فهرست مقالات یوسفی اشکوری
16_11_2012 . 17:55
#1
فهرست مقالات یوسفی اشکوری
کلیه مقالات

دوستان گرامی!
در این صفحه، فهرست کامل مقالات و مصاحبه‌های موجود یوسفی اشکوری، در تالار را، با دسته‌بندی دقیق، مشاهده خواهید کرد.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:31
#2
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / درباره شریعتی
درباره شریعتی

فهرست مقالات :

ما و میراثِ شریعتی / سال ۸۵
سرچشمه را نمی‌توان آلود / سال ۸۶
چند نکته پیرامونِ یک گفتگو / سال ۹۰
بازخوانی‌ی اندیشه‌ی شریعتی / سال ۸۹
سیمای پارادوکسیکالِ شریعتی / سال ۸۶
نوآوری‌هاى شریعتى در دین‌شناسى / سال ۹۲
سوبژکْتیویسم، خطری برای روشنفکری / سال ۸۷
شریعتی، مقومِ بنیادگرایی یا تعدیل‌کننده‌ی آن / سال ۸۷
ده پرسش و پاسخ درباره‌ی دکتر علی شریعتی / سال ۸۹


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:35
#3
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / سال ۹۲
مقالات سال ۹۲

فهرست مقالات :

نقطه‌چینِ امید
معمای حکمیت
پیرمرد چشمِ ما بود
مردِ قضاوت و صدرِ صداقت
این تازه آغازِ داستان است
ذاتی و عرضی‌ی دینِ اسلام
نقدی بر نقد آقای شاکری زند
اندیشه‌ی سیاسی‌ی امام علی
کتابی که چهار بار مرا شرمنده کرد
نوآوری‌هاى شریعتى در دین‌شناسى
اجتهاد، نه جوازِ قتل و نه جوازِ شکنجه
ملاحظاتی درباره جنگ نهروان و خوارج
نقدپذیری و معیارهای نقدِ اسلامِ تاریخی
پاسخ به بی‌بی‌سی درباره‌ی ۲۸ مرداد ۳۲
کارنامه‌ی نمازِ جمعه در جمهوری اسلامی
چرا بنا شد که وزیرِ اطلاعات مجتهد باشد؟
روشنفکر دینی همان روشنفکر دیندار است
آغاز فصل تازه در جنبش سبز و ضرورت این فصل
ولایتِ فقیه در اندیشه‌ی طالقانی جایی نداشت
تمامی‌ی احکامِ اجتماعی‌ی اسلام... تغییرپذیرند
فضاسازی‌ی تازه برای مسدود ساختنِ روزنه‌ی امید؟
حساسیت به اعدام‌های ۶۷ جلوی تکرار آن را می‌گیرد
آیا جمهوری اسلامی می‌توانست شکلِ دیگری پیدا کند؟

ــــــــــــــ


پاسخِ اشکوری به حامیانِ بنی‌صدر :

بخش ۱
بخش ۲
بخش ۳
بخش ۴

ــــــــــــــ


اسلام، آغازی نو، در تداومِ سنت‌های کهن

بخش ۱
بخش ۲
بخش ۳
بخش ۴
بخش ۵
بخش ۶
بخش ۷

ــــــــــــــ


نگاهی بیرون‌دینی و پدیدارشناسانه به دین اسلام در پویه‌ی تاریخ

بخش ۱
بخش ۲
بخش ۳
بخش ۴
بخش ۵
بخش ۶

ــــــــــــــ


ویدئو‌های سال ۹۲
فهرست ویدپو :

خودی و غیرخودی
اقبال ما : زندگی‌نامه
اقبال ما : اندیشه خودی
راز عقب ماندگى مسلمانان
ریشه‌های خشونت مذهبی ۱
ریشه‌های خشونت مذهبی ۲
نوآوری‌هاى شريعتی در دين‌شناسی
فلسفه عبادت، موسم‌ها و مراسم‌ها ۱
فلسفه عبادت، موسم‌ها و مراسم‌ها ۲


ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:35
#4
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / سال ۹۱
مقالات سال ۹۱

فهرست مقالات :

مدخلی بر مبحثِ حجاب
احمدی‌نژاد و افرادش حذف خواهند شد
کدام سرمایه‌داری است و کدام سوسیالیستی؟
مبانی‌ی نظری‌ی تمایزِ بینِ دینِ اسلام و تاریخِ اسلام
ملاحظاتی پیرامونِ برخی سخنانِ ابوالحسن بنی‌صدر
پیامدهای ضروری‌ی تفکیکِ بینِ دینِ اسلام و تاریخِ اسلام


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:36
#5
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / سال ۹۰
مقالات سال ۹۰

فهرست مقالات :

چریکِ مدنی
خاطره‌ای عبرت‌آموز
اشرف ویجِ مجاهدین
در سوگِ آن برادرِ بزرگ
حکمی برای اجرا نشدن
سه مفسدین در نیویورک
پنجاه سال در تکاپوی آزادی
پیروزی با دخالتِ بیگانگان؟!
حکومتِ دینی ممکن است؟
چند نکته پیرامونِ یک گفتگو
گر فلک‌شان بگذارد که قراری گیرند!
پیش‌فرض‌های معرفتی‌ی مردسالاری
در جمهوری اسلامی خدا مرده است!
اسنادِ دادگاهِ کنفرانس برلین (دیباچه)
نقدِ فرهنگ و فقهِ توجیه‌گرِ مردسالاری
هدف، جذبِ عوام و کسبِ منافع است
درسی از انقلابِ لیبی و انقلابِ ایران ۱
درسی از انقلابِ لیبی و انقلابِ ایران ۲
محمدرضا مهدوی یا محمدرضا پهلوی؟!
بدیلِ پیش‌فرض‌های معرفتی‌ی مردسالاری
هفت سینِ نوروزِ ۸۰ و هفت سینِ نوروزِ ۹۰
اسنادِ کنفرانسِ برلین : لایحه‌ی دفاع از اتهامات
پاسخ به چند پرسش پیرامونِ همسرانِ پیامبر
در جامعه‌ای که فقط یک نفر حق حرف زدن دارد
سیاستِ هسته‌ای ایران و اهمیتِ محیطِ زیست
اسنادِ کنفرانسِ برلین / لایحه‌ی اعتراض به رأی دادگاهِ اول
اسنادِ کنفرانسِ برلین : کیفرخواستِ دادسرای ویژه‌ی روحانیت
مناسباتِ روشنفکرانِ دینی و حوزه‌ی قم در دهه‌ی چهل و پنجاه ۱
مناسباتِ روشنفکرانِ دینی و حوزه‌ی قم در دهه‌ی چهل و پنجاه ۲
اسلامِ هدی صابر، اسلامِ جوانمردی و تیمارداری از محرومان بود
بررسی‌ی دلایلِ قرآنی‌ی مشروعیتِ حاکمیتِ پیامبر در اندیشه‌ی آیت‌الله منتظری


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:39
#6
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / سال ۸۹
مقالات سال ۸۹

فهرست مقالات :

بلوغِ دروغ!
تهران و قاهره
نااهلانِ انقلاب
نقدِ بی مخاطب
انحطاط و سقوط
مشروعیتِ قدرت
برای دخترم مریم
طفلی به نامِ شادی
چراغ‌ها روشن است!
عقلِ بشر و علمِ نبی
سخنی با اهلِ انصاف
سیره‌ای برای زمانِ ما
نرگس، نمادِ زنِ ایرانی
کریسمس و حقوق بشر
مهندس بود، نه فیلسوف
خدایا زین معما پرده بردار!
اقبال : اندیشه و سیاست
نقدی بر "نقد وثاقت متن" ۱
نقدی بر "نقد وثاقت متن" ۲
امکان رفرم در اسلام و تشیع
کارنامه یک ساله و یک توصیه
خیزش سبز؛ سبزتر از گذشته
سیما و سیره‌ی محمد در قرآن
جنبش سبز، و تحول فکر دینی
بازخوانی‌ی اندیشه‌ی شریعتی
یادی و خاطره‌ای از حامد ابو زید
از این‌جا تا بهار، چند کوچه راهه
زیستِ مؤمنانه در حکومتِ عرفی
ای عزیزم! در اگر نتوان نشست ۱
ای عزیزم! در اگر نتوان نشست ۲
دوستان! عجله کارِ شیطان است
نوبتِ آگاهی و صداقت است، نه؟!
وارونه‌خوانی‌ی قرآن با نگاهِ شیعی
اجرای بی‌‌تنازلِ قانونِ اساسی؟! ۱
اجرای بی‌‌تنازلِ قانونِ اساسی؟! ۲
اجرای بی‌‌تنازلِ قانونِ اساسی؟! ۳
دفاعیه‌ای برای روشنفکری‌ی دینی
جنبشِ سبز به نقشه‌ی راه نیاز دارد
نواندیشانِ دینی، جامعه و سیاست
حقوق و منزلتِ زن در اسلامِ نواندیشانه
مصباح، انتخابِ جناحِ تندرو برای رهبری؟
حقوقِ بشر و احکامِ اجتماعی‌ی اسلام ۱
حقوقِ بشر و احکامِ اجتماعی‌ی اسلام ۲
محدودیت نتیجه‌ی معکوس به بار می‌آورد!
ده پرسش و پاسخ درباره‌ی دکتر شریعتی
نامه‌ای سرگشاده به هاشمی رفسنجانی
فقه، اختلافاتِ فقهی، و تغییرپذیری‌ی احکام
دیگر هرگز لباسِ روحانیت به تن نخواهم کرد!!
شهلا جاهد، قربانی عشق، هوس، یا توطئه؟
کلی‌گویی‌ی رهبرانِ جنبش، دیگر مفید نیست
چرایی‌ی انقلابِ ایران، و انقلاب‌های جهانِ عرب
پروتستانتیسم اسلامی در ایران و جهان اسلام
لطمه‌ي جمهوری اسلامی به اعتبار دین و روحانیت
نواندیشانِ دینی و جنبش‌های سیاسی‌ی ایران معاصر
یک نکته، و یک خاطره، در ارتباط با آیت‌الله شریعتمداری
نقشِ جنبشِ دانشجویی‌ی ایران، در گذار به دموکراسی
اجرای "حدود شرعی" در مورد کتاب "خاطرات مهندس مهدی بازرگان"
دریغ که در مقطع انقلاب نه تاریخ خوانده بودیم و نه از تاریخ آموخته بودیم!
تا کنون هیچ تمدنی در کسوف عقل و اندیشه و پرسشگری پدید نیامده است
ضرورت نقد بنیادی : آغاز از‌‌ همان نخستین گزاره‌ی "حق فرمانروائی از آنِ خداوند"


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:40
#7
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / سال ۸۸
مقالات سال ۸۸

فهرست مقالات :

خاورانی‌ها
عزمى دیگر
حرای مؤمنان
گامي به جلو
سیرِ نابخردی
مردِ دل و دانایی!
یک بام و دو هوا!؟
نوری در انتهای تونل
اوباما و جهانِ اسلام
سرداران درنگ کنید!
مصاحبه با روز آنلاین
پاسخ به چند پرسش
این همه هیاهو چرا!!؟
قاضی بود، دادگاه نبود
پیامِ موزونِ دو مهندس
سنگ‌های کفِ رودخانه
حجتِ مسلمانی‌ی ما!!
نخستین ایستگاهِ هزاره
قانون یا مجری‌ی قانون!؟
دین‌مداری و دروغ‌گویی!؟
وحدتِ ملی ممکن است؟
موانعِ دموکراسی در ایران
به حقِ چیزهای نشنیده!!!
منطقِ قدرت و قدرتِ منطق
احمد قابل، عالمی راستین
باز این چه شورش است...!
تحریمِ انتخابات، و چند اگر…
موسم و مراسم / بخش اول
موسم و مراسم / بخش دوم
آزموده را آزمودن خطا است! ۱
آزموده را آزمودن خطا است! ۲
علی تهرانی، و رفعِ یک شبهه
انتخابات و شعارهای انتخاباتی
هاشمی و جمهوری دومِ اسلامی
حاکمیتِ خدا، بزرگترین دروغِ تاریخ ۱
حاکمیتِ خدا، بزرگترین دروغِ تاریخ ۲
حاکمیتِ خدا، بزرگترین دروغِ تاریخ ۳
حاکمیتِ خدا، بزرگترین دروغِ تاریخ ۴
تصویرِ جمهوری اسلامی در سه قاب
مطالباتِ مردم فراتر از انتخابات است
به یادِ احمد زیدآبادی و پایمردی‌هایش
انتخابات ذاتِ نظامِ ولایی را عریان کرد
جمهوری اسلامی و چهار چالشِ بزرگ
انتخاباتِ اخیرِ ایران، جمهوریت و اسلام
اینجا در ایتالیا، تاریخِ ایران را می‌نویسم
در حاشیه‌ی نقش و جایگاهِ نمازِِ جمعه ۱
در حاشیه‌ی نقش و جایگاهِ نمازِ جمعه ۲
در حاشیه‌ی نقش و جایگاهِ نمازِ جمعه ۳
آقای توکلی! خود کرده را تدبیر چیست!؟
شرحی بر چرایی‌ی پرچمِ سبزِ جنبشِ سبز
نواندیشانِ مسلمان، دین، و مشروعیتِ قدرت
اعدامِ جوانانِ زیرِ هجده سال، با کدامِ منطق!!؟
انقلابِ مخملی، نامِ مستعارِ هر نوع دگراندیشی!
این بار علاوه بر دمِ خروس، خودِ خروس هم پیداست!
خشونت و الزاماتِ سیاسی و اخلاقی‌ی جنبشِ مدنی
سه جریانِ اسلامی‌ی معاصر : سنت‌گرایی، بنیادگرایی، و نوگرایی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:41
#8
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / سال ۸۷
مقالات سال ۸۷

فهرست مقالات :

گامی به جلو
ستمِ مضاعف!
از ما عبرت بگیرید!
صلح بدونِ عدالت!؟
به نامِ حق و عدالت
به راستی نمی‌فهمم!!
همیشه داوری با ماست
بازرگان ساده‌دل بود اما…
تاریخ‌مندی‌ی وحی و نبوت
قرآن و "مساله"‌‌ای به نامِ زن
این رسمِ دیرپای تاریخِ ماست
کلام‌هراسی و براندازی‌ی نرم!
سانسور پدیده‌ای ضدِ انسانی
حقوقِ بشر به چه کار می‌آید؟
امیدواری تا اطلاعِ ثانوی موقوف
حقوقِ بشر و برابری‌ی انسان‌ها
گفتگو با سایتِ تغییر برای برابری
ذهنیتِ مُشوّش و هویتِ مُشوّش
چون غرض آمد، هنر پوشیده ماند!
سیاستمدارانِ آمریکا و جهان بخوانند
كاوشی در منطقِ درونی‌ی مشروطه
چهارشنبه سوری، خرافه یا حقیقت!؟
گفت‌و‌گو با نشریه‌ی الکترونیکی "آرش"
آرمان‌هاى انقلاب در جمهورى اسلامى
سوبژکْتیویسم، خطری برای روشنفکری
حقوقِ بشر و "نسبیتِ فرهنگی" در اسلام
اولویتِ گفت‌وگوی ادیان بر گفت‌وگوی تمدن‌ها
"شهروندِ امروز" و سوگواره‌ای بر مطبوعاتِ ایران
شریعتی، مقومِ بنیادگرایی، یا تعدیل‌کننده‌ی آن


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:42
#9
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / سال ۸۶
مقالات سال ۸۶

فهرست مقالات :

ببخش و فراموش نكن
پذیرشِ "من"های متكثر
دغدغه‌های امروز و دیروز
شاخه‌های فرهنگی‌ی قم
سرچشمه را نمی‌توان آلود!
سیمای پارادوکسیکالِ شریعتی
نقدِ گفته‌های مجتهد شبستری
سه ابهام در روشنفکری‌ی دینی
سیمایی درخشان در سپیده‌دمِ تاریخ
می‌خواستند دانشگاه را حوزه کنند، برعکس شد


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:42
#10
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / سال ۸۵
مقالات سال ۸۵

فهرست مقالات :

ما و میراثِ شریعتی
پایانِ لیبرال دموکراسی
روح و جانِ مشروطه، برابریِ انسان‌ها است ۱
روح و جانِ مشروطه، برابریِ انسان‌ها است ۲
نافرمانی‌ی مدنی در شرایطِ فعلی ممکن نیست


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:44
#11
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / سال ۸۴
مقالات سال ۸۴

فهرست مقالات :

معرفت‌شناسی‌ی قرآن
تحریف یا عدمِ تحریفِ قرآن
نسبتِ قانون و دموکراسی
از گذشته تا حال با اشکوری
جنگِ بنیادگرایان با جهان نامعقول است
مونیسم، پلورالیسم، و خشونتِ انقلابی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:45
#12
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / سال ۸۳
مقالات سال ۸۳

فهرست مقالات :

ـــــ
ـــــ
ـــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:46
#13
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / سال ۸۲
مقالات سال ۸۲

فهرست مقالات :

ـــــ
ـــــ
ـــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:47
#14
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / سال ۸۱
مقالات سال ۸۱

فهرست مقالات :

ـــــ
ـــــ
ـــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:47
#15
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / سال ۸۰
مقالات سال ۸۰

فهرست مقالات :

ـــــ
ـــــ
ـــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:50
#16
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / قبل از ۸۰
مقالات قبل از ۸۰

فهرست مقالات :

ـــــ
ـــــ
ـــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:51
#17
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / سال نامشخص
سال نامشخص

فهرست مقالات :

دو آذرِ اهورایی
خاتمی دیگر یک خاطره است
تجدّدخواهی و روشنفکرانِ دینی
پارادوکسِ مشروطه‌خواهی‌ی روحانیون
فربهی‌ی دین، و خروج از کرسی‌ی اخلاق، معنویت، و عدالت


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
02_12_2012 . 12:52
#18
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / PDF
1025_1001

1005 ـ 1001
مونیسم، پلورالیسم و خشونت انقلابی
از گذشته تا حال با اشکوری
ما و میراث شریعتی
گفتگوی بی بی سی با اشکوری
نسبت قانون و دموکراسی

ــــــــــــــــــــ

1010 ـ 1006
سه ابهام در روشنفکری دینی
سوبژکتیویسم خطری برای روشنفکری دینی
تاریخ‌مندیِ وحی و نبوت
اولویت گفتگوی ادیان بر گفتگوی تمدن‌ها
مصاحبه با نشریه آرش

ــــــــــــــــــــ

1015 ـ 1011
گامی به جلو
سیمای پارادوکسیکال شریعتی
پایانِ لیبرال دموکراسی
تحریف یا عدمِ تحریف قرآن
سرچشمه را نمی‌توان آلود

ــــــــــــــــــــ

1020 ـ 1016
حقوق بشر به چه کار می‌آید؟
گفتگو با سایت تغییر برای برابری
جنگ بنیادگرایان با جهان نامعقول است
خاتمی دیگر یک خاطره است
روح و جانِ مشروطه، برابریِ انسانهاست

ــــــــــــــــــــ

1025 ـ 1021
معرفت شناسیِ قرآن
می‌خواستند دانشگاه را حوزه کنند، برعکس شد
حقوقِ بشر و "نسبیتِ فرهنگی" در اسلام
نافرمانیِ مدنی در شرایطِ فعلی ممکن نیست
قرآن و "مساله"ای به نامِ زن


ــــــــــــــــــــ

۲۵ مقاله

۲۵ مقاله آقای یوسفی اشکوری، از شماره ۱۰۲۵ ـ ۱۰۰۱، که در یک فایل PDF، بر اساس سیستم جدید شرکت ادوبی، بنام “پرت‌فیلیو”، جاسازی شده است.


دوستان گرامی! برای بهتر خواندن این فایل، به ادوبی ریدر ورژن ۹، یا جدیدتر، نیاز می‌باشد، که در صورت نیاز، می‌توانید آن را از این آدرس دانلود نمائید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
04_12_2012 . 14:02
#19
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / در شناخت وحی و نبوت
در شناخت وحی و نبوت

فهرست مقالات :

باورِ دينی و داورِ دينی در شناختِ وحی و نبوت ۱
باورِ دينی و داورِ دينی در شناختِ وحی و نبوت ۲
باورِ دينی و داورِ دينی در شناختِ وحی و نبوت ۳
باورِ دينی و داورِ دينی در شناختِ وحی و نبوت ۴
باورِ دينی و داورِ دينی در شناختِ وحی و نبوت ۵
باورِ دينی و داورِ دينی در شناختِ وحی و نبوت ۶


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
04_12_2012 . 14:06
#20
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / کلاس تاریخ ایران باستان
تاریخ ایران باستان

فهرست جلسات :

جلسه ۱
جلسه ۲
جلسه ۳
جلسه ۴
جلسه ۵
جلسه ۶
جلسه ۷
جلسه ۸
جلسه ۹
جلسه ۱۰
جلسه ۱۱


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
04_12_2012 . 14:10
#21
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / خاطرات سال‌های ابتدای انقلاب
خاطرات انقلاب

فهرست مقالات :

قطب‌زاده اعدام شد
به من گفتند : توبه كن!
میانجی‌ها به ایران آمدند
اعتراضِ مقاماتِ الجزایری
وقتی بنی‌صدر منزوی شد
كودتای قطب‌زاده افشا شد
گلایه‌های مروی از دادگاهِ انقلاب
بازرگان نتوانست حرف‌اش را بزند
با نخست‌وزیری‌ی غرضی مخالف بودیم
اختلافِ لاجوردی و شورای عالی قضائی
هواپیماربایی‌ی طرفدارانِ امام موسی صدر
تلاشِ ایران برای تغییرِ محلِ كنفرانسِ غیرمتعهدها
از دستگیری پیكاری‌ها تا دستگیری آرمانِ مستضعفین


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
07_04_2014 . 10:44
#22
فهرست مقالات یوسفی اشکوری / سال ۹۳
مقالات سال ۹۳

فهرست مقالات :

واقعاً سیزده بدر!
خارهای زهرآگینِ غرب‌هراسی
خبری خوش، در شرایطِ ناخوش
چند نکته با آقای بیژن صف‌سری
پرچمِ ایران، و بلوغِ مدنی‌ی جوانان
راستی امیدِ به عدالت مرده است؟
با آزادیخواهی‌ی مردم کارزار نتوان کرد
سیاست و روشِ ملک‌داری‌ی امام علی
جرمی تازه با عنوانِ "سینه سپر کردن"!
شاه‌حسینی : پهلوانِ اخلاق، اخلاص، و مبارزه


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان