات بود
صداهایی که مدتی تحمل می‌شد
اسلام برای ایران، یا ایران برای اسلام
هاشمی به ما سهم نداد، تعامل کرد
آموزه‌ها و تجاربِ سحابی برای نسلِ ما
شانزده آذر، مقابله با استبدادِ داخلی و استیلای خارجی
شریعتی، در بسترِ جامعه‌ی سنتی‌ی گذشته و جامعه‌ی متکثرِ کنونی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 15:40
#7
فهرست مقالات رضا علیجانی / سال ۸۸
مقالات سال ۸۸

فهرست مقالات :

ما نیز مردمی هستیم
اگر در کربلا قزاق بودی
سیدجمال، نمادِ یک راه
پیرمرد، چشم و چراغِ ماست
نوشریعتی‌ها از راه می‌رسند
مطهری رفورمیستِ دینی بود
صداهایی که از اعماق می‌آید
تداومِ وضعیتِ فعلی نوعی فروپاشی است
ملکی می‌داند، زندانی بازنشستگی ندارد
ایرانیانِ پیشاسکولار، در جهانِ پساسکولار
مبنای مشروعیت، برای یک نواندیشِ دینی، "مردم" می‌باشد


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 15:41
#8
فهرست مقالات رضا علیجانی / سال ۸۷
مقالات سال ۸۷

فهرست مقالات :

قدرتِ پنهان
پایانِ عصرِ نیت‌خوانی
راستِ افراطی به سایه می‌رود
دروازه‌های گوناگونِ شهرِ یوسف
وضعیتِ پیروانِ ادیان در مساله‌ی زنان
گرمای مهربانی در سرمای زمستانی
بازنشستگی در غیابِ اخلاقِ سیاسی
ریشه‌های درونی‌ی بحران در جناحِ راست
خاتمی، کروبی، عبدالله نوری؟ یا هیچ کدام!
مقایسه‌ی تطبیقی‌ی ادیان در مساله‌ی زنان
اصلاح‌طلبی‌ی حرفی، محافظه‌کاری‌ی عملی
نظریاتِ نو، در پی‌ی تبیینِ "دوصدایی"های متون
زنان به سختی سرنوشت‌شان را رقم خواهند زد
مطالبه‌محوری  : حرکت از "مفهوم"‌گرایی به "مصداق"‌گرایی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 15:42
#9
فهرست مقالات رضا علیجانی / سال ۸۶
مقالات سال ۸۶

فهرست مقالات :

مثلثِ جنگ
چه باید کرد؟
کدام شریعتی؟
انتظار علیهِ انتظار
بی‌مایه فطیر است
پای‌بندی به رواداری
دین، زن، و دنیای جدید ۱
دین، زن، و دنیای جدید ۲
آن‌هایی كه نمی‌دانند انقلابی‌اند
سایه‌ی حقوقِ جهانی بشر بر ایران
مسالمتِ وارونه در بخششِ ماندلایی
ضرورتِ بازنگری در مبانی‌ی اصلاح‌طلبی
مجتهد شبستری و رویکردِ وجودی _ فردگرا
الگوها، راهِ رهایی از بی‌معنایی و سرگشتگی
انتخاباتِ ۱۳۸۵ شوراها و سه نوع سیاست‌ورزی
پروژه‌ی "باز سازی" با تبیینِ "دو صدایی"های متون
رابطه‌ی ملی _ مذهبی‌ها با دومِ خرداد انتقادی بود
رویکردِ مثبتِ نوگرایانِ دینی به سوسیال دموکراسی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 15:42
#10
فهرست مقالات رضا علیجانی / سال ۸۵
مقالات سال ۸۵

فهرست مقالات :

حركتِ بی‌سروصدا
زمان و زمینی برای تمرین
انقلاب و یک شراكتِ نافرجام
از انقلابِ فرهنگی تا اشتباهِ فرهنگی
پذیرشِ "تكثر"، شاخصِ دموكراسی‌طلبی
تعیین‌ِ نسبت‌ با مذهب‌ِ متن‌ یا مذهب‌ِ تاریخی‌؟ ۱
تعیین‌ِ نسبت‌ با مذهب‌ِ متن‌ یا مذهب‌ِ تاریخی‌؟ ۲
مغلوبِ گفتمانِ غالب نبود: شریعتی و مارکسیسم
نکاتی درباره‌ی سخنرانی‌ی هابرماس در دانشگاهِ نروژ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 15:44
#11
فهرست مقالات رضا علیجانی / سال ۸۴
مقالات سال ۸۴

فهرست مقالات :

کدامین ذهنیت؟
سالِ نو، سرفصلِ نو
الهام‌گیری در هم‌وضعیتی
وظایفِ دورانِ تعلیقِ استراتژی ۱
وظایف دورانِ تعلیق استراتژی ۲
نگاهِ درازمدت و امید، دو نیازِ جنبش‌ِ دانشجویی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 15:47
#12
فهرست مقالات رضا علیجانی / سال ۸۳
مقالات سال ۸۳

فهرست مقالات :

ـــــ
ـــــ
ـــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 15:51
#13
فهرست مقالات رضا علیجانی / سال ۸۲
مقالات سال ۸۲

فهرست مقالات :

فضای سیاسی مه‌آلود است
سه شریعتی در آینه‌ی ذهنِ ما


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 15:59
#14
فهرست مقالات رضا علیجانی / سال ۸۱
مقالات سال ۸۱

فهرست مقالات :

فرهنگ و دموکراسی
منظورِ خاتمی از جریانِ سومی‌ها چیست؟
یک اصلِ طلایی و چهار نقشِ مذهب در پروژه‌ی شریعتی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 16:01
#15
فهرست مقالات رضا علیجانی / سال ۸۰
مقالات سال ۸۰

فهرست مقالات :

ـــــ
ـــــ
ـــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 16:05
#16
فهرست مقالات رضا علیجانی / قبل از ۸۰
مقالات قبل از ۸۰

فهرست مقالات :

ابراز اراده ملی برای تغییر وضع موجود / سال ۷۸
تحولات سیاسی ایران: راهکارهای پیش‌رو / سال ۷۸
یک دیدگاه : شوراها در آغاز دهه‌ی سوم انقلاب / سال ۷۷
اسرار ديگری‌ از پروژه‌های‌ ضد فرهنگی سعيد امامی / سال ۷۸


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 16:26
#17
فهرست مقالات رضا علیجانی / سال نامشخص
سال نامشخص

فهرست مقالات :

شریعتی و غرب ۱
شریعتی و غرب ۲
انقلابِ فرهنگی‌ی نرم
الگوی بازرگان، در زمانه‌ی بی‌الگویی
جنبشِ زنان، جنبشی مستقل و مرتبط
دوصدایی بودنِ متون، مشکل از مشروطه تا کنون
هاله‌گرایی و هاله‌زدایی در مواجهه با متونِ مقدس
بررسیِ مفهومِ ارتداد در چارچوب‌ِ پارادایم‌های‌ دورانی‌


ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 16:28
#18
فهرست مقالات رضا علیجانی / PDF
1025_1001

1005 ـ 1001
کدامین ذهنیت‌؟
زمان و زمینی برای تمرین
دو صدایی بودن متون از مشروطه تا کنون
تعیین نسبت با مذهب متن یا مذهب تاریخی
وظایف دوران تعلیق استراتژی

ــــــــــــــــــــ

1010 ـ 1006
الهام‌گیری در هم‌وضعیتی
سه شریعتی در آیینه ذهن ما
نگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئی
هاله‌گرایی و هاله‌زدایی در مواجهه با متونِ مقدس
الگوی بازرگان در زمانه بی‌الگویی

ــــــــــــــــــــ

1015 ـ 1011
بررسی مفهوم ارتداد
چه باید کرد؟
سال نو سرفصل نو
انقلاب فرهنگی نرم
انتخابات ۱۳۸۵ شوراها

ــــــــــــــــــــ

1020 ـ 1016
انتظار علیه انتظار
بی مایه فطیر است
پروژهٔ "بازسازی" با تبیینِ "دو صدایی"های متون
زنان سرنوشت‌شان را به سختی رقم می‌زنند
جنبش زنان، جنبشی مستقل و مرتبط

ــــــــــــــــــــ

1025 ـ 1021
نکاتی درباره سخنرانی هابرماس
الگوها، راه رهائی از بی‌معنائی و سرگشتگی
اصلاح‌طلبی حرفی، محافظه‌کاری عملی
سایه حقوق جهانی بشر بر ایران
خاتمی، کروبی، عبدالله نوری؟ یا هیچکدام؟


ــــــــــــــــــــ

۲۵ مقاله

۲۵ مقاله آقای رضا علیجانی، از شماره ۱۰۲۵ ـ ۱۰۰۱، که در یک فایل PDF بر اساس سیستم جدید شرکت ادوبی بنام “پرت‌فیلیو” جاسازی شده است.


دوستان گرامی! برای بهتر خواندن این فایل به ادوبی ریدر ورژن ۹ یا جدیدتر نیاز می‌باشد، که در صورت نیاز می‌توانید آن را از این آدرس دانلود نمائید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 16:29
#19
فهرست مقالات رضا علیجانی / PDF
1050_1026

1030 ـ 1026
دروازه‌های گوناگون شهر یوسف
رویکرد مثبت نوگرایان دینی به سوسیال دموکراسی
مطالبه‌محوری : حرکت از مفهوم‌گرائی به مصداق‌گرایی
ما نیز مردمی هستیم
ـــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 16:53
#20
فهرست مقالات رضا علیجانی / زن در متون مقدس
زن در متون مقدس

نویسنده : رضا علیجانی


فهرست جلسات :

چرا "زن در متونِ مقدس"؟
متون مقدس و دنیای جدید


ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 16:54
#21
فهرست مقالات رضا علیجانی / ـــــ
ـــــ

نویسنده : رضا علیجانی


فهرست جلسات :

ـــــ
ـــــ
ـــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 16:56
#22
فهرست مقالات رضا علیجانی / شریعتی‌شناسی
کتاب رند خام

نویسنده : رضا علیجانی


فصل‌های کتاب

جامعه‌شناسی معرفت / دوران شریعتی
روان‌شناسی معرفت / زندگی شریعتی ۱
روان‌شناسی معرفت / زندگی شریعتی ۲
دیالکتیک جادوئی واقعیت و آرمان / آرمان شریعتی ۱
دیالکتیک جادوئی واقعیت و آرمان / آرمان شریعتی ۲
مدل، برنامه، روش / مدل سوسیال دموکراسی شریعتی ۱
مدل، برنامه، روش / مدل سوسیال دموکراسی شریعتی ۲
مدل، برنامه، روش / مدل سوسیال دموکراسی شریعتی ۳
پرسش و پاسخ کتاب رند خام


ـــــــــــــــــــــــــــــــدریافت نسخه PDF

فصل‌های کتاب

جامعه‌شناسی معرفت ـ دوران شریعتی
روان‌شناسی معرفت ـ زندگی شریعتی
دیالکتیک جادوئی واقعیت و آرمان ـ آرمان شریعتی
مدل، برنامه، روش ـ مدل سوسیال دموکراسی شریعتی
پرسش و پاسخ کتاب رند خام


ــــــــــــــــــــ

دریافت کل کتاب

کل کتاب رند خام، که در یک فایل PDF، بر اساس سیستم جدید شرکت ادوبی، بنام “پرت‌فیلیو”، جاسازی شده است.


دوستان گرامی! برای بهتر خواندن این فایل، به ادوبی ریدر ورژن ۹، یا جدیدتر، نیاز می‌باشد، که در صورت نیاز، می‌توانید آن را از این آدرس دانلود نمائید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 16:56
#23
فهرست مقالات رضا علیجانی / شریعتی‌شناسی
کتاب اصلاح انقلابی

نویسنده : رضا علیجانی


فصل‌های کتاب :

استراتژی آگاهی‌بخش _ آزادی‌بخش ۱
استراتژی آگاهی‌بخش _ آزادی‌بخش ۲
استراتژی آگاهی‌بخش _ آزادی‌بخش ۳
استراتژی آگاهی‌بخش _ آزادی‌بخش ۴
نسبت کار فکری و کار سیاسی در استراتژی شریعتی
نسبت روشنفکران و قدرت در اندیشه شریعتی
جایگاه شریعتی / مصلح اجتماعی انسان‌گرا
پرسش و پاسخ کتاب اصلاح انقلابی


ـــــــــــــــــــــــــــــــدریافت نسخه PDF

فصل‌های کتاب

استراتژی آگاهی‌بخش _ آزادی‌بخش
نسبت کار فکری و کار سیاسی در استراتژی شریعتی
نسبت روشنفکران و قدرت در اندیشه شریعتی
جایگاه شریعتی (مصلح اجتماعی انسان‌گرا)
پرسش و پاسخ کتاب اصلاح انقلابی


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دریافت کل کتاب

کل کتاب اصلاح انقلابی، که در یک فایل PDF، بر اساس سیستم جدید شرکت ادوبی، بنام “پرت‌فیلیو”، جاسازی شده است.


دوستان گرامی! برای بهتر خواندن این فایل، به ادوبی ریدر ورژن ۹، یا جدیدتر، نیاز می‌باشد، که در صورت نیاز، می‌توانید آن را از این آدرس دانلود نمائید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 16:57
#24
فهرست مقالات رضا علیجانی / شریعتی‌شناسی
باز صف‌ها اشتباه نشود

نویسنده : رضا علیجانی


فصل‌های کتاب :

ـــــ
ـــــ
ـــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
25_11_2012 . 16:59
#25
فهرست مقالات رضا علیجانی / شریعتی‌شناسی
شریعتی، راه یا بی‌راهه

نویسنده : رضا علیجانی


فصل‌های کتاب :

بخش اول : شریعتی، امروز

پیش‌نیاز
تشیعِ سرخ یا تشیعِ سه رنگِ ایرانی؟
نیازِ زمانه : رنسانس‌ِ فکری‌ یا رنسانس‌ِ ایدئولوژیک‌؟
شریعتی، راه‌ یا بی‌راهه‌؟
تغییرِ جایگاهِ "مذهب" در ایرانِ کنونی

ـــــــــــــــ

بخش دوم : شریعتی، دیروز

شریعتی و نقادی‌ی سنت
استراتژی، متدلوژی، و ایدئولوژی‌ی شریعتی
هویتِ ملی _ مذهبی
دموکراسی‌ی متعهد، فلسفه‌ی سیاسی یا نظریه‌ی سیاسی؟
دموکراسی‌ی متعهد، پاورقی یا متن؟
داستانِ کسی که می‌خواست سخنرانی‌ی شریعتی را بر هم بزند

ـــــــــــــــ

بخش سوم : یک تجربه، یک راه : نوگرائی‌ی دینی

نهضتِ بیداری‌ی زنان در ایران
نقدِ دکتر ابراهیم یزدی به مقاله‌ی "نهضتِ بیداری‌ی زنان"، و پاسخ آن
زنان در ستمی مضاعف


ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
15_04_2014 . 19:18
#26
فهرست مقالات رضا علیجانی / سال ۹۳
مقالات سال ۹۳

فهرست مقالات :

بازگشتِ ایران فردا
انگیزه‌ی اعدامِ خسروی چه بود؟
شباهت‌های خامنه‌ای و خمینی
یک فرصتِ دیگر از دست می‌رود؟
مرزِ اخلاقیِ "رئال پلیتیک" کجاست؟
اهل تسنن هم باید مثلِ ما فکر کنند!
دلواپسِ هسته‌ای یا پس از هسته‌ای؟


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان